Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Sairaanhoitajien oppisopimustyyppinen koulutus vie osaamista työpaikoille

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Sairaanhoitajien oppisopimustyyppinen koulutus vie osaamista työpaikoille

Tiedote.
Julkaistu: 21.12.2012 klo 13:30
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksesta valmistui joulukuun puolivälissä 18 Kirurgisen hoitotyön kehittäjä -täydennyskoulutuksen suorittanutta sairaanhoitajaa. Työelämälähtöisen koulutuksen aikana opiskelijat kehittivät omaa osaamistaan ja työyksikkönsä työkäytänteitä kirurgisen potilaan hoitoketjun eri vaiheissa.

Korkeakoulutetuille suunnatun oppisopimustyyppisen Kirurgisen hoitotyön kehittäjä -täydennyskoulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista kliinisessä hoitotyössä, sen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä kykyä edistää paikallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä.

– Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa opiskelu tapahtuu omasta työstä oppimalla yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämä on vahvasti mukana koulutuksessa ja omaan työyksikköön toteutetaan todellisiin tarpeisiin suunniteltu kehittämisprojekti, kuvaa Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) koulutuspäällikkö Birgit Viikari.

Kehittämisprojekti käyttöön

Valkeakosken sairaalan kirurgisen osaston sairaanhoitajat Marika Kallio ja Sirkka Toivonen kehittivät omassa projektityössään ”hiljaista raportointia”. Projektin tuloksena osastolla otettiin viime keväänä käyttöön sähköinen potilastietojen kirjaaminen.

– Aikaisemmin seuraavaan vuoroon tullut hoitaja sai suusanallisen selostuksen päivän tapahtumista. Kehittämisprojektin myötä suullisen raportoinnin tilalle otettiin käyttöön hiljainen raportointi. Uusi toimintatapa säästää työaikaa sekä parantaa tiedonkulkua ja tiedon ymmärrettävyyttä, Kallio kuvailee.

Käytänteiden muuttaminen herättää työyhteisössä usein myös vastustusta. Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaa työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja eli mentor, joka tukee osaltaan opiskelijoiden kehittämisprosessia.

– Hiljainen raportointi on koettu hoitajien keskuudessa aiemmin työläänä. Mentorimme puhui työyksikössä uuden toimintatavan puolesta ja vaikutti positiivisesti projektin etenemiseen. Työyhteisön mielipiteet ja ehdotukset ovat olleet myös tärkeässä osassa uutta toimintatapaa suunnitellessa, Toivonen taustoittaa.

– Mentorointia voisi hyödyntää työelämässä enemmänkin. Esimerkiksi asiantuntijahoitajat voisivat toimia ohjaajina, jotka toisivat työyhteisöön uutta tietoa, Kallio pohtii.

Vertaisryhmä opettaa

HAMKissa koulutukseen osallistui opiskelijoita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköistä laajalti. Kanta-Hämeen kuntien lisäksi osallistujia tuli Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjanmaalta ja Uudeltamaalta. Kallion ja Toivosen mukaan opiskelijoiden erilaiset taustat rikastivat koulutusta entisestään.

– Koulutuksessa jaettiin paljon erilaisia toimivia käytänteitä. Muut opiskelijat kertoivat positiivisia kokemuksia hiljaisesta raportoinnista ja heiltä sai hyviä vinkkejä sen toteutukseen, Toivonen kiittelee.

– Koulutuksessa verkostoitui hoitajiin eri puolelta Suomea. Yhteydenpito eri organisaatioiden välillä on jatkossa varmasti helpompaa, Kallio miettii.

Työssä oppimisen lisäksi kirurgisen hoitotyön opetusta tukevat kliiniset asiantuntijapäivät, vertaiskäynnit muiden alueiden hoitoyksiköissä, vuorovaikutteiset verkko-opinnot ja työpajat. Noin vuoden mittainen koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Toisen kerran toteutetun koulutuksen ovat suunnitelleet FUAS-yhteistyönä Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hämeenlinnan ryhmän vastuukouluttajana on toiminut yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen.

– Oppisopimustyyppinen koulutus on oivallinen keino osaamisen syventäjänä ja työkäytäntöjen kehittäjänä, toteaa koulutuspäällikkö Viikari.

Koulutukseen osallistujilta edellytetään opiskelujen aikana voimassa olevaa työsuhdetta. Opetus- ja Kulttuuriministeriö rahoittaa oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen, joten se on osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Kolmas vastaava ryhmä valmistuu toukokuussa 2013.

– Olemme saaneet tästä koulutusmallista erittäin hyvää palautetta niin opiskelijoilta kuin työelämän mentoreilta ja esimiehiltä. Aloitamme maaliskuussa oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena Syöpähoitotyön kehittäjä -koulutuksen, johon voivat hakeutua perus- ja erikoissairaanhoidon tehtävissä työskentelevät vähintään opistotutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, Viikari vinkkaa.

Hakuaika Syöpähoitotyön kehittäjä (30 op) -koulutukseen on käynnissä 31.1.2013 asti. Hakulomake osoitteessa www.hamk.fi/taydennyskoulutus > Sosiaali- ja terveysala.

Lisätietoja:

yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen, puh. 040 481 9428 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi
koulutuspäällikkö Birgit Viikari, puh. 040 834 3636 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

www.lamk.fi
www.laurea.fi

Kuvateksti: Sairaanhoitajat Marika Kallio (vas.) ja Sirkka Toivonen kehittivät koulutuksessa oman hoito-osaston hiljaista raportointia.

Liitetiedostot

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs