Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Lahdessa visioidaan tulevaisuuden älykästä kaupunkia kansainvälisessä konferenssissa 10.-12.5.2016

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahdessa visioidaan tulevaisuuden älykästä kaupunkia kansainvälisessä konferenssissa 10.-12.5.2016

Tiedote.
Julkaistu: 02.05.2016 klo 09:28
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Ensimmäinen kansainvälinen Smart Cities in Smart Regions-konferenssi kokoaa yhteen alueelliset toimijat sekä kansainväliset aluekehitys- ja korkeakoulutoimijat 10.–12.5.2016 Lahden Sibeliustalolle. Paikalle odotetaan noin 200 osallistujaa sekä yli 90 asiantuntijaesitystä. Tarkoituksena on tuoda akateemiset ja käytännön osaajat yhteen jakamaan tietoa aluekehityksen ratkaisuista sekä rakentamaan yhteistä visiota tulevaisuuden älykkäästä kaupungista. Konferenssi tarjoaa huipputilaisuuden verkottua eri alojen osaajien kanssa ja päivittää omaa osaamistaan.

Tapahtuma koostuu kolmesta pääteemasta: Tulevaisuuden aluekehitys, Asukkaat ja kestävä kaupunkikehitys & Älykäs teollisuus ja Innovaatiot. Konferenssin ensimmäinen pääpuheenvuoro kuullaan Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkulalta. Päivien aikana muita pääpuhujia ovat mm. Cambridge-yliopiston professorit Alan Barrell ja Douglas Crawford-Brown sekä Executive in Residence Bruce Oreck Aalto-yliopistosta.

Konferenssi on merkittävä edelläkävijätapahtuma Lahden seudulla. Konferenssin aikana kirjoitetaan Lahden kiertotalousjulistus sekä esitellään Lahden osaamiskeskittymien toimintaa. Pääpuheenvuorojen lisäksi päivien aikana on tarjolla kattava ohjelmakokonaisuus asiantuntijoilta, joissa pureudutaan muun muassa kaupunkisuunnittelun uusiin työkaluihin, alueelliseen erikoistumiseen ja älykkäisiin palveluratkaisuihin.

Digitaalisuuden innovaatiot

Digitalisaation tarjoamat ratkaisut ovat osa jokapäiväistä arkeamme ja niiden tarjoama hyöty tulee olemaan valtava tulevaisuuden toimintaympäristöissä. Digitalisaatio tuottaa jatkuvasti uusia innovaatioita ja parhaat ideat monistuvat kiihtyvällä tahdilla. Tässä ekosysteemissä edelläkävijyys on valttia ja toimintaympäristön dynaamisuus korostuu. Muutosvoimat näkyvät monilla arjen ja yhteiskunnan osa-alueilla.

Smart Cities in Smart Regions 2016 konferenssin aikana pääset asiantuntijoiden matkassa tutustumaan digitaalisuuden vaikutuksiin ihmisten arjessa, uusiin älykkään kaupunkisuunnittelun osallistaviin työkaluihin, hyvinvointiteknologian uusiin ratkaisuihin ja digitaalisuuden tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä kuulemaan innovaatioiden kaupallistamisesta.

Älykkäät hyvinvointiteknologiat ja ratkaisut

Uuden teknologian hyödyntäminen terveydenhuollossa on tärkeä tulevaisuuden osaamisalue. Uudet hyvinvointiteknologian sovellukset avaavat mahdollisuuksia entistä laadukkaammille mutta myös kustannustehokkaammille hoitotoimenpiteille. Samalla uudet ratkaisut edistävät ihmisten mahdollisuuksia seurata ja huolehtia itse omasta terveydentilastaan sekä ennaltaehkäistä sairastumista.

Smart Cities in Smart Regions 2016 konferenssi tarjoaa ajankohtaisen katsauksen hyvinvoinnin ja terveyden sektorilla puhuttaviin aiheisiin. Keskiviikon ohjelmaan kuuluu mm. Lahden kaupungin vetämä työpaja älykkäästä hyvinvointiteknologiasta. Työpajassa pääset tutustumaan uusiin Lahden kaupungin digitaalisiin sosiaalialan- ja terveydenhuollon palveluihin, muun muassa Ilona-robotin toimintaan sekä virtuaali-kotikäyntiin.

Kestävä ja osallistava kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulta odotetaan kykyä huomioida kaupunkitilan ja infrastruktuurin yhteys asukkaiden hyvinvointiin ja ekologiseen elämäntapaan. Kiinnostus kestävään kaupunkikehitykseen on kasvanut myös ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumisstrategioiden myötä. Asukkaiden osallistaminen kaupunkikehitykseen on tulevaisuuden tapa kehittää alueita elinvoimaisiksi ja hyvinvoiviksi asuinympäristöiksi. Älykäs kaupunkisuunnittelu edistää asukkaiden sujuvaa arkea sekä nostaa alueen houkuttelevuutta.

Smart Cities in Smart Regions 2016 konferenssin aikana pääset asiantuntijoiden matkassa tutustumaan kestävän kaupunkisuunnittelun toimintamalleihin ja esimerkkikohteisiin. Esitystarjonnassa on monia digitaalisia ja osallistavia kaupunkisuunnittelun työkaluja sekä kokemuksia niiden käyttäjiltä. Kuulemme monen suomalaisen ja kansainvälisen kaupungin matkasta kohti kestävää tulevaisuuden kaupunkia. Lisäksi kaupungit pääsevät myös jakamaan kokemuksia rakennemuutosalueiden uudistamisesta ja kestävän kaupunkiliikkumisen kehittämisestä osallistavissa Roundtable-sessioissa.

Alueellinen erikoistuminen kilpailuetuna

Älykäs alueellinen erikoistuminen tarkoittaa alueen erityisten vahvuuksien ja potentiaalin tunnistamista, kilpailuetujen korostamista sekä alueellisten sidosryhmien yhteistoimintaa huippuosaamiseen perustuvan tulevaisuuden näkymän luomiseksi. Alueellinen erikoistumisen tukena ovat alueellisten innovaatiojärjestelmien vahvistaminen sekä tehokas tiedonkulku ja sidosryhmien yhteistoiminta.

Smart Cities in Smart Regions 2016 konferenssin aikana pääset asiantuntijoiden matkassa tutustumaan alueellisen erikoistumisen työkaluihin ja esimerkkeihin kaupunki- ja aluetoimijoilta. Alueellisen erikoistumisen esimerkit Lahden seudulta tulevat tutuksi myös kohdevierailuiden kautta.     Vierailuilla esillä ovat mm. alueemme kiertotalouden tai muotoilun osaamiskeskittymiin.

Korkeakoulujen muuttuva rooli & uudet oppimisympäristöt

Työelämän muutokset ja uudet osaamistarpeet asettavat haasteita korkeakouluille vastata toimintaympäristön muutoksiin. Perinteisestä oppimistyylistä on siirrytty kohti uusia oppimisympäristöalustoja, jotka takaavat työelämälähtöisemmän tavan oppia ja rakentavat valmiuksia tulevaisuuden asettamiin koitoksiin. Korkeakoulu myös voi vahvistaa alueen osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia ennakoivalla ja tuloksellisella koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla.

Smart Cities in Smart Regions 2016 konferenssin aikana tutustutaan korkeakoulun muuttuvaan rooliin lukuisten asiantuntijapuheenvuorojen ja sessioiden osana. Lisäksi oppimisympäristökierros ja LAMK:n tulevaisuuden kampuksen esittely tutustuttavat tulevaisuuden monialaisiin, kokemuksellisiin ja yhteistoiminnallisiin oppimisympäristöihin.

Lisätietoja
Anna Aalto, projektipäällikkö
050 559 4046
anna.aalto@lamk.fi

www.lamk.fi/smartlahti

https://www.facebook.com/events/1122973157752867/ 

 

 

Lahden ammattikorkeakoulu on tutkiva, kehittävä ja oivaltava korkeakoulu. LAMKissa voi opiskella liiketaloutta, matkailua, tekniikkaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä muotoilua ja media-alaa.

www.lamk.fi

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs