Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » 124 miljoner kilo matpotatis i lager

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

124 miljoner kilo matpotatis i lager

Pressmeddelande.
Publicerad: 09.02.2012 kl. 14:44
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

I mitten av januari fanns 124 miljoner kilo matpotatis i lantbrukens lager Det är 16 miljoner kilo mer än i januari 2011, vilket till största delen beror på en bättre skörd och en ökad odlingsareal. Å andra sidan har lagren för matpotatis procentuellt räknat tömts mer än året innan. Lagren för matpotatis har sedan mitten av oktober tömts med 32 miljoner kilo per månad.<--break->

Lagersituationen normal

Mängden matpotatis i potatislagren varierar ganska mycket från år till år beroende på odlingsareal, skördenivå och exportmängd. Under de senaste åren har exporten gått i första hand till Ryssland och därför inverkar också skörde- och lagersituationen i Ryssland och övriga Europa på hur snabbt lagren i Finland töms. År 2010 blev skörden dålig på grund av torka och dessutom exporterades stora mängder potatis till Ryssland.

I fjol somras ökade odlingsarealen för matpotatis med 410 hektar på de lantgårdar som omfattas av statistiken jämfört med året innan. Samtidigt minskade dock arealen för livsmedelsindustripotatis vilket ledde till att den totala arealen för mat- och livsmedelsindustripotatis minskade med 613 hektar. Skördenivån var också bättre än året innan. Därför var matpotatislagren redan på hösten större än året innan.

Merparten av potatisodlingen och -lagren har koncentrerats till Närings-, trafik- och miljöcentralernas områden i Österbotten. I mitten av januari fanns hela 75 procent, dvs. 93 miljoner kilo, av matpotatisen i Finland i potatisodlingarnas lager i Österbotten. När livsmedelsindustripotatisen också tas med i beräkningarna, uppgår mängden potatis i lantgårdarnas lager till 149 miljoner kilo, vilket är 27 miljoner kilo mer än året innan.

Enligt Tikes preliminära uppgifter om skördestatistiken uppgick förra årets skörd av mat- och livsmedelsindustripotatis till 398 miljoner kilo, vilket är 3 miljoner kilo mer än år 2010. Till den ökade skördemängden bidrog i första hand den bättre skördenivån, men också den ökade odlingsarealen för matpotatis.

Enligt Tullens statistik exporterades 1,5 kilo miljoner kilo potatis i oktober–november, främst till Ryssland. Exportmängden motsvarar den genomsnittliga mängden på 1–2 miljoner kilo under de fyra föregående åren. Ett undantag till detta var vintern 2010–2011 då exporten var exceptionellt stor, 12 miljoner kilo. Enligt Evira exporterades totalt 19 miljoner kilo matpotatis till länder utanför EU 1.7.2011–31.1.2012. Exporten har återgått till samma nivå som skördeåret 2009. Uppgifterna grundar sig på meddelanden om export till länder utanför EU.

Grund för statistiken

I undersökningen deltog de lantbruk som odlade mat- och livsmedelsindustripotatis på en yta större än 2 hektar. Uppgifterna om de lantbruk som odlar mat- och matindustripotatis och deras produktionsarealer har hämtats i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. År 2011 fanns totalt 822 sådana lantbruk och deras odlingsareal var 13 261 hektar. Åland ingår inte i statistiken.

Förfrågan gjordes som en urvalsundersökning till 399 lantbruk. De tillfrågades om lagermängderna både i mitten av oktober och januari. Svarsprocenten för förfrågan i januari var 97.

De statistiska tabellerna för hela landet och efter NTM-centralernas områden publiceras på sidan för Statistik över lagren av matpotatis i lantbruksstatistiktjänsten Matilda. Statistiken utges två gånger om året. Du kan beställa den avgiftsfritt till din e-post här.

Mer information:
Tike, Statistiktjänster
Anna-Kaisa Jaakkonen, tel. 020 77 21 374
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs