Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oulun, Lapin, Luulajan ja Tromssan yliopistoille yhteinen arktinen agenda

Oulun yliopisto

Oulun, Lapin, Luulajan ja Tromssan yliopistoille yhteinen arktinen agenda

Tiedote.
Julkaistu: 08.09.2016 klo 15:18
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun, Lapin, Luulajan ja Tromssan yliopistot julkistivat yhteisen arktisen agendan Oulussa 8.9.2016 pidetyssä Arctic Europe Forum -tapahtumassa.

Kansainvälinen kiinnostus arktisia alueita ja niiden luonnonvaroja kohtaan on kasvanut. Laatimalla yhteisen arktisen toimintaohjelman siihen liittyneet neljä pohjoista yliopistoa etsivät uusia synergioita ja vahvistavat arktisiin kysymyksiin liittyvää tutkimustaan, koulutustaan ja vaikuttavuuttaan. Toimintaohjelmalla pyritään uudella tavalla yhdistämään jokaisen yliopiston vahvuuksia ja huippututkimuksen aloja niin, että opiskelijoille, tutkijoille ja yhteistyökumppaneille voidaan tarjota uusia ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Yhteistyöllä yliopistot voivat myös kasvattaa merkitystään globaalilla pelikentällä.

Pohjoismaiden väestön enemmistön elintaso on korkea. Demografiset tekijät, kuten väestörakenteen muutokset voivat kuitenkin tuoda uusia haasteita monille paikallisille yhteisöille ja alueille. Haasteisiin vastaamiseksi yliopistot voivat yhdistämällä tutkimuskapasiteettiaan luoda uusia ratkaisuja esimerkiksi terveysteknologian ja telelääketieteen, sosiaali- ja hoivatyön, vanhustenhoidon jne. aloille.

Toimintaohjelman pohjalta yliopistot tulevat tutkimuksellaan vahvistamaan myös skandinaavisen arktisen alueen teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukykyä, muun muassa turvallisen ja uusiutuvan energian tuotannossa ja kestävässä, korkeita ympäristövaatimuksianoudattavassa kaivannaisteollisuudessa.

Koulutuksessa yliopistot tulevat rakentamaan uusia yhteisiä koulutusohjelmia, jotka koostuvat kahden tai useamman yliopiston koulutussisällöistä.

”Koulutusohjelmat tulevat perustumaan yliopistojen erityisosaamiseen ja niiden kannalta hyödyllisiin aloihin. Ohjelmien opiskelijat voivat hyödyntää kunkin yliopiston erityisasiantuntemusta sekä saada kansainvälistä kokemusta ja osaamista, joka soveltuu arktisten alueiden tarpeisiin”, sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Oulun, Lapin, Luulajan ja Tromssan yliopistot rakentavat agendan pohjalta Arctic Corridor -mallin, jolla yliopistojen innovaatioista saadaan syntymään yritystoimintaa entistä tehokkaammin. Kaikilla yliopistoilla on jo teknologiansiirtoon ja yrittäjyyteen kannustavia toimintoja. Tiedon vaihtaminen jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä auttaa kaikkia osapuolia kehittämään toimintaansa ja tuottamaan onnistuneita tuloksia.

Yliopistot edistävät yhteyksiään myös muihin tahoihin, kuten poliitikkoihin, elinkeinoelämän edustajiin ja suureen yleisöön. Tärkeitä kumppaneita ovat jo toimivat yhteistyöelimet ja verkostot, kuten Arktinen yliopisto. Yliopistot tekevät yhteistyötä myös Oulun, Rovaniemen, Luulajan ja Tromssan kaupunkien kanssa tukien niitä tavoitteissaan.

Lisätietoja:

Matti Sarén, yhteistyösuhteiden rehtori, Oulun yliopisto
puh. +358 50 5691 903, matti.saren@oulu.fi

Marja Jokinen, viestintäjohtaja, Oulun yliopisto
puh. +358 50 5810 264, marja.jokinen@oulu.fi

 

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 091

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs