Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Risk för terrängbrand vid bränning av ris och kvistar

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Risk för terrängbrand vid bränning av ris och kvistar

Pressmeddelande.
Publicerad: 31.08.2016 kl. 13:30
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Trädgårds- och räfsavfall som uppkommer i samband höststädningen ska transporteras till avstjälpningsplatsen eller komposteras. Om du trots allt beslutar dig för att bränna trädgårdsavfall såsom ris och kvistar på tomten ska det göras på rätt sätt och enligt myndigheternas bestämmelser. Att bränna avfall är helt förbjudet. Bränning av skräp och trädgårdsavfall är vid sidan av grillar och öppen eld den vanligaste orsaken till terrängbränder. Under det pågående året har totalt 39 terrängbränder, 2 byggnadsbränder och 16 andra bränder uppstått på grund av bränning av skräp och ris i Egentliga Finland.

Bränning av ris och kvistar behöver inte anmälas till räddningsmyndigheterna. Däremot ska du försäkra dig om att det enligt de allmänna bestämmelserna är tillåtet att bränna ris på tomten. Bland annat måste de kommunala miljöskyddsföreskrifterna tas i beaktande. I flera kommuner är det helt förbjudet att bränna ris, hyggesrester och löv genom en öppen brasa, i en tunna eller i annan motsvarande behållare i tätbebyggda områden. Det är också viktigt att komma ihåg att bestämmelserna i stugkommunen och hemkommunen kan avvika från varandra.

Det krävs tillstånd av markägaren att få göra upp öppen eld. Bränningen av trädgårdsavfall får inte heller orsaka olägenheter för grannarna. Blandavfall, plast eller behandlade trävaror får inte alls brännas tillsammans med trädgårdsavfall. Ris och kvistar måste naturligtvis alltid brännas på en säker plats och det är bra att ha vatten och förstahandssläckare nära till hands. Elden måste också övervakas. Askan kan vara het i flera dagar och elden kan därför flamma upp på nytt.

Öppen eld får aldrig tändas om det råder fara för skogs- och gräsbrand eller andra bränder. I räddningslagen avses med termen öppen eld till exempel lägereldar eller motsvarande där det är möjligt att elden kommer lös genom marken eller på grund av gnistor. Grillar som inte är i kontakt med markytan, eldstäder av tegel eller stenmaterial och motsvarande utrustning räknas inte som öppen eld.

Om elden sprider sig, kan du först försöka släcka den själv med förstahandssläckaren. Om elden inte går att släcka, ska du varna andra och genast ringa nödnumret 112.

Ytterligare information:

brandinspektör tfn 050 433 0260 eller pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs