Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Työhyvinvointitutkimus: Yrittäjänaiset ovat innostuneita ja ylpeitä työstään

Etera

Työhyvinvointitutkimus: Yrittäjänaiset ovat innostuneita ja ylpeitä työstään

Tiedote.
Julkaistu: 14.10.2013 klo 11:15
Julkaisija: Etera

Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Suomen Yrittäjänaisten tekemän tuoreen työhyvinvointikyselyn mukaan yrittäjänaiset kokivat työnsä innostavaksi, monipuoliseksi ja vaihtelevaksi. Vastanneista 76 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväisiä työhönsä.

Pitkät työpäivät, taloudellinen epävarmuus ja kiire aiheuttivat jonkin verran haittaa työssä. Myös työterveyshuollon järjestäminen oli osalla puutteena.

Eteran ja Yrittäjänaisten tekemään työhyvinvointikyselyyn vastasi viime keväänä 167 yrittäjänaista. Runsas 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli yli 50-vuotiaita, vastanneiden keski-ikä oli 51 vuotta. Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia toimi myös työnantajina. Keskimäärin työntekijöitä oli 4,5, mutta 10 prosentilla oli työntekijöitä 10 tai enemmän.

Yrittäjänaisten työkyky hyvä

Vastaajista 71 prosenttia tunsi työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi.  Vajaa kymmenesosa arvioi työkykynsä heikoksi. Yleinen hyvinvointi oli myös hyvä 62 prosentilla vastaajista.

Vastanneista joka toinen yrittäjänainen oli järjestänyt itselleen ja yrityksen työntekijöille työterveyshuollon. Sairauksia oli vastaajilla jonkin verran, tavallisimpia olivat allergiat ja hengityselinten sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, joista ilmoitti kärsivänsä 27 prosenttia vastaajista. Sairastavuus lisääntyi jonkin verran iän mukana. Vastaajista suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että sairaus ei haitannut työtä.

Työstä voimaa ja onnistumisen elämyksiä

Lähes 90 prosenttia vastaajista piti työtään innostavana, monipuolisena ja vaihtelevana ja oli ylpeä työstään. Myös ammatillisen osaamisen koettiin olevan kunnossa. Vain ajankäytön hallinnassa ja riittävässä verkostoitumisessa koettiin ongelmia (yli 30 prosentilla).

Voimaa työhön saatiin eniten kodista, perheestä, harrastuksista ja vapaa-ajasta, mutta myös työstä itsestään. Työ, asiakkaat ja työstä saatu palaute oli monelle vastaajalle palkitsevaa ja toi onnistumisen elämyksiä.

Eniten työssä kuormittivat kiire, pitkät työajat tai -päivät, epävarmuus työn jatkosta ja taloudesta sekä tekemättömät työt.  Nämä asiat haittasivat noin 40 prosenttia. Vapaamuotoisissa vastauksissa tuli myös ilmi, että yksinyrittäjiä vaivasi usein työyhteisön puute. Pienyrityksissä ongelmaa aiheuttivat toisaalta rekrytointi- ja henkilöstöasiat.

Lähes puolet ei pysty lomailemaan säännöllisesti

Vastaajista 44 prosenttia pystyi pitämään säännölliset lomat melko tai erittäin huonosti. Myös säännöllisissä terveystarkastuksissa kävi huonosti yli 30 prosenttia vastaajista. Noin 27 prosenttia vastaajista oli kokenut paljon stressin tuntemuksia, kuten jännittyneisyyttä, levottomuutta, hermostuneisuutta tai unihäiriöitä. Työpäivän jälkeen itsensä usein kohtuuttoman uupuneiksi tunsi 37 prosenttia vastaajista.

Vastaajien usko tulevaisuuteen oli kuitenkin hyvä: 80 prosenttia vastaajista uskoi terveytensä puolesta pystyvänsä työskentelemään ammatissaan vielä kahden vuoden kuluttua.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Heli Järvinen, Suomen Yrittäjänaiset, p. 050 5121736 tai s-posti: heli.jarvinen@yrittajanaiset.fi

Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen, Eläkevakuutusyhtiö Etera, p. 040 8407711 tai s-posti: tarja.kostiainen@etera.fi.

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Eläkkeitä Etera maksaa noin miljardi euroa vuodessa 146 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on noin 5,6 miljardia euroa.

Lue lisää osoitteesta www.etera.fi

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs