Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Pelastakaa Lapset: Kallis ruoka pahentaa lasten aliravitsemusta kehitysmaissa

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset: Kallis ruoka pahentaa lasten aliravitsemusta kehitysmaissa

Tiedote.
Julkaistu: 15.02.2012 klo 00:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

JULKAISUVAPAA 15.2. klo 00:01

Lasten aliravitsemukseen ja siihen vaikuttaviin syihin on puututtava aiempaa tehokkaammin, vaatii Pelastakaa Lapset.  Järjestön tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet kehitysmaiden perheistä on joutunut tinkimään ruuastaan hintojen nousun takia.  Lisäksi lapset ovat joutuneet töihin tukeakseen perheen toimeentuloa.

Pelastakaa Lasten ”A Life Free from Hunger: Tackling Child Malnutrition” -raportin mukaan lapsikuolleisuuden vähentyminen uhkaa hidastua tai pysähtyä nousevien ruuan hintojen ja aliravitsemuksen takia.  Tutkimus tehtiin Intiassa, Nigeriassa, Pakistanissa, Perussa ja Bangladeshissa, joissa elää yli puolet maailman aliravituista lapsista.

Kysely antaa kuvan perheiden kohtaamista vaikeuksista maissa, jotka kamppailevat jo ennestään korkeiden aliravitsemuslukujen kanssa.  Köyhimpien perheiden lapset joutuvat selviytymään niukalla, halvalla ruokavaliolla, joka koostuu enimmäkseen matalan ravintoarvon sisältävistä peruselintarvikkeista, kuten valkoisesta riisistä, maissista tai maniokista. [1] Melkein kolmannes kyselyyn osallistuneista vanhemmista kertoi lastensa valittaneen, ettei ruokaa ole riittävästi. Kuudesosa oli sallinut lastensa keskeyttää koulun ja menemään töihin, jotta perhe pystyy turvaamaan elantonsa.

Pelastakaa Lapset varoittaa, että jos ongelmaan ei puututa päättäväisesti, 450 miljoonaa lasta joutuu seuraavien 15 vuoden aikana kärsimään aliravitsemuksen aiheuttamista kasvuhäiriöistä ja henkisen kehityksen hidastumisesta.[2]

− Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on laskenut 12 miljoonasta vuonna 1990 nykyiseen 7,6 miljoonaan, mikä on merkittävä edistysaskel.[3]  Tämä suotuisa kehitys pysähtyy, jos lasten ravitsemustilaa ei saada kohennettua, toteaa Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen. Haaranen muistuttaa, että aliravitsemuksen haitat voivat olla pysyviä.

Aliravitsemus on taustalla kolmanneksessa maailman lapsikuolemista, mutta se ei ole saanut samalla tavoin huomiota kuin esimerkiksi hiv/aids tai malaria.  Malariasta johtuva lapsikuolleisuus on Afrikassa vähentynyt kolmanneksella vuodesta 2000 lähtien, mutta aliravitsemuksesta kärsivien lasten lukumäärä vain vajaat 0,3 prosenttia. [4]

Aliravitsemuksen inhimilliset ja taloudelliset kustannukset ovat valtavat. Kroonisesta aliravitsemuksesta kärsivä lapsi sairastuu herkästi, aloittaa koulun muita lapsia myöhemmin ja yleisemmin myös keskeyttää opintonsa.  Pelastakaa Lapset arvioi, että lasten aliravitsemuksen vaikutukset globaaliin talouteen olivat pelkästään vuonna 2010 noin 91 miljardia euroa. [5]

− Tilanne on häpeällinen, mutta määrätietoisella työllä voimme vähentää aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrää, toteaa Haaranen, ja jatkaa:

− Keinot ovat tiedossa ja ne ovat yleisesti ottaen yksinkertaiset, esimerkkinä rintaruokinnan tukeminen ja sen edistäminen puolivuotiaaksi asti.

Köyhien perheiden kykyä selviytyä esimerkiksi kohonneista ruoan hinnoista on myös vahvistettava.

− Kokemuksemme työstä maaseudun köyhien parissa on osoittanut sen, että mikäli eri sosiaalipalveluja on kohdennettu oikein, niillä voidaan parantaa kotitalouksien ruokaturvaa ja hyvän elämän edellytyksiä myös muilla osa-alueilla, toteaa Haaranen.

Pelastakaa Lapset pyytää kaikkia maailman maita ottamaan käyttöön seuraavat toimenpiteet aliravitsemuksen torjumiseksi:
* Aliravitsemuksen vähentäminen on nostettava keskeiseksi tavoitteeksi niin globaalilla kuin kansallisella tasolla.

* Rahoitusta on lisättävä suoriin ravitsemusta parantaviin toimiin, kuten rintaruokinnan edistämiseen ja ruuan ravintoarvon lisäämiseen.

* Terveystyöntekijöiden määrää on lisättävä, jotta globaali 3,5 miljoonan henkilön vaje saadaan täytettyä
* Köyhien ihmisten sosiaaliturvaa on parannettava.

* Pienviljelijöitä on tuettava ja varmistettava, että maatalouspolitiikka tähtää ravitsemuksen parantamiseen.
* On vahvistettava poliittista johtajuutta ja laadittava konkreettinen toimintasuunnitelma aliravitsemukseen puuttumiseksi.

− 300 lasta kuolee aliravitsemuksen vuoksi joka tunti, usein yksinkertaisesti siksi, että he eivät saa riittävästi ravinteikasta ruokaa, jonka me otamme rikkaissa maissa itsestäänselvyytenä. Toimimalla nälän ja aliravitsemuksen estämiseksi maailman johtajilla on mahdollisuus muuttaa miljoonien lasten tilanne, Anne Haaranen sanoo.
-----------

Toimituksille tiedoksi:
Pelastakaa Lasten tutkimuksen toteutti kansainvälinen tutkimusyhtiö Globescan joulukuussa 2011 ja tammikuussa 2012 Pakistanissa, Bangladeshissa, Intiassa, Perussa ja Nigeriassa.  Kitukasvuisten lasten osuus tutkituissa maissa on: Pakistanissa 42 prosenttia (10,1 miljoonaa), Bangladeshissa 43 prosenttia (7 miljoonaa), Intiassa 48 prosenttia (60,5 miljoonaa), Nigeriassa 43 prosenttia (10,9 miljoonaa) ja Perussa 24 prosenttia (712 560).[6]

Jokaisessa maassa haastateltiin satunnaisotantaa käyttäen yli 1 000:ta yli 18-vuotiasta niin, että haastatteluita tehtiin sekä kaupungeissa että maaseudulla. Tulokset mukautettiin vastaajien tulojen ja sukupuolen perusteella. Tulokset ovat kansallisesti edustavia.

Kaikkialla paitsi Bangladeshissa tutkimus tehtiin kasvokkain. Bangladeshissa, jossa 80–90 prosenttia aikuisista käyttää kännykkää, haastattelut tehtiin puhelimitse.

Lisätietoja ja raportti ennakkoon: Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, 010 843 5015, 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

A Life Free from Hunger: Tackling Child Malnutrition -raportti on ladattavissa Pelastakaa Lasten verkkosivuilla 15.2. klo 00:01 jälkeen.


[1] Save the Children: Hungry for Change: An eight step costed plan of action to tackle global child hunger (2009)

[2] Save the Children: A Life Free From Hunger: Tackling Child Malnutrition (2012)

[4] M De Onis, et al: Prevalence of stunting among pre-school children 1990–2020: Growth Assessment and Surveillance Unit, Dept of Nutrition for Health and Development, WHO (2011)

[5] Aliravitsemuksen kustannukset ovat kolme prosenttia bruttokansantuotteesta kehitysmaissa (Scaling Up Nutrition: What Will It Cost?, World Bank 2010), 121 miljardia dollaria eli noin 91 miljardia euroa 20 pahimmin kärsivässä maassa.

[6] UNICEF: The State of the World's Children: Adolsecence, An Age of Opportunity, Table 2 (2011)

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs