Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Tumlare finns i Östersjön!

Turun ammattikorkeakoulu

Tumlare finns i Östersjön!

Tiedote.
Julkaistu: 15.04.2013 klo 14:17
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

SAMBAHs fältarbete snart avslutat – och det finns tumlare I Östersjön!

Östersjötumlaren är akut hotad, men denna klassning baseras på mycket bristfälliga data. Att veta hur många – eller hur få – tumlare det finns, är nödvändigt för en sund förvaltning av populationen.

SAMBAH-projektet (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour porpoise; www.sambah.org) har hållit 300 passiva akustiska klickdetektorer, s.k. CPODs, igång nu i nästan 2 år. I maj kommer alla CPOD’arna att tas upp för sista gången. Dessa CPOD’ar loggar de ekolokaliseringsklick som tumlarena sänder ut för att navigera och hitta fiska att äta.

Så snart den första omgången CPOD’ar hade plockats upp för batteri- och minnekortsbyte sommaren 2011, började media och den intresserade allmänheten fråga:

Finns det några tumlare i Östersjön? Var finns de? Hur många är det?

På den första frågan kan forskarna nu svara: Ja, men det är glest mellan dem! Den andra och tredje frågan är krångligare att svara på och kräver egentligen den fullständiga statistiska bearbetningen. Denna kommer att göras under de närmaste två åren kommer och skall resultera i utbredningskartor samt en uppskattning av det totala antalet tumlare i Östersjön. Dessutom skall den visa de ev. effekterna av en rad olika mänskliga aktiviteter och miljövariabler.

Vad som kan sägas så här långt är att tumlarklick har registrerats i de flesta delarna av Östersjön, och som väntat är det mer i södra delen, men också oväntat många på de grunda bankarna söder om Gotland. Den nordligaste detektionen gjordes i finska farvatten.

Redan nu kan SAMBAH-data komma till praktisk nytta: forskarna har nämligen funnit en tydlig säsongsvariation i tumlarnärvaro i farvattnen runt Kriegers Flak där man nu projekterar flera stora vindkraftparker. SAMBAH-data kan hjälpa byggföretagen att minimera de skadliga effekterna på tumlare genom att tajma den bullriga byggnationen av vindkraftverken till perioder med få tumlare i området.

SAMBAH-forskarna organiserar ett möte i Göteborg den 15 april med marina intresseorganisationer och havs- och miljömyndigheter från Östersjöländerna för att diskutera hur SAMBAH-resultaten skall kunna användas på bästa sätt för att skydda den hotade tumlarpopulationen i Östersjön. Målsättningen är att inleda en dialog med dessa grupper, med det slutliga målet att komma fram till hur tumlare skall kunna leva ett bra liv i Östersjön, tillsammans med yrkesfiskare, fraktfartyg, fritidsbåtar, olje- och gasprospektering, etablering av vindkraftverksparker och andra mänskliga aktiviteter ute till havs.

Tilläggsinformation:

Projektchef Olli Loisa, Turun ammattikorkeakoulu/Åbo yrkeshögskola,
olli.loisa@turkuamk.fi 
tel. 050 598 5743

OBS: Fotograferna skall nämnas; Bild 1. Harald Benke, bild 2. Solvin Zankl

Liitetiedostot

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa. Turun AMK:sta valmistuneet ovat työllistyneet parhaiten muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs