Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Jopa 79 % työntekijöistä kokee eettisesti haastavia tilanteita työssään

MPS Prewise

Jopa 79 % työntekijöistä kokee eettisesti haastavia tilanteita työssään

Tiedote.
Julkaistu: 30.10.2013 klo 12:11
Julkaisija: MPS Prewise

Jyväskylän yliopistossa juuri tarkastettu psykologian lisensiaatin tutkimus osoittaa, että organisaatiokulttuurin eettisyys vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan jopa 79 % työntekijöistä kokee eettisiä dilemmoja eli eettisesti haastavia tilanteita työssään. Eettisesti haastavat tilanteet aiheuttavat stressiä eli eettistä kuormittuneisuutta, joka vuorostaan lisää työuupumusta. Eettisyyteen onkin syytä kiinnittää organisaatioissa huomiota, jotta voidaan ehkäistä pahoinvointia työssä.

”Taloudellisesti haastavina aikoina riskinä on, että yritykset panostavat kustannustehokkuuteen ja voiton tuottamiseen yksioikoisesti. Tutkimukseni tulosten perusteella yrityksissä olisi kuitenkin syytä toimintansa kehittämisessä ottaa huomioon myös vastuullinen ja eettinen toiminta, jolla varmistetaan sekä henkilöstön hyvinvointi että tuottavuus pidemmällä tähtäimellä”, sanoo tuore psykologian lisensiaatti Katariina Pitkänen.

Eettinen kuormittuneisuus on todellista

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eettinen organisaatiokulttuuri on yhteydessä eettiseen kuormittuneisuuteen ja edelleen työhyvinvointiin. Esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijä joutuu syystä tai toisesta toimimaan vastoin oikeaa tapaa, aiheutti 21 %:lle vastaajista stressiä. 14 % vastaajista koki stressaavaksi myös tilanteet, joissa joutuu tekemään valintoja epätietoisena siitä, mikä on eettisesti oikein. Mitä parempana organisaatiokulttuurin eettisyys koettiin, sitä vähemmän koettiin eettistä kuormittuneisuutta.

Eettinen organisaatiokulttuuri vähentää stressiä ja lisää sitoutumista työhön

Tutkimuksen mukaan organisaatiokulttuuri, jota ei koeta eettiseksi, voi johtaa työntekijöiden työuupumukseen. Vastavuoroisesti organisaatiokulttuuri, joka koetaan eettisenä, ennustaa korkeaa työn imua eli energisyyttä, intoa ja ylpeyttä sekä sitoutumista omaan työhön.

Tutkimuksen tulosten mukaan työn imua voitaisiin siis lisätä panostamalla erityisesti eettiseen johtajuuteen ja lähiesimiestyöhön. Keskustelumahdollisuudet eettisistä asioista sekä palkitsemisjärjestelmä, jossa taloudellisten tavoitteiden lisäksi huomioidaan myös eettiset näkökulmat, lisäävät myös työn mielekkyyttä. 

Tutkimus osoittaa, että työuupumusta voitaisiin ehkäistä varmistamalla, että työntekijällä on mahdollisuus toteuttaa eettisiä valintoja sekä mahdollisuus sosiaaliseen tukeen eettisesti haastavissa tilanteissa.

Eettiseksi hyvällä henkilöstöjohtamisella

Eettisen ulottuvuuden liittäminen erilaisiin henkilöstöjohtamisen käytänteisiin, kuten tavoitteisiin, mittareihin ja palkitsemiseen, ilmapiirin arviointiin ja kehittämiseen sekä esimiestyön arviointiin ja valmentamiseen vahvistaa eettistä organisaatiokulttuuria. Työntekijä voi hyvin ja hänen on helpompi motivoitua ja sitoutua organisaatioon, joka on eettinen ja vastuullinen.

”Uskon, että koska organisaatiokulttuuriin eettisyys vaikuttaa työhyvinvointiin, eettiseen organisaatiokulttuuriin panostamalla voidaan ennaltaehkäistä taloudellisesti merkittäviä sairauspoissaoloja ja parantaa sitä kautta myös tuottavuutta”, toteaa lisensiaatti Pitkänen. Eettisyyteen panostamalla voidaan vahvistaa kilpailuetua työnantajana sekä lisätä tuottavuutta hyvinvoinnin kautta.

Tutkimus toteutettiin keväällä 2011 suomalaisessa suunnittelutoimistossa ja kyselyyn vastasi 300 henkilöä. Tutkimus on osa Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi –hanketta, jota rahoittaa Työsuojelurahasto

Lisätietoja:

Lisensiaatti Katariina Pitkänen, Profisso Oy, tel. 0400 922739 katariina.pitkanen@profisso.fi

Profisso lyhyesti

Profisso on asiantuntijakumppani henkilöstölähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Tuotamme asiakkaillemme arvoa auttamalla johtamisen ja kyvykkyyksien kehittämisessä, muutoksen käytäntöön viennissä sekä henkilöstötuottavuuden nostamisessa. Kuulumme MPS-Yhtiöihin ja siten meillä on käytössämme johtava osaaminen yksilön työkäyttäytymisen tuntemuksessa sekä vahvat perinteet ja kokemus johtamisen kehittämistyössä. Konsernimme kautta toimimme kansainvälisesti 6 maassa Pohjoismaista Aasiaan. www.profisso.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs