Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Inbjudan: Framtidens människa- XXIV Gyllenberg symposiet fredag 25.9.2015, lunch och presskonferens inleds kl. 12.30 i Snellman-högskolans Salvia-byggnad

Snellman-korkeakoulu

Inbjudan: Framtidens människa- XXIV Gyllenberg symposiet fredag 25.9.2015, lunch och presskonferens inleds kl. 12.30 i Snellman-högskolans Salvia-byggnad

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.08.2015 kl. 11:09
Utgivare: Snellman-korkeakoulu

Symposiet tangerar aktuella frågor: Hur förändras naturen, människan och samhället? Hurudan är dagens människosyn och -uppfattning? Hur beaktar utbildningen, arbetslivet och forskningen människan och förändringarna? Hurudan är vår framtidsvision av naturen och samhället?

VD Jannica Fagerholm öppnar presskonferensen (Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse). Som inledare är panelernas ordföranden professor Markku Wilenius (Turun yliopisto), professor Veli-Matti Värri (Tampereen yliopisto), med.dr. Seija Zimmermann (Goetheanum) och professor Maija Könönen, (Itä-Suomen yliopisto).

Föreläsarna på presskonferensen ger en kort presentation av sin forskning och sitt inlägg i diskussionen gällande en uppdaterad människosyn. Den gemensamma värdegrunden består av naturen-människan-samhället-helheten. På basen av dessa inlägg strävar vi att i samråd med föreläsarna och publiken bilda oss en moderniserad helhetsbild av framtidens människa. Presskonferensens och symposiets språk är finska.

Man kan följa med symposiet online via internet, adressen till länken finns veckan innan på Snellman-högskolans och Gyllenbergs stiftelses hemsidor.

Mera information:

http://gyllenbergs.fi/fi/signe-och-ane-gyllenbergs-stiftelse-fi/symposium-2015/ 

Anmälningar till presskonferensen och lunchen per 21.9.2015 klo 15.00 till mailadressen markku.niinivirta@snellman-korkeakoulu.fi.

Adress: Lunch (från och med 12.30) Snellman-korkeakoulu, Ruokalarakennus Salvia, Knysgränd 21b, 00850 Helsingfors.

Presskonferensen (från och med 13.10) Snellman-korkeakoulu, Taidetalo, Knysgränd 14, 00850 Helsingfors.

Bilagor

Snellman-korkeakoulu on yksityinen oppilaitos, joka aloitti toimintansa vuonna 1980. Korkeakoulun suunnittelun lähtökohtana on ollut J.V. Snellmanin ja Rudolf Steinerin kasvatusfilosofinen ajattelu.

Kysymys ihmisyyden arvoista nousee opintojen keskeiseksi kysymykseksi. Sitä pyritään valaisemaan filosofisen tarkastelun, monipuolisen taiteellisen harjoittelun sekä sosiaalisen toiminnan avulla.

Vuonna 2002 Snellman-korkeakoulu sai eduskunnan päätöksellä virallisen aseman vapaan sivistystyön oppilaitoksena. Korkeakoulua ylläpitää Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs