Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tietokoneet » Nettivihje suojaa lasta

Pelastakaa Lapset ry

Nettivihje suojaa lasta

Tiedote.
Julkaistu: 25.06.2012 klo 10:30
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu, jonka kautta internetin käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta aineistosta, ennen kaikkea seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneista lapsista levitettävästä kuvamateriaalista.

Nettivihje toimii osana INHOPEn (International Association of Internet Hotlines) koordinoimaa ja Euroopan komission Safer Internet -ohjelman tukemaa kansainvälistä yhteistyötä. INHOPE - verkostoon kuuluu 41 Hotlinea 36 maassa eri puolilla maailmaa.

Verkoston tavoitteena on laittoman, seksuaalirikoksen yhteydessä lapsista otetun kuvamateriaalin mahdollisimman nopea poistaminen verkosta, sekä tiedon välittäminen viranomaiselle asiaan liittyvien rikosten selvittämiseksi siinä maassa, jossa sivusto sijaitsee. Jokainen verkostoon kuuluva Hotline toimii yhteistyössä kansallisen viranomaisen kanssa.

INHOPEn koordinoiman Hotline – verkoston vuonna 2011 käsittelemistä vihjeistä 29 908 koski laitonta aineistoa sisältäviä verkkosivuja. Seksuaalirikoksen kohteena olevat lapset olivat näillä sivuilla levitetyissä kuvissa pääasiassa pieniä lapsia – 6 % vauvoja tai pikkulapsia, 71 % lapsia joiden sukupuolinen kehittyminen ei ollut vielä alkanut, ja 23 % murrosikäisiä. Tyttöjen osuus oli 70 %, poikien 20 % ja 10 % sivustoista sisälsi kuvamateriaalia sekä tytöistä että pojista. Sivustoista 18 % toimi kaupallisista lähtökohdista, 82 % oli ei-kaupallisia.

Pelastakaa Lasten Nettivihje sai vuonna 2011 internetin käyttäjiltä 2 287 vihjettä. Ilmoitetuista sivustoista 28 %:n arvioitiin sisältävän lasten seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä kuvattua laitonta kuvamateriaalia. Lisäksi 11 % koski sivustoja, joilla oli muuta lasta seksualisoivaa aineistoa.  Osa ilmoitetuista sivustoista tai niillä sijainneesta laittomasta materiaalista oli jo poistettu, sivulle ei ollut mahdollista päästä tai sivuston sisältö ei ollut lainvastaista. Nettivihjeelle ilmoitetut laitonta aineistoa sisältävät sivustot ovat pääsääntöisesti sijainneet Suomen ulkopuolella, jolloin tieto on välitetty kyseisessä maassa sijaitsevalle Hotlinelle jatkotoimia varten.

”Kyse on vakavista lapsiin kohdistuvista rikoksista, joissa kohteena ovat pääsääntöisesti pienet lapset omassa lähiympäristössään. Liittymäpinta internetiin tulee lasten oman netinkäytön sijaan pääsääntöisesti siitä, miten aikuiset käyttävät nettiä rikollisiin tarkoituksiin. Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneiden lasten nöyryytystä jatketaan levittämällä heitä esittävää arkaluonteista kuvamateriaalia samanmielisten yhteisöissä, ja sieltä poimittuna kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisille verkkosivuille” sanoo Mari Laiho Pelastakaa Lapset ry:stä.  ”Jokainen uusi seksuaalirikoksen yhteydessä otettu kuva on hätähuuto, ja näiden lasten auttamisen ja löytämisen tulee olla ensisijainen tavoite” hän jatkaa.

Lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden tuottama ja jakama kuvamateriaali tarjoaa selkeät todisteet ja runsaasti yksityiskohtaista tietoa rikoksesta ja sen tekijöistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan velvoittavat myös Suomea varmistamaan, että poliisilla on mahdollisuus seksuaalirikoksen kohteena olevien lasten tunnistamiseen analysoimalla informaatio- ja viestintäteknologian välityksellä levitettyä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää kuvamateriaalia.

Lisätietoja:

www.inhope.org   INHOPE Annual Report 2011

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/

Nettivihje:

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/nettivihje/ 

Mari Laiho, Lasten suojelu digitaalisessa mediassa, Pelastakaa Lapset ry, 040 590 1416, mari.laiho@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs