Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Brasan är på eldarens ansvar

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Brasan är på eldarens ansvar

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.06.2016 kl. 13:23
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Lägereld, brasa eller annan öppen eld får inte göras upp om terrängen är torr eller om vädret är blåsigt. Då finns det en risk för skogsbrand. Väderleksrapporterna och Meteorologiska institutets webbsidor informerar om varning för skogsbrand.  Midsommarbrasan kräver ständig övervakning från början till slut. Räddningsverket och nödcentralen tar inte emot anmälningar om eldande av midsommarbrasor, och beviljar inte heller separata tillstånd till uppgörande av öppen eld.

Bränn endast trä i brasan

Brasan bör brännas på en oantändlig plats, såsom t.ex. sand, berg eller en förankrad flotte ute i vattnet. Den som tänder brasan skall se till att det inte finns skog, byggnader eller lättantändlig terräng i närheten. Midsommarbrasan är ingen plats för att bränna avfall.

Utrusta dig för släckning

Ha rikligt med vatten, t.ex. i hinkar, i närheten av brasan. Släck alltid brandresterna med vatten, eftersom askan kan vara het i flera dygn. Granska också omgivningen omkring brasan. Den näringsrika askan göder vattendrag och en stor öppen eld kan störa sjöfåglarnas häckning.

För midsommarbrasor gäller samma regler som för all öppen eld

I tätorter är det i allmänhet förbjudet att göra upp öppen eld. På glesbygden kan man på egen mark eller med markägarens tillstånd tända en midsommarbrasa, då varning för skogsbrand inte råder och om platsen i övrigt är lämplig för en brasa. Brasan får inte heller störa grannarna. Elden bör bevakas ända från det brasan tänds till det den släcks.

Räddningsmyndighet kan, inom sitt område och för en bestämd tid, förbjuda uppgörande av öppen eld eller annan verksamhet som kan förorsaka eldsvåda.

Tilläggsuppgifter:

brandinspektören tel. 050 433 0260 eller pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs