Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Vesihuollon turvallisuus paranee oululaisella ympäristö- ja ict-osaamisella

Oulun yliopisto

Vesihuollon turvallisuus paranee oululaisella ympäristö- ja ict-osaamisella

Tiedote.
Julkaistu: 08.08.2014 klo 10:28
Julkaisija: Oulun yliopisto

 

Oulun yliopisto, Centre for Environment and Energy (CEE)
Tiedote 8.8.2014

Vesihuollon turvallisuus paranee oululaisella ympäristö- ja ict-osaamisella

Veden saannin turvallisuus ja laatuvarmuus tulevat olemaan yhä tärkeämpiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Kestävän kehityksen mukaisesti myös veden kulutukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Oulun yliopisto on mukana kaksivuotisessa EU:n tutkimushankkeessa, jossa kehitetään vesihuollon uusia mittaus- ja ICT-teknologioita ja tuetaan suomalaisia vesiteknologia-alan yrityksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Vesihuollosta Suomessa ja muualla Euroopassa vastaavat lukuisat eri tahot ja teollisuuslaitokset. Tämä merkitsee suurta liiketoimintapotentiaalia ja on merkittävä toimiala kotimaiselle cleantech-sektorille ja elinkeinoelämälle. Huonosta vedenlaadusta johtuvat sairastumiset tai pilaantuneet tuotteet ovat myös yhteiskunnalle taloudellisesti merkittävä kustannus. Tulevaisuudessa alan toimijoilta edellytetäänkin kokonaisvaltaista vesihuollon riskien arviointia ja hallintaa.

EU:n EUREKA-klusterin ITEA2-ohjelmassa valmistellun kansainvälisen WATER-M-hankkeen kehittämistyössä tähdätään muutoksiin vesihuollon käyttöjärjestelmissä ja palveluissa. Tavoitteena on varmistaa turvallinen talousvesi kaikissa tilanteissa.

Tutkimuslaitokset luovat eurooppalaisten yritysten kanssa seurantajärjestelmän, joka mahdollistaa vedenhankinnan ja -jakelun nykyaikaisella, turvallisella ja energiatehokkaalla tavalla. Järjestelmän avulla kyetään talousvesien kemiallisen ja mikrobiologisen laadun reaaliaikaiseen seurantaan.

”Yhdistämme hankkeessa oululaista vesialan yritys- ja tutkimusosaamista, ja kun liitämme siihen vielä vahvan mittaustekniikan osaamisemme, voimme vauhdittaa kansainvälisesti kiinnostavaa tuotekehitystä ja liiketoimintaa. WATER-M-hanke on hyvä esimerkki siitä, miten vastaamme kansallisen biotalousstrategian päämääriin”, kertoo Oulun yliopiston Centre for Environment and Energy -keskuksen (CEE) johtaja Pekka Tervonen.

Hankkeesta saatavat tulokset ovat suoraan yritysten hyödynnettävissä niiden saadessa uutta tietoa sensori- ja on-line-mittausteknologioista ja niiden tuottaman datan tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeessa arvioidaan myös uusien tuote- ja palveluideoiden liiketoimintapotentiaalia ja analysoidaan vesiteknologia-alan yritysten liiketoimintamalleja.

Tarkoituksena on myös edistää tehokkaiden tuotekehitys-, tuotanto- ja vientiverkostojen muodostumista suomalaiselle vesiteknologiasektorille. Myös vesihuollon asiakaspalvelua aiotaan parantaa mm. hyödyntämällä etämittausten ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia kuluttajien kanssa käytävässä viestinnässä.

Suomalaiseen tutkimuslaitoskonsortioon kuuluu kuusi eri tutkimusryhmää Oulun yliopistosta Oulusta ja Kajaanista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Savonia AMK Kuopiosta. Hankkeen suomalaiset yrityskumppanit ovat Econet Group Oy, EHP-Tekniikka Oy, Keypro Oy, Measurepolis Development Oy ja remoteMX Oy. Kansainväliset partnerit ovat Espanjasta, Ranskasta, Turkista, Romaniasta ja Israelista. Yhteistyöprojektin Suomen osiota rahoittaa TEKES vuosina 2014–2016.

Lisätietoja Oulun yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta: CEE:n johtaja Pekka Tervonen, puh. 040 6739 519, pekka.tervonen@oulu.fi.

Lisätietoja Water-M-hankkeesta: Measurepolis Oy:n toimitusjohtaja Jussi Mäkinen (Suomen kansallinen koordinaattori), puh. 0400 995 466, jussi.makinen@measurepolis.fi

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs