Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » SuPer i Ekenäs: Social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet samt vårdarnas trygghet i arbetet måste säkras i Raseborg

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer i Ekenäs: Social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet samt vårdarnas trygghet i arbetet måste säkras i Raseborg

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.01.2016 kl. 12:00
Utgivare: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är oroligt för hur närvårdarna och primärskötarna orkar i arbetet samt för vård i hemmet i Raseborg. Kvaliteten på vård och omsorg, klient- och patientersäkerheten samt arbetstagarnas säkerhet i arbetet kan garanteras endast genom att ha tillräckligt med utbildad personal i förhållande till klienternas vårdbehov.

Det har pågått samarbetsförhandlingar med personalen i Raseborgs stad sedan oktober 2015 för att anpassa bland annat personalmängden inom sektorn för grundtrygghet. Målet med förhandlingarna har varit att minska personalstyrkan med 24 årsverken under detta år. En stor del av dessa besparingar drabbar äldreomsorgen, där det ursprungliga minskningsbehovet var 12 närvårdare och 4 vårdbiträden.

JHL och KoHo som har representerat arbetstagarna har inte godkänt förhandlingsresultatet till den del som gäller uppsägningar. I december fastställdes ett mindre minskningsbehov än det ursprungliga och under det pågående året gäller uppsägningshotet 8 närvårdare i stället för 12. SuPer önskar att beslutsfattarna blir mera medvetna om hur situationen ser ut inom social- och hälsovården och hur mycket personal det krävs för att garantera vård- och omsorgstjänsternas kvalitet. Vårdpersonalen är trött på de ständiga förändringarna och omorganiseringarna: de föregående samarbetsförhandlingarna i Raseborg avslutades år 2014. Det är inte möjligt att oändligt effektivera arbetet inom social- och hälsovården genom organisationsförändringar och tekniska lösningar som applikationer för mobil dokumentation.

SuPer är oroligt för vårdpersonalens arbetshälsa och arbetstrygghet i samband med förändringarna. I synnerhet vård i hemmet är överbelastad i Raseborg. Klienterna har flera sjukdomar och sämre funktionsförmåga än tidigare. De kan behöva flera besök om dagen, upp till 6-7 gånger om dygnet. Det är inte alltid möjligt att få behöriga vikarier. Vårdpersonalen oroar sig redan nu för hur situationen kommer att se ut på sommaren då man bara anställer vikarier för korta perioder på 1-2 månader. Det finns en risk att yrkesutbildade personer söker arbete på andra orter i hopp om bättre anställningsförhållanden.

Arbetsgivaren har ansvar för att det finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal i förhållande till klienternas vårdbehov. Arbetsgivaren ansvarar också för personalens säkerhet i arbetet samt patient- och klientsäkerheten.

Den nationella närvårdardagen firas 27.1. Temat för närvårdardagen år 2016 är ”SuPer-proffs”. Under temadagen och vecka 4 för SuPers fackavdelningar och kontaktmedlemmar hälsningar från SuPer till arbetsplatserna. Fackavdelningar runt om i landet ordnar olika lokala evenemang och möten med beslutsfattare. Under närvårdardagen vill SuPer synliggöra närvårdarens yrke, utbildning och breda arbetsbild.  

SuPer har närmare 90 000 medlemmar som är utbildade yrkespersoner inom social- och hälsovården. De arbetar inom både den offentliga och den privata sektorn.


Mera information:
Sara Simberg, sakkunnig på SuPer, 046 923 5585

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs