Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » KT Kuntatyönantajat asetti omat hallitusohjelmatavoitteensa

KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajat asetti omat hallitusohjelmatavoitteensa

Tiedote.
Julkaistu: 03.12.2014 klo 08:49
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT:n mukaan kuntatalouden vakauttamisen tarve leimaa lähivuosia, joten maltillisia työmarkkinaratkaisuja tarvitaan jatkossakin. Tulevien vuosien työmarkkinaratkaisuilla ja valtion päätöksillä on suuri merkitys kuntatalouteen, jossa ei ole palkankorotusvaraa.

Kunnallisten palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas tuottaminen puolestaan parantaa kuntatalouden kestävyyttä. Tämä edellyttää asiakaslähtöistä, hyvin johdettua ja vaikuttavaa palvelutoimintaa.

KT edellyttää hallitusohjelmatavoitteissaan, että hallituksen yleinen talouspolitiikka tukee maltillista ansiokehitystä, kansallisen kilpailukyvyn kohentamista ja uusien työpaikkojen syntyä. Kuntien työvoimakustannuksia ei pidä lisätä hallitusohjelmalla tai muilla valtion toimilla. Normeja säätämällä ei pidä pienentää ryhmäkokoja tai tiukentaa henkilöstömitoituksia. Kunnilla tulee olla joustavat mahdollisuudet palvelutuotannon toteuttamiseen.

Hallitukselta odotetaan, että se purkaa työntarjoamisen esteitä ja että työllisyyttä edistetään myös työlainsäädännön keinoin. Määräaikaisuuksien perusteita on väljennettävä ja uudelleen arvioitava työntarjoamisen ja työllistymisen näkökulmasta. Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava.

KT edellyttää, että laittomista työtaisteluista tuomittavia hyvityssakkoja korotetaan huomattavasti. Yhteiskuntavaarallisia työtaisteluja koskevaa sääntelyä on uudistettava ja suojelutyömääräyksiä laajennettava niin, ettei kansalaisten henki ja terveys sekä yhteinen ja yksityinen omaisuus vaarannu kunta-alan työtaisteluissa.

Tuleviin kuntajakojen uudistuksiin ja kunnallisten toimintojen rakennemuutoksiin, kuten sote-uudistukseen sekä toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistukseen, ei pidä sisällyttää henkilöstölle erityistä irtisanomissuojaa. Lainsäädäntöön on lisäksi kirjattava, että työnantajayhteenliittymistä johtuvat palkkaerot ovat hyväksyttävä syy erisuuruisille tehtäväkohtaisille palkoille, sillä sote-uudistuksen tuomille palvelussuhteen ehtojen harmonisoinnille on varattava lainsäädäntöteitse riittävästi aikaa.

KT edellyttää, että työaikalaki päivitetään niin, että se vastaa työnantajan tarpeita teettää työtä ja että henkilöstön pätevyyksiä sääteleviä kelpoisuusehtoja väljennetään. Paikallisiin tarpeisiin perustuvaa työelämän kehittämistä on syytä jatkaa. Kunta- sekä palvelurakenteiden uudistamiseen ei kaivata uusia normeja, vaan siihen on saatava muutostukea.

KT:n hallitusohjelmatavoitteet löytyvät osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi/fi/mika-kt/edunvalvonta/hallitusohjelmatavoitteet/.

Lisätietoja:

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 57 10 ja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 432 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs