Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » OXY-hankkeen ensimmäinen kesä näyttää suuntaviivoja Itämeren ongelmien ratkaisuun

OXY-hanke

OXY-hankkeen ensimmäinen kesä näyttää suuntaviivoja Itämeren ongelmien ratkaisuun

Tiedote.
Julkaistu: 30.06.2011 klo 17:00
Julkaisija: OXY-hanke

Uusia ratkaisuja Itämeren rehevöitymisen ehkäisemiseen etsivän OXY-hankkeen ensimmäinen kesä on käynnistynyt Haminan saaristomerellä. Vaikutuksia mitataan koko kesän ajan. Suuntaa-antavia tuloksia luvassa kesän jälkeen.

Pöyryn koordinoima OXY on pioneerihanke. Hankkeessa kokeillaan merialueilla uudenlaisia tai vähän hyödynnettyjä ratkaisuja, joiden avulla pyritään parantamaan ajoittain hapettomien syvänteiden happitilannetta ja sitä kautta vähentämään Itämeren ravinnekuormitusta Suomen rannikolla. Hankkeessa kokeillaan järviolosuhteista tutun hapetusmenetelmän toimivuutta merenpohjan elvyttämiseen.

OXY-hanke tähtää Itämeren rannikkovesien happitilanteen parantamiseen ja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseen. Hanke pyrkii ehkäisemään rehevöitymistä ja leväkukintoja vähähappisia syvänteitä hapettamalla. Keinotekoisen hapettamisen avulla ylläpidetään pohjanläheisen veden happipitoisuutta ja lyhennetään huonosta happitilanteesta kärsivien syvänteiden jokakesäistä hapetonta jaksoa. Happitilanteen parantamisella pyritään katkaisemaan meren sisäisen kuormituksen rehevöittävä noidankehä.

Hapettaminen alkanut Haminan Tammionselällä

OXY-hankkeen ensimmäinen hapetuskohde on Haminan saariston Tammionselkä. Kohde valittiin pitkäaikaisen tarkkailuaineiston analysoinnin perusteella. Pohjanläheistä vettä hapetetaan Tammionselän vähähappisessa syvänteessä seuraavan kolmen kesän ajan. Yleensä osan vuodesta kokonaan hapettomassa tilassa olevaan syvänteeseen laskettiin kesäkuun toisella viikolla kolme hapetuslaitetta. Sähköllä toimivat pumput kierrättävät hapekasta pintavettä syvänteen pohjalle koko kesän ajan. Pintaveden kierrätys pumppujen avulla meren pohjalle on energiatehokkaampaa kuin hapen pumppaaminen veteen suoraan ilmasta.

Ensimmäisiä suuntaa-antavia merkkejä siitä, miten hapetus vaikuttaa syvänteen happipitoisuuteen ja meren tilaan saadaan todennäköisesti jo syksyllä 2011, jolloin valmistuvat veden laadun ja pohjaeläinseurannan tulosten raportit. Pysyvämpiä tuloksia, esimerkiksi leväkukintojen vähentymistä, joudutaan todennäköisesti odottamaan pidempään. Parhaimmillaan tulokset voivat hyödyttää koko Itämerta hapettomuuden aiheuttaman sisäisen kuormituksen vähentämisessä.

Sisäinen kuormitus on Itämeren noidankehä

Keinotekoinen hapetus tuo ensiapua vähähappiselle tai ajoittain hapettomalle syvänteelle. Meren pohjan hapettomuuden aiheuttama sisäinen kuormitus on yksi itäisen Suomenlahden merkittävimpiä rehevöittäjiä yhdyskuntien pistekuormituksen ja maatalouden hajakuormituksen lisäksi.

Sisäinen kuormitus on Itämerelle haitallinen noidankehä. Eri aikakausina mereen päätyneet ravinteet kasvattavat levämassaa, joka hajotessaan kuluttaa vedestä happea ja vapauttaa siihen lisää ravinteita. Kun pohjaa lähellä olevan veden happi vähenee ja happikatoalueet laajenevat, pohjasedimenttiin varastoituneet ravinteet palautuvat takaisin veteen ja levien kasvu sekä rehevöityminen kiihtyvät entisestään.

Pöyry koordinoi OXY-hanketta

OXY-hanketta koordinoi maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry, joka on sitoutunut tasapainotettuun kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Kolmivuotinen hanke käynnistyi jo syksyllä 2010 ja hapettaminen aloitettiin Haminassa kesällä 2011. Veden tilaa seurataan säännöllisesti koko hankkeen ajan. Tammion saaren läheisyydessä sijaitseva Tammionselkä on otollinen kohde hapettamiselle. Summan paperitehtaan sulkeminen ja Haminan kaupungin puhdistettujen jätevesien johtaminen Kotkaan on vähentänyt viime vuosina Haminan merialueen kuormitusta, jolloin muiden vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutus tehostuu.

OXY sai alkunsa Pöyryn Baltic Sea Action Summit -huippukokouksessa tekemästä vapaaehtoisesta Itämeri-sitoumuksesta. Hankkeen toteuttajina on Pöyryn lisäksi joukko vapaaehtoisia yrityksiä ja julkisia toimijoita. OXY-hankkeen kumppaneiksi ovat ryhtyneet Haminan kaupunki, HaminaKotka Satama Oy, Nordea Pankki, Baltic Tank Oy, Kymenlaakson sähkö Oy, Kymenlaakson pelastuslaitos, Cursor Oy, Vesi-Eko Oy, Mainostoimisto Tasku Oy, Kala- ja vesitutkimus Oy sekä Metsolan Merimatkat Ky. Hanke on saanut rahoitusta myös Euroopan unionilta sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

* Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

OXY-hankkeesta ja sen vaikutuksista:

Jaana Tyynismaa, Pöyry Finland Oy, Vesi ja ympäristö, p. 010 33 26606, jaana.tyynismaa@poyry.com

Tiedustelut lehdistökuvista:

Lotta Suistoranta, tiedottaja, Mainostoimisto Tasku, p. 040 5273 506, lotta.suistoranta@taskut.fi

* Liitteet:

Piirroskuva hapetuksen menetelmästä (jpg)

Kuvan tekstiliite (doc)

Piirroskuva Itämeren sisäisestä kuormituksesta (jpg)

Valokuva Haminan Tammionselältä (jpg), kuvaaja Tomi Hänninen

Liitetiedostot

Lisätietoa OXY-hankkeesta, www.oxy-itameri.fi


Pöyryn koordinoima OXY-hanke kohdistaa voimansa Itämeren vakavimman ongelman, rehevöitymisen, hillitsemiseen. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja Itämeren rannikkovesien pohjan happitilanteen parantamiseen ja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseen. OXY pyrkii ehkäisemään leväkukintoja hapettamalla vähähappisia tai ajoittain hapettomia syvänteitä. OXY-hankkeen ensimmäinen kohde on Haminan saariston Tammionselkä. Kolmevuotista hanketta toteuttaa Pöyryn lisäksi joukko vapaaehtoisia yrityksiä ja julkisia toimijoita. Hanke on saanut tukea yksityisten rahoittajien lisäksi Euroopan unionilta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs