Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Räddningsverkets VarTU-utbildningar för grundskolor fortsätter under våren 2016

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Räddningsverkets VarTU-utbildningar för grundskolor fortsätter under våren 2016

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.04.2016 kl. 11:26
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Under våren 2016 ordnas VarTU-utbildningarna den 5–7 april på Luolala brandstation i Nådendal. Utbildningsdagarna har samma innehåll och varje dag finns det plats för de säkerhetsansvariga på 30 grundskolor. Temana för utbildningsdagarna gäller bland annat ordnande av skolinkvartering, den riksomfattande Tulipysäkki-verksamheten samt räddningsverkets brandutredning. Även polisen deltar i utbildningsdagarna.

Utbildningar för de säkerhetsansvariga inleddes våren 2015

VarTu-utbildningsprojektet startade våren 2015, då räddningsverket ordnade utbildningar som gällde skolsäkerhet åt säkerhetsansvariga vid grundskolor. Utbildningarna fortsatte hösten 2015. Temana för utbildningsdagarna var bl.a. säkerhetsrundvandringar, första släckningsinsats, livräddande första hjälp samt skolsäkerhet ur polisens synvinkel.

Allt som allt deltog över 160 rektorer, säkerhetslärare och säkerhetsansvariga från olika skolor i Egentliga Finland under sex separata utbildningsdagar. Alla deltagare fick med sig material som stödjer säkerheten och som kan utnyttjas till att förbättra säkerheten i skolorna. Utbildningsdagarna fick positiv respons och projektet ska fortsätta med nya ämnen på våren och hösten 2016.

Grundskolorna och räddningsverket samarbetar

Utbildningarna är en del av VarTu-skolsäkerhetsprojektet som grundar sig på en partnerskapsidé där båda parterna har nytta av samarbetet. Partnerskolorna erbjuds utbildning och råd men även möjligheten att skapa nätverk med de säkerhetsansvariga på andra skolor. Räddningsverket förväntar sig att skolan förbinder sig vid att förbättra personalens, elevernas och hemmens säkerhetsmedvetenhet för skolans del.

Alla grundskolerektorer i Egentliga Finland har fått en inbjudan att anmäla sin skola som partner för räddningsverket. Innehållet i säkerhetsutbildningarna baseras på de önskemål som skolorna kommit fram till.

Mer information om projektet:

  • Projektets namn, VarTu – Varsinaissuomalaista Turvallisuutta (ung. Säkerhet från Egentliga Finland) är resultatet av en namntävling som ordnades i grundskolorna. Klass 8E (2014) vid Vaissari skola kom på namnet.

Vi önskar medierna välkomna att bekanta sig med VarTu-utbildningen

Vi önskar medierna välkomna för att bekanta sig med VarTu-utbildningen på Luolala brandstation torsdagen 7 april kl. 13.30–14.00. Då står funktionella övningar på programmet. Under utbildningen kan medierna intervjua representanter både från räddningsverket och från skolorna.

Vi ber medierna meddela sitt deltagande per e-post senast tisdagen 5 april: pelastuslaitos.tiedotus@turku.fi. Luolala brandstation ligger på adress Luolalankatu 1, 21100 Nådendal. Ingång till brandstationen sker via bakgården.

Mer information om mediernas deltagande

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs