Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Arkistolaitos esittää suurta digitointihanketta Mikkeliin

Kansallisarkisto

Arkistolaitos esittää suurta digitointihanketta Mikkeliin

Tiedote.
Julkaistu: 25.02.2016 klo 14:00
Julkaisija: Kansallisarkisto

Hanke tarjoaisi työmahdollisuuksia jopa 140 hengelle, tukisi hallitusohjelman tavoitetta digitalisaation edistämisestä, parantaisi julkisen tiedon saavutettavuutta sekä toisi pitkällä aikavälillä huomattavia säästöjä.

Arkistolaitos on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuussa 2016 alkavaa yhteistyöhanketta, joka tarjoaisi työmahdollisuuksia sekä suomalaisille työllistettäville että oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Hanke työllistäisi myös aiemmin Mikkelin Elinkeinoelämän keskusarkistossa (ELKA) toteutetussa entisen Sota-arkiston järjestämisprojektissa 2008-2015 mukana olleita, asiakirja-aineistoista ja arkistotoiminnasta kokemusta saaneita henkilöitä. Hanke käynnistyisi vuoden 2016 aikana henkilöstön rekrytoinneilla ja koulutuksella sekä toteuttamisen edellyttämillä valmisteluilla ja tarjoaisi työtä vuosina 2017–2020 ainakin 70–140 hengelle.

Arkistolaitoksella on hyvää kokemusta laajojen digitointihankkeiden ja suurten projektien toteuttamisesta. Arkistolaitoksen aineistoja digitoitiin opetusministeriön erillismäärärahan turvin vuonna 2009 noin 3,7 miljoonaa ja vuonna 2010 noin 5,5 miljoonaa tiedostoa. Hankkeet työllistivät enimmillään jopa 70 henkeä samanaikaisesti.

Digitointiprosessissa on monia vaiheita, jotka soveltuvat hyvin maahanmuuttajille. Aineistojen valmisteleminen digitoitaviksi sekä digitoinnin suorittaminen ja laadunvarmistus eivät edellytä suomenkielen taitoa. Prosessiin liittyvä ja aineistojen käytettävyyden kannalta välttämätön metatietotyö vaatii kuitenkin hyvää suomen- tai ruotsinkielen taitoa, sekä edellyttää lisäksi sellaista osaamista, jonka voi hankkia suorittamalla asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tai ammattitutkinnon. Tarvittava koulutus voitaisiin antaa Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja tarvittaessa Helsingin Amiedussa. Tutkinto on mahdollista suorittaa aiemmasta koulutustaustasta riippumatta. Kansallisarkisto ohjaisi ja johtaisi hanketta.

Hanke tarjoaa Mikkelin ammattikorkeakoululle tilaisuuden suunnata koulutustaan jo tällä hetkellä korkeakoulun strategiseksi kohteeksi määriteltyyn digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Se tarjoaisi korkeakoulusta valmistuneille myös nopean väylän työelämään. Tämän lisäksi hanke vahvistaa Mikkelin aluetta, jolla jo tällä hetkellä toimivat Mikkelin maakunta-arkisto, Elinkeinoelämän keskusarkisto sekä Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. Arkistolaitoksen keskusarkiston rakentaminen Mikkeliin on käynnistynyt ja laitos otetaan käyttöön kesällä 2018.

Digitalisaation edistäminen on yksi hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista. Julkisella sektorilla eteneminen on kuitenkin ollut hidasta ja Suomi on selvästi jäljessä pohjoismaisesta kehityksestä. Strategisilla panostuksilla voidaan kuitenkin merkittävästi nopeuttaa julkisten palveluiden ja hallinnon siirtymistä sähköiseen palvelu- ja toimintaympäristöön. Analogisten aineistojen järjestelmällinen digitointi parantaa julkisen tiedon avointa saatavuutta, tehostaa viranomaistoimintaa ja tuottaa pitkäkestoisia kustannussäästöjä.

Hankkeen aikana voitaisiin digitoida jopa 28 hyllykilometriä julkishallinnon paperiaineistoja. Se tarkoittaisi yli 280 miljoonaa rakenteistettua tietuetta, joista suurin osa tulisi verkon kautta käyttöön. Hankkeen valmisteluvaiheen kustannukset vuonna 2016 olisi 533 000 euroa. Ensimmäisen toimintavuoden 2017 rahoitus olisi 5,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 noin 7,6 miljoonaa euroa. Tuolloin hankkeen palveluksessa olisi 140 henkeä. Pääosa menoista kohdentuisi digitoinnista ja aineistojen käytettävyyttä parantavien hakutietojen täydentämisestä vastaavien henkilöiden palkkaukseen. Hankkeeseen hankittava infrastruktuuri palvelisi tulevaa digitointia myös tämän jälkeen. Arkistolaitoksen tavoitteena on digitoida paperiaineistot niin kattavasti, että vapautuvasta arkistotilasta voidaan luopua. Näin saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä tilavuokrissa ja samalla parannetaan aineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä.

 

Lisätietoja antavat:

Arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva, jussi.nuorteva[at]arkisto.fi, puh. 029 533 7001 tai 040 592 5131

Mikkelin kaupungin ohjelmajohtaja Juha Ropponen, juha.ropponen[at]mikkeli.fi, puh. 050 345 4311

 

Arkistolaitosta koskevat tiedustelut ja aineistopyynnöt:

Tiedottaja Marko Oja, marko.oja[at]arkisto.fi, puh. 029 533 7137 tai 050 436 1753

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs