Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Millaisia tuloksia tammikuun esi- ja perusopetuskysely tuotti?

Lahden kaupunki

Millaisia tuloksia tammikuun esi- ja perusopetuskysely tuotti?

Tiedote.
Julkaistu: 01.04.2014 klo 16:05
Julkaisija: Lahden kaupunki

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn tammikuussa 2014. Arvioinnin kohteena oli koulujen toiminta, oppimisympäristö ja sen turvallisuus, opetus ja oppilaiden saama tuki sekä yhteistyö kotien kanssa. Arviointikysymykset pohjautuivat OKM:n suositukseen perusopetuksen laatukriteereistä.

Vastaajilla oli kyselyn yhteydessä mahdollisuus antaa kouluarvosana nykyiselle toiminnalle. Esiopetuksen osalta koko maakunnan vastausten keskiarvoksi tuli 9 ja perusopetuksen osalta 8.

Arviointikyselyn tulosten mukaan esi- ja perusopetuksen keskeisinä vahvuuksina pidetään:

  • Opetushenkilöstö on luotettavaa ja heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan  arvostetaan. 
  • Koulut ja esiopetuspaikat koetaan turvallisiksi ja henkilöstön turvallisuusosaamisen  koetaan olevan hyvällä tasolla.

Arviointivastausten perusteella esiin nousi seuraavia kehittämiskohteita:

  • Asiakaspalautteen merkitys toiminnan kehittämisessä tulee huomioida entistä  paremmin. Myös oppilaiden mielipiteitä tulisi huomioida koulujen toiminnan suunnittelussa  entistä enemmän. 
  • Henkilöstön työhyvinvointiin tulee panostaa nykyistä enemmän. Koulujen  oppilashuoltopalveluita ja oppilaiden hyvinvointia on kehitetty viime vuosina ja vastausten  perusteella systemaattisella kehittämistyöllä on saatu aikaan myönteisiä tuloksia.

Esi- ja perusopetuksen osalta arviointipalaute erosi eniten koulumotivaation osalta. Esikoulujen oppilaat käyvät mielellään esikoulua ja heillä on siellä kavereita. Perusopetuksen osalta Päijät-Hämeen alueella on joukko oppilaita, joiden koulumotivaatioon tulisi kiinnittää enenevässä määrin huomiota.  Positiivista on se, että yhteydenpito kodin ja koulun välillä on tiivistynyt sähköisten yhteydenpitovälineiden myötä.

Yhteenveto arviointipalautteista perustuu koko maakunnasta saatuihin 17 908 vastaukseen. Palautetta pyydettiin huoltajilta, opetushenkilöstöltä ja 3 -10 -luokkien oppilailta.

Päijät-Hämeen kuntien arviointiyhteistyötä on tehty vuodesta 2007 alkaen. Kyselyjen tarkoituksena on tukea koulutuksenjärjestäjien kehittämistyötä ja saada tietoon toiminnan nykyinen taso. Kyselyn tuloksia voidaan myös käyttää koulutuspoliittisen keskustelun virittäjinä.

Arviointikyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat kuntien esi- ja perusopetuksesta vastaavilla henkilöillä, ja he antavat kuntakohtaisia tietoja sekä päättävät oman kuntansa arviointitulosten julkaisemisesta.


Lisätietoja: 
Sivistystoimialan seudullinen kehittäminen
Kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson, puh. 050 398 5751      
anjariitta.carlson(at)lahti.fi   

Seudullisen arviointiryhmän puheenjohtaja,
sivistystoimenjohtaja Jaana Suvisilta
puh. 040 540 8287
jaana.suvisilta@nastola.fi

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Metropolialueella sijaitsevassa Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs