Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oulujoen moninaiskäytön selvitys on alkanut

Oulun yliopisto

Oulujoen moninaiskäytön selvitys on alkanut

Tiedote.
Julkaistu: 15.08.2014 klo 10:52
Julkaisija: Oulun yliopisto

 

Oulun yliopisto, Thule-instituutti
Tiedote 15.8.2014

Oulujoen moninaiskäytön selvitys on alkanut

Selvitystyö Oulujoen moninaiskäytön kehittämiseksi on alkanut. Vuoden 2014 loppuun mennessä selvitetään Oulujokivarren kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja vaihtoehtoja erityisesti virkistyskäytön näkökulmasta.

Esiselvitys pyrkii lisäämään vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa jokivarren asukkaiden, kalatalouden, jokivarren kuntien ja vesivoimatalouden tavoitteita ja näkemyksiä Oulujoen moninaiskäytöstä. Selvityksen tavoitteena on lisätä tietoa eri tavoitteista ja joen käytön kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Lisäksi arvioidaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta.

Oulun yliopiston tutkijat keräävät tietoa joen käytöstä ja kehittämisen tavoitteista alueen asukkailta ja sidosryhmiltä haastattelujen ja kyselyjen avulla. Oulujoen käytön tavoitteita ja vaihtoehtoja pohditaan myös ohjausryhmässä, johon kuuluu kalastusalueen, vesivoimayhtiön, yrittäjien, kuntien ja viranomaisten edustajia.

Asiantuntijaryhmä, joka koostuu Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoista, muodostaa alustavia toimenpidevaihtoehtoja Oulujoen virkistyskäytön parantamiseksi. Esiselvityksen rahoittajina ovat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, Muhoksen ja Utajärven kunnat sekä Oulun yliopisto. 

Esiselvityshankkeen lopputuloksena kirjoitetaan raportti, johon kootaan esiselvityksen havainnot ja suositukset Oulujoen virkistys- ja moninaiskäytön kehittämiseksi. Alueen kunnat, viranomaiset ja yritykset voivat hyödyntää tuloksia kehittämistyössä, rahoituksen hankkimisessa ja kohdentamisessa sekä alueen maankäytön suunnittelussa. 

Lisätietoja:

projektipäällikkö, yliopistotutkija Timo P. Karjalainen, puh. 0400 662 171, timo.p.karjalainen@oulu.fi
Muhoksen kunnanjohtaja Jukka Syvävirta, puh. 044 4970 001, jukka.syvavirta@muhos.fi
Utajärven kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi, puh. 050 0586 152, kyosti.juujarvi@utajarvi.fi

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs