Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » PHSOTEY tiedottaa: Lomautuksilla saatiin säästöjä, palvelut säilyivät lähes ennallaan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

PHSOTEY tiedottaa: Lomautuksilla saatiin säästöjä, palvelut säilyivät lähes ennallaan

Tiedote.
Julkaistu: 03.02.2015 klo 15:33
Julkaisija: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä onnistui viime vuonna sopeuttamaan toimintaansa ilman, että sillä olisi ollut suuria vaikutuksia asukkaiden saamiin palveluihin. Lomautuksista, ulkopuolisten sijaisten vähenemisestä ja sopeuttamisvapaista kertyi viime vuonna säästöä 2,24 miljoonaa euroa.

- Lyhytaikaiset säästötavoitteet toteutuivat ja omistajakuntien luottamus yhtymän toimintaan vahvistui, mikä näkyi erityisesti vuoden 2015 palvelusopimusneuvotteluissa, kertoo vs. yhtymän johtaja Veli Penttilä..

Hoitoon pääsy pysyi lomautusten aikana lähes ennallaan. Ensikäyntiä ja toimenpiteitä odottavien potilaiden lukumäärä väheni ja heidän keskimääräinen jonotusaikansa lyheni.

Avohoitokäynnit lisääntyivät, mutta leikkausten määrät ja hoitopäivät vähenivät. Osa vähentymisestä liittyy keskussairaalan vuodepaikkojen vähentymiseen. Osastojen nettokuormitus nousi 4-7 % tulosalueesta riippuen, ja se lisäsi henkilöstön kuormitusta.

Lomautukset koskivat
noin 1700 henkilöä

Lomautettuna viime vuonna oli 40 % yhtymän henkilöstöstä eli noin 1700 henkilöä, yhteensä lähes 13 000 päivää. Lähes 700 henkilöä vältti lomautukset kokonaan, kun niistä tulikin sijaisuuksia.

- Iso osa lomautuksista muuttui vuoden aikana sijaisuuksiksi. Lomautusten aikana alle 13 päivän sijaisten käyttö vähentyi 16 %, koska Aavan tai keskussairaalan erilaisia sijaisuuksia tarjottiin aina ensin lomautusuhan alla oleville tai lomautetuille henkilöille, kertoo henkilöstöjohtaja Monica Hostio.

Tarjottuja työjaksoja oli noin 1800 ja niitä tarjottiin noin 69 000 tekstiviestikutsulla. Tarjotuista tehtävistä vastaanotettiin vajaa kymmenesosa eli alle 200. Työtehtävien vastaanottaminen oli vapaaehtoista. Valtaosa olisi halutessaan voinut välttää lomautuksen ottamalla vastaan sijaisuuden.

Henkilöstö koki lomautukset osin epätasa-arvoisina, koska niitä jouduttiin toteuttamaan eri tavalla eri tulosyksiköissä. Lomautusten suunnittelu, työntarjoamisvelvoite sekä työjärjestelyt työllistivät esimiehiä huomattavan paljon. Kokemusten mukaan henkilöstön mahdollisuudet tuottaa laadukkaita palveluita heikentyivät vähentyneiden resurssien vuoksi.

- Lomautuksista huolimatta henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 0,8 % sekä keskussairaalan vaaratilanneilmoitusten lukumäärä väheni 0,7 %. Henkilöstö myös pystyi pitämään lomia 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja lomapalkkavelka kasvoi hallitusti, vaikka lomaoikeudet lisääntyivät edellisestä vuodesta, toteaa Hostio.

220 henkilön palvelussuhde päättyi viime vuonna muun muassa irtisanoutumiseen ja erilaisiin eläkkeisiin. Lomautuksia purkamalla ei voitu ratkaista kaikkia rekrytointitarpeita. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi yhtymässä otettiin vakituiseen palvelussuhteeseen 342 henkilöä, mutta heistä yli puolet (52 %) siirtyi perustetun laboratorioliikelaitoksen palvelukseen Lahdesta ja Heinolasta. 28 % rekrytoinneista tehtiin yksiköihin, joissa ei ollut lomautuksia.

Pidempiaikaiset määräaikaiset rekrytoinnit eivät lisänneet henkilöstömäärää, vaan palvelussuhteita jatkettiin pääsääntöisesti jo palvelussuhteissa aikaisemmin olleiden henkilöiden kanssa.

Lyhytaikaisista rekrytoinneista 62 % tehtiin yksiköihin, joissa ei ollut lomautuksia.

Lisätietoja:
vs. yhtymän johtaja Veli Penttilä, 044 719 5211
henkilöstöjohtaja Monica Hostio, 044 440 6685

Taulukko: Lyhytvaikutteiset talouden tasapainottamisen keinot, tavoitteet ja toteuma

 

Säästökohde

YT-tavoite

Toteutuma €

Huom!

Lomautukset

(Sijaisten käytön vähentyminen)

2 500   000

2 120   000

Sijaisten   käytön vähentyminen

Henkilöstökustannukset (mm. rekrytointien siirto)

500   000

500   000

Kokonaissäästö   3,7 milj *) yleiskorotus 1.7

Henkilöstön koulutusmäärärahat

400   000

382   910

 

Paikallissopimusten tarkistaminen

150   000

122 000

 

 

*)   ei neuvottelutulosta,

käytön   vähentyminen

Pienremonttien siirto

400   000

400   000

 

Henkilöstövuokrauksen vähentäminen

150   000

1 085 347

*)   vähemmän kuin vuonna 2013

mutta   16 % yli budjetoidun (0,6 milj)

Aavan säästöt ilman lomautuksia

400   000

400   000

 

Sopeuttamisvapaat

100   000

122   118

 

Yhteensä

4 600 000

5 132 375

4 532 375

*)   vähennetty henkilöstövuokraus 600 000 ylitys

 

 

 

Päijät-Hämeen suurin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja ja työnantaja. Intohimona hyvinvointi. Potilaan ja asiakkaan etu edellä www.phsotey.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs