Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Niveltieto-palkinto Riikka Juhakoskelle

Suomen Nivelyhdistys ry

Niveltieto-palkinto Riikka Juhakoskelle

Tiedote.
Julkaistu: 11.11.2013 klo 14:46
Julkaisija: Suomen Nivelyhdistys ry

Elämäntavaksi otettu liikunta edistää kivun hallintaa ja toimintakykyä sekä saattaa vähentää terveydenhuoltokustannuksia

Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistys (Finnish OsteoArthritis Research Society/FOARS) on myöntänyt 1000 euron arvoisen Niveltieto-palkinnon LT Riikka Juhakoskelle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa käsittelevästä väitöskirjatyöstä. Niveltieto-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran, ja palkintosumman lahjoitti Suomen Nivelyhdistys ry. Ehdolla palkinnon saajaksi oli viisi vuonna 2013 julkaistua nivelrikkotutkimusta edistävää väitöskirjaa.

Juhakosken väitöstutkimuksessa selvitettiin nivelrikon riskitekijöitä suomalaisessa väestössä 22 vuoden seurannan aikana (Mini-Suomi ja Terveys 2000 -väestötutkimusaineistot). Tutkimuksen toinen osa selvitti terapeuttisen harjoittelun hyötyä lonkkanivelrikon hoidossa, kipua ja toimintakykyä ennustavia tekijöitä, sekä lonkkanivelrikon hoidon aiheuttamia terveydenhuollon välittömiä kustannuksia satunnaistetussa kahden vuoden tutkimuksessa. Tätä varten oli tutkimuksessa mukana 120 lonkkanivelrikkoa sairastavaa potilasta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelta.

Väestötutkimuksen tulosten perusteella lonkkanivelrikon suurimmat riskitekijät ovat raskas, fyysinen työkuormitus sekä tuki- ja liikuntaelinten vammat. Lonkkanivelrikko aiheuttaa kipua ja rajoittaa toimintakykyä, eikä sen etenemistä voida estää enää taudin syntymisen jälkeen. Sen vuoksi taudin hoidossa päätavoitteiksi tulisi ottaa elämänlaadun parantaminen lievittämällä kipua ja ylläpitämällä hyvää toimintakykyä.

Liikuntaharjoittelu kohensi toimintakykyä

Jo aiempi tutkimustieto osoittaa, että liikuntaharjoittelulla on vaikutusta polvinivelrikkopotilaan kokemaan kipuun. Lonkkanivelrikon osalta liikunnan vaikuttavuudesta on kuitenkin vain vähän tutkimusnäyttöä. Juhakosken tutkimus osoitti, että liikuntaharjoittelu kohensi hieman lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyä, mutta ei juurikaan vähentänyt potilaan kokemaa kipua.

Tutkimuksessa havaittiin myös ohjatun ryhmäharjoittelun säästävän yhteiskunnan varoja. Vaikka itse ryhmäharjoittelun järjestäminen maksoikin, tarvitsivat ryhmässä käyneet merkitsevästi vähemmän lonkkanivelrikon vuoksi fysioterapiakäyntejä toisena seurantavuotena. Kipulääkkeen käyttö myös väheni osin harjoittelun myötä. Fysioterapiasta, lääkärikäynneistä ja tekonivelleikkauksista yhteenlasketut terveydenhuollon välittömät kustannukset olivat kahden vuoden seuranta-aikana noin 30 % suuremmat ryhmässä, joka ei saanut harjoitteluohjausta. Tulos ei ole tilastollisesti merkittävä.

Parempi koulutustaso – vähemmän kipua

Kivun kokeminen on hyvin yksilöllistä, eikä kivun voimakkuutta voi arvioida kukaan muu kuin potilas itse. Korkeampi koulutustaso, polvinivelrikon ja muiden pysyväissairauksien puuttuminen, ohjattujen harjoitteiden tekeminen ja säännöllinen liikunta ennustivat parempaa kivun hallintaa ja toimintakykyä. Radiologiset löydökset eivät ole yhteydessä koettuun kipuun.

Juhakosken tutkimustulokset korostavat elämäntavaksi otetun liikunnan merkitystä ja pysyväissairauksien hoidon tärkeyttä nivelrikon aiheuttamien oireiden ehkäisyssä. Tutkimukseen liittyy myös kolmen vuoden seuranta-aika, jonka tulokset selviävät aikanaan.

Riikka Juhakosken fysiatrian alaan kuuluva väitöskirja "Hip osteoarthritis; risk factors and the effects of exercise therapy" (Lonkkanivelrikon riskitekijät ja terapeuttisen harjoittelun vaikutukset lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyyn) tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 7.6.2013. Vastaväittäjänä toimi professori Jaro Karppinen Oulun yliopistosta ja kustoksena dosentti Jari Arokoski Itä-Suomen yliopistosta.

 

Niveltieto-palkinnon voittaja Riikka Juhakoski
- Syntynyt vuonna 1969 Mikkelissä.
- Kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1988 Mikkelin Yhteiskoulun lukiosta.
- Lääketieteen lisensiaatin tutkinto vuonna 1997 ja fysiatrian erikoislääkärin tutkinto vuonna 2005 Kuopion yliopistossa.
- Toimii fysiatrian ylilääkärinä Mikkelin keskussairaalassa.

Lisätietoja:
Fysiatrian ylilääkäri Riikka Juhakoski, Mikkelin keskussairaala, p. 044 351 9661, riikka.juhakoski@esshp.fi

 

Suomen Nivelyhdistys ry on vuonna 1999 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Aktiivisella ja tehokkaasti kohdennetulla tiedon jakamisella pyritään myös nivelsairauksien ennaltaehkäisyyn. Yhdistyksen tärkeimmät tiedonjakelukanavat ovat neljä kertaa vuodessa julkaistava Niveltieto-lehti sekä internet-sivut osoitteessa www.niveltieto.net. Yhdistys järjestää myös erilaisia luentoja ja tietoiskuja sekä vertaistuki- ja liikuntatoimintaa eri puolilla Suomea toimivissa nivelpiireissä.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jyrki Laakso, p. 044 5544 555, jyrki.laakso@niveltieto.net

 

FOARS (Finnish OsteoArthritis Research Society) toimii yhdyssiteenä nivelrikkotutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden, henkilöiden ja yhteisöjen välillä ja parantaa potilashoitoa sekä alan tutkimusta Suomessa. Tavoitteena on tukea nivelrikon syihin, tautimekanismiin, hoitoon ja ehkäisyyn kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, tiedottaa tutkimustuloksista yleisölle, terveydenhuollon henkilöstölle ja viranomaisille, kehittää nivelrikkotutkimusta edelleen, ja säilyttää tieteellisen tutkimuksen korkea kansainvälinen taso.
Lisätietoja: FOARSin hallituksen puheenjohtaja, dosentti Jari Arokoski, Itä-Suomen yliopisto/KYS,
p. 040 355 3854, jari.arokoski@kuh.fi

Liitetiedostot

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs