Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Sodexon Workplace Trends 2016: Sukupuolten tasapuolinen edustus johtajistossa parantaa yrityksen menestystä

Sodexon Workplace Trends 2016: Sukupuolten tasapuolinen edustus johtajistossa parantaa yrityksen menestystä

Tiedote.
Julkaistu: 14.04.2016 klo 09:45
Julkaisija: OSG Viestintä Oy

Sodexo julkaisee vuosittain keskeisiä työpaikkatrendejä analysoivan Workplace Trends -raportin. Tänä vuonna raportti nostaa esiin yhdeksän merkittävää trendiä, joita tarkastellaan Sodexon tunnistamien kuuden elämänlaadun ulottuvuuden kautta. Raportissa esitellään myös Sodexon sisäisen globaalin tutkimuksen tuloksia, jonka mukaan sukupuolten tasapuolinen edustus johtoportaassa parantaa yrityksen taloudellista menestystä.

Workplace Trends 2016 -Raportissa esitellään Sodexon tuore, globaali selvitys, jossa havaittiin, että sukupuolten tasapuolinen edustus organisaation johtajistossa korreloi usealla mittarilla yrityksen taloudellisen menestyksen kanssa. Esimerkiksi myyntikate on tällaisissa yrityksissä 23 %  vertailuyrityksiä parempi ja orgaaninen kasvu 13 % nopeampaa yksiköissä, joiden johdossa on 40 %-60 % naisia. Myös henkilöstön sitoutuminen on 4 % korkeammalla tasolla ja asiakaspysyvyys 12 % parempi.

Selvityksen mukaan nimenomaan molempien sukupuolten tasapainoisesta edustuksesta aiheutuva diversiteetti näyttää olevan avaintekijä. Tutkimuksessa optimaalisimmaksi sukupuolten väliseksi jakaumaksi osoittautui tilanne, jossa naiset ovat 40-60 prosenttisesti edustettuina.

Laaja tutkimus kattoi kaikki Sodexon 80 toimintamaata, 100 toimintayksikköä ja 50 000 johtajaa.


Työ ja vapaa-aika integroituvat

Workplace Trends 2016 -raporttiin tutustunut Sodexon myynti-ja kehitysjohtaja Elina Yrjänheikki kokee Suomen näkökulmasta erityisen kiinnostaviksi trendit, jotka liittyvät työpaikan inhimillistämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja urbaanien työympäristöjen kehittämiseen.

Raportissa viitataan muu muassa Ernst & Youngin vuonna 2015 julkaisemaan tutkimukseen, johon haastatelluista 33 % koki, että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on vaikeutunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Toisaalta raportissa nostetaan esiin myös erityisesti nuoren yrittäjäpolven elämäntyyli, joissa työ ja muu elämä integroituvat luontevasti ja vapaaehtoisesti toisiinsa.  Esimerkiksi joustavia työympäristöjä yrittäjille ja freelancereille tarjoavien co-working -tilojen suosio on kasvussa ja jatkossa niiden palvelut tulevat kattamaan yhä enemmän asiakkaidensa vapaa-ajan tarpeita.

- Yrityksiltä vaaditaan yhä kokonaisvaltaisempaa lähestymistä työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Esimerkiksi kehittämishankkeissa ei voida enää tuijottaa vain omien seinien sisälle, vaan on rakennettava yhteyksiä paikallisiin yhteisöihin. Hyvinvointiin tähtäävissä ohjelmissa huomioitava ja otettava mukaan myös henkilöstön perheet ja sosiaaliset verkostot, Yrjänheikki muistuttaa ja jatkaa:

- Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat työelämää vauhdilla tarjoten hienoja mahdollisuuksia. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää muistaa ihmisnäkökulma. Yhä useammin pyrkimyksenä on luoda inhimillisempi työpaikka, joka tukee työntekijöiden luovuutta, mielikuvitusta ja empatiaa.

Raportti listaa seitsemän ohjenuoraa, joiden avulla voidaan rakentaa inhimillisempiä työpaikkoja.

 

Sodexon Workplace Trends 2016 -raportissa on yhdistetty tutkimustuloksia, asiakkaiden mielipiteitä sekä johtavien toimitilayritysten ja henkilöstöhallinnon organisaatioiden näkemyksiä alasta ja tulevaisuudesta. Raportin on tuottanut Sodexon Yhdysvalloissa toimiva Innovations 2 Solution -tutkimusryhmä.

Sodexon tunnistamat elämänlaadun kuusi ulottuvuutta ovat sosiaalinen vuorovaikutus, helppous ja tehokkuus, fyysinen ympäristö, henkilökohtainen kehittyminen, tunnustuksen antaminen sekä terveys ja hyvinvointi

 

Lisätietoja ja Elina Yrjänheikin haastattelupyynnöt:

Mervi Rauhala, OS/G Viestintä
p. 040 844 6779, s-posti: mervi.rauhala@osg.fi

Sodexo - A world leader in Quality of Life Services: www.sodexo.fi

Liitetiedostot

Tietoja Sodexosta

Pierre Bellonin vuonna 1966 perustama Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Nämä palvelut kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii yli 80 maassa ja palvelee päivittäin yli 75 miljoonaa asiakasta tarjoamalla ainutlaatuisen yhdistelmän asiakaan tiloissa toteutettavia palveluja, etuus- ja palkitsemispalveluja sekä henkilökohtaisia ja kotipalveluja. Sodexon palveluvalikoimassa on yli 100 erilaista palvelua. Niiden sekä yli 45 vuoden kokemuksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka kattavat muun muassa vastaanotto-, turva-, huolto- ja siivouspalvelut, ravintolapalvelut, -tilat ja -laitteistonhoidon, lounaskortti-, lahjakortti- ja liikennekorttipalvelut työntekijöille sekä kotiavustus- ja aulapalvelut. Sodexon menestys ja liiketoiminta perustuvat yhtiön itsenäisyyteen, kestävään liiketoimintamalliin ja kykyyn jatkuvasti kehittää henkilöstöään ja huolehtia yhtiön 420 000 työntekijän sitouttamisesta kautta maailman. 

Konsernin tunnuslukuja

Konsernin liikevaihto 19,8 miljardia euroa

  • 420 000 työntekijää
  • Maailman 19. suurin työnantaja
  • Toimii 80 maassa
  • 32 700 toimipaikkaa
  • Palvelee 75 miljoonaa asiakasta päivittäin

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs