Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oman terveystiedon hallintaan tähtäävälle hankkeelle miljoonarahoitus Tekesiltä

Oulun yliopisto

Oman terveystiedon hallintaan tähtäävälle hankkeelle miljoonarahoitus Tekesiltä

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2015 klo 09:27
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, Centre for Health and Technology
Tiedote 11.12.2015

Oman terveystiedon hallintaan tähtäävälle hankkeelle miljoonarahoitus Tekesiltä

Tekes on myöntänyt Digital Health Revolution -hankkeelle 2,5 miljoonan euron jatkorahoituksen. Sen myötä tutkimusavauksen kokonaisbudjetti kasvoi lähes 10 miljoonaan euroon. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia keinoja yksilön omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon.

”Rakennamme hankkeessa sekä teknologista infrastruktuuria että sitä hyödyntäviä uudenlaisia MyData-palveluita, jotka mahdollistavat yksilölle hänen oman terveys- ja hyvinvointitietonsa kokonaisvaltaisen hyötykäytön. Keräämme koko ajan myös yrityksiä mukaan kehitystyöhön ns. MyData Allianssiin”, Maritta Perälä-Heape, hanketta koordinoivan Oulun yliopiston Centre for Health and Technology -innovaatiokeskuksen johtaja kertoo.

Hankkeen tänä syksynä käynnistyneessä pilottitutkimuksessa noin sadalta työterveyshuollon asiakkaalta etsitään sairauksien riskitekijöitä ja esiasteita, joihin voitaisiin vaikuttaa elintapamuutoksilla:

”Yhdistämme kaiken käytettävissä olevan terveyteen liittyvän tiedon, esimerkiksi genetiikan, kliinisten laboratoriotestien ja uusien molekyylibiologisten mittausten tiedot aktiivisuusmittareiden ja älypuhelinsovellusten tuottamaan tietoon. Tavoitteena on selvittää, pystytäänkö antamalla tämä tieto yksilön käyttöön ehkäisemään sairauksia ja lisäämään yksilön motivaatiota elintapamuutoksiin”, vuoden kestävää pilottitutkimusta koordinoiva vanhempi tutkija Riitta Sallinen Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMM:stä (Helsingin yliopisto) kertoo.

Vaikka hyvinvointiteknologian kentällä tapahtuu koko ajan paljon ja nopeassa tahdissa, digitaalisen teknologian integraatio terveydenhuollon prosesseihin on ollut tuskastuttavan hidasta.  Lääketieteellinen hoito on tarkasti säädeltyä, ja tiedon jakamisen turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvät seikat on otettava tarkoin huomioon. Suomessa ja maailmalla ollaan kuitenkin yhä kiinnostuneempia oman terveystiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista osana ennalta ehkäisevää ja osallistavaa terveydenhoitoa.

”Käymme jatkuvasti neuvotteluja yhteistyöstä eri ministeriöiden, Sitran ja EU:n tietosuojavaltuutetun kanssa. Kansalaisten oikeus valvoa ja päättää itseään koskevista tiedoista on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Muutoksessa kohti oman tiedon hallintaa ja hyötykäyttöä tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Kansanterveydellisesti kyse on isosta asiasta, sillä todella ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon pääsemme vasta sitten, kun itsehoidon ja terveydenhoidon välillä vallitsee saumaton jatkuvuus”, Perälä-Heape sanoo.

Digital Health Revolution -hanketta koordinoivan Centre for Health and Technology -innovaatiokeskuksen lisäksi hankkeessa on mukana kansainvälisesti verkottunut monitieteinen tutkimuskonsortio Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Aalto-yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja VTT:ltä. Hanke käynnistyi vuonna 2014 ja jatkaa nyt myönnetyllä rahoituksella vuoteen 2017 saakka.

Lisätiedot:

Maritta Perälä-Heape, maritta.perala-heape@oulu.fi, 040 673 4159
johtaja, Centre for Health and Technology

Digital Health Revolution -hankkeen verkkosivut: www.digitalhealthrevolution.fi

Digital Health Revolution -pilottitutkimuksen verkkosivut: https://www.fimm.fi/fi/dhr

Lisätietoa MyData Allianssista: www.mydata.fi

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs