Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Etelä-Pohjanmaan alueelliset osaamisstrategiat on ilmestynyt

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan alueelliset osaamisstrategiat on ilmestynyt

Tiedote.
Julkaistu: 26.02.2015 klo 15:04
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeessa tehtiin laaja-alainen, kaikki koulutusasteet ja -muodot käsittävä osaamistarvekartoitus ja toimenpidesuunnitelma Etelä-Pohjanmaalla Järviseudun, Kauhavan, Kuusiokuntien, Kurikan ja Suupohjan alueilla.

 

 • Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeessa kartoitettiin laaja-alaisesti osaamistarpeita ja kehittämistavoitteita.
 • Kohdealue: Järviseutu, Kuusiokunnat, Suupohja, Kauhava ja Kurikka.
 • Tietovarantona olivat strategiat, aiemmat kartoitukset, tilastot, ennusteet, osaamistarvekysely sekä sidosryhmien ja alueiden hankeryhmien asiantuntemus.
 • Koordinoija: SeAMK.
 • Muut rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto sekä kohde-alueen kunnat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri.

 

Aluekohtaisessa kartoituksessa koko kohdealueella painotettiin koulutuksenjärjestäjien joustavuutta, yhteistyötä ja reagointikykyä. Koulutustarjonnan ja opetussisältöjen on vastattava nykyisiin ja muuttuviin työelämän tarpeisiin. Verkko-opintomahdollisuuksien hyödyntäminen ja alueellinen tukeminen tuovat merkittävää potentiaalia osaamisen kehittämiseen. Kaikilla koulutusasteilla on huomioitava työelämätaidot, -asenteet ja -valmiudet, kuten työajan kunnioitus, asiakaspalveluhenkisyys ja tietotekniset taidot.

 

Toimialojen kehitystä tuettava

Osaamistarpeisiin tulee vastata alueellisesti sekä täydennys- että tutkintoon johtavalla koulutuksella. Etenkin digitaalisuuden ja sähköisen liiketoimintaosaamisen tarve on jo olemassa ja tuotava osaksi osaamista. Työpaikoilla tarvitaan erilaisiin tehtäviin päteviä monialaosaajia. Moniosaajuus tuo myös yksilölle turvaa työmarkkinoilla. Yritysten kehittymistä ja kansainvälistymistä tulee tukea täsmäkoulutuksilla, yhteistyöllä ja tietoutta lisäämällä. Myös harjoitteluissa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä on potentiaali, jota on hyödynnettävä tehokkaammin. Kehittyviä toimialoja on tuettava osaamisen vahvistamisella. Esimerkiksi biotaloudessa nähdään merkittäviä mahdollisuuksia. Teollisuudenalat korostuvat strategisesti kaikilla alueilla. Sosiaali- ja terveysalan merkitys kasvaa entisessään jokaisessa seutukunnassa. Yhteisenä haasteena on löytää työssä käyvien maahanmuuttajien kieliopetukseen innovatiivisia rahoitus- ja motivointikeinoja.

 

Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeessa esiin nousseita kohdealueelle yhteisiä teemoja

 • Koulutuksen tarvelähtöisyys sekä reagointikyky muuttuviin ja olemassa oleviin työelämän tarpeisiin. Kaikilla koulutusasteilla koulutussisältöjen on vastattava työelämän vaatimuksia.
 • Monialaosaajuus, työelämätaidot ja -asenne, asiakaspalveluhenkisyys, tietotekniikka, porrastetut harjoittelut, digitalisaatio, sähköinen liiketoimintaosaaminen
 • Kieliopinnot työssäkäyville maahanmuuttajille
 • Kehittyvien toimialojen ja kansainvälistymisen tukeminen ja tietoisuuden lisääminen
 • Koulutusorganisaatioiden yhteistyö, laajempi tiedottaminen alueen koulutuksista ja joustavien verkko-opintomahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen
 • Osaamisen hajauttaminen tasaisemmin eri alueille sieltä, missä koulutus tuo ylitarjontaa. Täydennyskoulutuksessa koordinaation kehittäminen maakuntakorkeakoulumaisella mallilla

 

Tarkempia toimiala- ja aluekohtaisia tietoja on saatavilla Alueellisten osaamisstrategioiden tiiviistä ja pidemmästä taustatiedot sisältävästä versioista. Liitteenä on lyhyt versio. Molemaat ovat lisäksi luettavissa osoitteesta http://www.seamk.fi/fi/SeAMK-Info/SeAMK-toimii/Aluekehitys

 

 

 

 

Lisätietoja

Juha Viitasaari
projektipäällikkö, SeAMK

puh. 040 680 7535, juha.viitasaari@seamk.fi

 

Liitetiedostot

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs