Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Medieinbjudan: Åbo flygplats utvecklas med en omfattande enkät

Turun kaupunki

Medieinbjudan: Åbo flygplats utvecklas med en omfattande enkät

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.02.2016 kl. 12:58
Utgivare: Turun kaupunki

Egentliga Finlands förbund och Åbo stad utredde i samarbete med Företagarna i Egentliga Finland samt Åbo och Raumo handelskammare användningen av Åbo flygplats, flygtrafikens utvecklingsbehov samt de faktorer som påverkar affärsresenärernas val av flygrutter.

Enkäten genomfördes i november–december 2015 och riktades i första hand till företagarnas och handelskamrarnas medlemmar samt till personalen vid landskapets högskolor. Enkäten besvarades av nästan tusen personer, främst från företagen.

Vi frågade företag, representanter för näringslivet och medborgare bl.a. följande:

  • Varför väljer du att resa från Åbo flygplats? Varför väljer du Helsingfors-Vanda flygplats?

  • Hur ska Åbo flygplats och flygförbindelserna utvecklas för att du oftare skulle välja din hemflygplats vid avresa?

Resultaten av flygtrafiksenkäten och utvecklingsmöjligheterna presenteras på ett informationsmöte onsdagen 2.3.2016 kl. 13.00 i Åbo stadshus (Auragatan 2).

Åbo stads kontaktdirektör Antti Kirkkola och intressebevakningsdirektören Janne Virtanen vid Egentliga Finlands förbund berättar utifrån resultaten av enkäten vilka utvecklingsbehov som anknyter till Åbo flygplats och förbättrandet av flygförbindelserna ur näringslivets synvinkel och var man kan hitta tillväxtmöjligheter för Åbo flygplats.

Medierna har också möjlighet att träffa representanterna för Finavia, chefen för Åbo flygplats Juha Aaltonen samt direktören för Åbo handelskammare Jarkko Heinonen och ordföranden för Åbo företagare Jari Rastas.

Anmälningar samt ytterligare information om informationsmötet: utvecklingschef Laura Leppänen, Egentliga Finlands förbund, tfn 040 767 436.

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs