Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Merilintujen rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan — ruokki ja etelänkiisla sopivia indikaattorilajeja

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Merilintujen rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan — ruokki ja etelänkiisla sopivia indikaattorilajeja

Tiedote.
Julkaistu: 25.01.2013 klo 13:19
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

EU:n meristrategiadirektiivi edellyttää, että merilintuja käytetään tulevaisuudessa merialueiden tilan seurannoissa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa selvitettiin, soveltuvatko itäisellä Suomenlahdella viime aikoina havaittujen ruokkilintujen joukkokuolemien esiintyminen merialueen tilan yhdeksi indikaattoriksi.

Joukkokuolemia on todettu ruokilla sekä etelänkiislalla viime vuosina. Joukkokuolemien perimmäinen syy on vain ounasteltavissa, mutta varteenotettava tekijä on myrkyllisten leväkukintojen tuottama hermomyrkky, jonka linnut saavat ravinnostaan, lähinnä silakasta.

Työssä mallinnettiin joukkokuolemien vaikutusta yksilön todennäköisyyteen selviytyä hengissä pesimäkaudesta toiseen. Tulokset perustuvat ruokkilintujen rengastus- ja löytötietoihin. Aikuisena rengastettujen kiislayksilöiden aineisto soveltui eloonjäävyyden mallinnukseen parhaiten. Voimakkaan joukkokuoleman vuonna 1992 eloonjäävyys oli vain 40 prosenttia, kun se normaalivuonna on yli 90 prosenttia. Rengastettujen ruokinpoikasten lukumäärien vuosittaiset notkahdukset ja kuolleiden yksilöiden lukumäärien nousut osuivat yksiin joukkokuoleman vuosien kanssa.

Tutkimuksen perusteella etelänkiisla ja ruokki näyttäisivät soveltuvan Itämeren tilan indikaattorilajeiksi.

”Lintujen rengastustoiminnan jatkuminen ja tehostaminen parantaisi mahdollisuuksia arvioida merialueiden tilaa”, kertoo tutkija Jukka Rintala RKTL:stä.

Meristrategiadirektiivin myötä aineistojen keruuseen on pyritty kehittämään uusia, esimerkiksi kansalaishavaintoihin ja kaukokartoitukseen perustuvia menetelmiä. Lintujen rengastajien tuottamaan aineistoon, kuten muuhunkin paljolti vapaaehtoisvoimin tehtäviin seurantoihin, perustuvat analyysit ovat erinomainen esimerkki uusista tavoista tuottaa tietoa direktiivin edellyttämää merialueiden tilan seurantaa varten.

EU:n meristrategiadirektiivin tavoite on Euroopan merien hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Meristrategia sisältää arvion meriympäristön tilasta, tilaa koskevat tavoitteet, tilaa kuvaavat mittarit ja tilan seurannan. Jäsenvaltioiden on myös laadittava vuoteen 2016 mennessä toimenpideohjelma merialueen tilan parantamiseksi. Direktiivi tuli voimaan heinäkuussa 2008.

Lisätietoa: Tutkija Jukka Rintala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 020 575 1202, 040 548 1707

Tutkimusraportti on luettavissa RKTL:n sivuilta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: http://www.rktl.fi/,  s-posti: viestinta@rktl.fi

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs