Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Merenkulun valvonta tukee matkustaja-alusten omaa turvallisuustyötä

Trafi

Merenkulun valvonta tukee matkustaja-alusten omaa turvallisuustyötä

Tiedote.
Julkaistu: 03.10.2014 klo 08:46
Julkaisija: Trafi

Merenkulun turvallisuuskulttuurin parantuminen viime vuosikymmeninä näkyy myös kentällä tarkastajien työssä. Suomen satamiin säännöllisesti liikennöivät matkustaja-alukset tarkastetaan hyvässä yhteistyössä varustamojen kanssa. Laivojen tiukat liikennöintiaikataulut tuovat kuitenkin oman haasteensa tarkastuksille, joiden tarkoituksena on varmistaa laivojen turvallisuus.

Suomen satamiin liikennöivät matkustajalaivat käyvät vuosittaisen katsastuksen lisäksi läpi ns. isäntävaltiotarkastuksia ja niiden turvallisuusjohtamisjärjestelmät auditoidaan joka 3. vuosi. Suomessa tarkastuksista vastaa Trafi.

Isäntävaltiotarkastukset  valtioiden välistä yhteistyötä

Kaikkiin Suomen satamiin säännöllisesti liikennöiviin ro-ro- ja suurnopeusmatkustaja-aluksiin tehdään kahdesti vuodessa isäntävaltiotarkastus, joka suoritetaan yhteistyössä niiden valtioiden viranomaisten kanssa, joiden väliä alus liikennöi.

”Isäntävaltiotarkastusten etuna on se, että samaa matkustajalaivaa tarkastetaan samanaikaisesti eri valtioiden viranomaisten yhteistyönä ristiin, jolloin mahdollisten ongelmien jääminen piiloon on epätodennäköisempää”, toteaa tarkastaja Jari Pietilä.

Turvallisuustestit viedään käytännön tasolla loppuun asti

Trafi tekee Suomen lipun alla kulkeviin aluksiin isäntävaltiotarkastuksen lisäksi vuosittain meriturvallisuuskatsastuksen ja tarvittavin väliajoin myös pakollisten turvallisuusjohtamisjärjestelmien auditoinnit.

Trafi tarkastaa vuosikatsastuksessa aluksen palo- ja pelastusvälineet ja testaa henkilöstön osaamista. Katsastus tehdään yhteistyössä luokituslaitoksien kanssa, joiden vastuulla on laivan rakenteen tarkastaminen. Alusten keulaportit kuitenkin tarkistetaan aina aluksen lippuvaltion ja luokituslaitosten yhteistyönä.

”Tarkastusten selvänä etuna on, että asiat tulee kerratuksi ennen tarkastuksia. Harjoittelu ja toisto auttavat hätätilanteissa todella paljon”, painottaa Pietilä. Viranomaisten tarkastuksissa alusten turvallisuusjärjestelmien testaus viedään myös käytännön tasolla loppuun asti, jolloin välineiden toiminta tulee testattua kaikin puolin ja mahdolliset piilevät viat tulevat ilmi.

Tarkastukset pyritään tekemään niin, etteivät ne häiritse alusten normaalia liikennöintiä. Laivojen tiukat liikennöintiaikataulut tuovat kuitenkin oman haasteensa tarkastusten suorittamiseen, minkä takia toimiva yhteistyö viranomaisten ja varustamoiden välillä on ehdotonta. ”Välillä tarkastuksia pitää suorittaa esim. risteilymatkustajien ollessa laivassa, jolloin vaikkapa palo-ovia ei luonnollisestikaan testata kaikkia kerralla”, sanoo tarkastaja Jussi Ketonen.

Parhaat käytännöt jakoon

Tarkastajilla on laaja-alainen kokonaiskuva kaikkien Suomen satamiin säännöllisesti liikennöivien laivojen turvallisuudesta. ”Vaikka varustamot pitävät itse aktiivisesti hyvää turvallisuuskulttuuria yllä, he myös arvostavat ulkopuolista mielipidettä asioista. Kokemus ja kokonaiskuva liikennöivistä laivoista auttaa näkemään mahdolliset ongelmakohdat nopeastikin. Meillä tarkastajilla on myös vankka kokemus työstä merillä, joten käytännön toiminta laivoilla on meille hyvin tuttua”, kertoo Ketonen.   

Yhteisvastuullisuus alan turvallisuudesta on kovaa, sillä merenkulun matkustajaliikenne on elinkeino, jossa yhden varustamon turvallisuuspuutteet vaikuttaisivat heti myös muihin. ”Tarkastusten yhteydessä pystymme tuomaan myös alan parhaita käytäntöjä laajemmin esille. Valvonnan yhtenä tarkoituksena onkin tukea merenkulun toimijoiden omaa turvallisuustyötä”, summaavat molemmat tarkastajat.

 

Lisätietoja:

Trafin alueellisten valvontayksiköiden päälliköt:
yksikönpäällikkö Matti Latvalahti (Helsinki), p. 029 534 7066, matti.latvalahti(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Kari Lehtonen (Vaasa) p. 029 534 6673, kari.lehtonen(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Esa Saari (Turku) p. 029 534 6606, esa.saari(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Ilkka Salminen (Lappeenranta), p. 029 5346 460, ilkka.salminen(at)trafi.fi

Trafi on liikenteen viranomainen ja liikennealan vahva asiantuntija, joka toimii rohkeasti vastuullisen liikenteen puolesta. www.trafi.fi 

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs