Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Suomalaistutkijoille merkittävää rahoitusta Euroopan tutkimusneuvostolta

Suomen Akatemia

Suomalaistutkijoille merkittävää rahoitusta Euroopan tutkimusneuvostolta

Tiedote.
Julkaistu: 01.03.2012 klo 14:58
Julkaisija: Suomen Akatemia

Akatemiaprofessori Olli Ikkala Aalto-yliopistosta, professori Heli Jantunen Oulun yliopistosta ja professori Ilpo Vattulainen Tampereen teknillisestä yliopistosta ovat saaneet ison tutkimusrahoituksen Euroopan tutkimusneuvostolta ERC:ltä. Lisäksi tutkija Svetlana Berdyugine sai rahoituksen Saksassa tehtävää tutkimustaan varten. Suomalaiset saivat rahoitusta edistyneille tutkijoille suunnatusta hausta. Tutkimusmääräraha on noin kahden miljoonan euron suuruinen ja se on viisivuotinen.

Euroopan laajuisessa haussa 13 prosenttia rahoitusta hakeneista tutkijoista onnistui saamaan kilpaillun tutkimusrahoituksen. Kaiken kaikkiaan rahoituksen sai 294 tutkijaa. Suomalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista hakuun lähetettiin 71 hakemusta. Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa kaikkien tieteenalojen tutkimusta.

 

Mallia materiaaleihin luonnosta

Akatemiaprofessori Olli Ikkala tutkii biomimeettisiä nanomateriaaleja. Biomimetiikassa haetaan keinoja luonnon materiaalinmuodostuksen jäljittelemiseksi. Ikkalan tutkimusryhmä on erikoistunut makromolekyylien itsejärjestymiseen ja siihen, miten tätä ominaisuutta voidaan käyttää funktionaalisten materiaalien tuottamisessa.

Tutkijoita kiinnostavat luonnossa esiintyvät lujat ja keveät itsejärjestyneet nanokomposiittirakenteet, kuten simpukan kuoren alla esiintyvä helmiäisaine. Tutkimuskohteena ovat myös silkin ja nanoselluloosan kaltaiset biologiset kuidut.

Ikkalan ryhmä on jo onnistunut tuottamaan monenlaisia nanomateriaaleja. Yksi tällainen on ensimmäisenä maailmassa esitelty kevyt ja luja helmiäismateriaali. Ryhmä on onnistunut valmistamaan myös uudenlaisia taipuisia ja funktionaalisia, erittäin kevyitä huokoisia materiaaleja eli aerogeelejä.

Professori Heli Jantusen johtama tutkimusryhmä kehittää uudenlaisia elektroniikan materiaaleja, joilla voidaan toteuttaa muun muassa anturointia, langattoman tiedonsiirron komponentteja tai energian keräämistä ympäristöstä. Tavoitteena ovat materiaalit, joilla rakenteet voidaan valmistaa jopa paperin tai muovin päälle, kolmiulotteisille pinnoille tai upottaa rakenteisiin edullisesti.

Haasteena on kehittää elektroniikan materiaaleja ja valmistusprosesseja siten, että niiden vaatima valmistuslämpötila on huomattavasti nykyistä alhaisempi. Nykyiset materiaalit vaativat hyvin korkeita lämpötiloja, eivätkä siten sovellu monimateriaalisovelluksiin. Lisäksi uudet valmistusprosessit säästävät energiaa.

Tutkimusta solukalvojen toiminnasta

Professori Ilpo Vattulainen selvittää tutkimusryhmänsä kanssa laskennallisen biofysiikan keinoin lipidien vaikutusta proteiinien toimintaan. Aihe on poikkeuksellisen tärkeä solukalvoissa, joissa esiintyvät solukalvoproteiinit ja -reseptorit tuottavat noin puolet solujen toiminnoista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka solukalvojen lipidit ohjaavat näiden proteiinien toimintaa, ja keskittyä tähän teemaan etenkin luonnollisissa täyteen pakatuissa olosuhteissa, joissa solukalvoissa oleva proteiinitiheys on poikkeuksellisen suuri.

Tutkimuksen kohteena ovat myös kolesterolia ja muita lipidejä kantavat lipoproteiinit, joiden rooli sydän- ja verisuonisairauksissa on tunnettu jo kauan, vaikka lipidien vaikutusta proteiinien toimintaan ei tässäkään tapauksessa tunneta vielä juuri ollenkaan. Tutkimuksen suuri kysymys on selvittää se, kuinka hyvin pienet lipidimolekyylit pystyvät ohjaamaan proteiineja, ja siten elämän perustoimintoja.

Tavoitteena nostaa eurooppalaisen tutkimuksen tasoa

Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa tutkijalähtöistä, korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Rahoitettavat hankkeet valitaan tieteellisen laadun perusteella. Rahoitusjärjestelmän tavoitteena on nostaa eurooppalaisen tutkimuksen tasoa entisestään. Samalla pyritään kehittämään Euroopan kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.

Rahoitus kohdistetaan yksittäisille tutkijoille, jotka kokoavat itse tutkimusryhmänsä hanketta toteuttamaan. Rahoitusmuotoja on kaksi: nuorille, itsenäistymisvaiheessa oleville tutkijoille ja jo tutkijanurallaan pitkälle edistyneille tutkijoille suunnattu tutkimusrahoitus. Rahoituskausi on enimmillään viisi vuotta.

Suurin osa tähän mennessä ERC-rahoitusta saaneista suomalaistutkijoista on Suomen Akatemian eri tutkijanuravaiheissa rahoittamia tutkijoita. He ovat työskennelleet tutkijatohtoreina, akatemiatutkijoina ja akatemiaprofessoreina. Monet heistä tekevät tutkimustyötään Akatemian nimeämässä huippuyksikössä. Suomen Akatemia on tukenut tutkijoiden osallistumista ERC-hakuihin myös myöntämällä kannusterahoituksen edellisellä hakukierrokselle varasijalle jääneille hakijoille sekä järjestämällä haastattelukoulutusta nuorten tutkijoiden haun toista kierrosta varten.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Olli Ikkala, olli.ikkala(at)aalto.fi, p. 050 410 0454

Professori Heli Jantunen, heli.jantunen(at)ee.oulu.fi, p. 040 512 0861

Professori Ilpo Vattulainen, ilpo.vattulainen(at)tut.fi, p. 0400 510 592

Akatemiaprofessori Olli Ikkalan tutkimuksesta

http://www.aalto.fi/fi/current/news/view/2012-02-07-002/

Professori Heli Jantusen tutkimuksesta

http://www.oulu.fi/hermes/2011/16/erc.html

Professori Ilpo Vattulaisen tutkimuksesta

http://rajapinta.tut.fi/artikkelit/2011/1/Solun_salaisuudet_paljastuvat

Euroopan tutkimusneuvosto

http://erc.europa.eu/

Suomen Akatemia
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 09 7748 8369
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

 

 

Suomen Akatemian verkkosivut www.aka.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs