Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Massiiviset leikkaukset eivät tuo säästöä

Massiiviset leikkaukset eivät tuo säästöä

Julkaistu: 07.11.2015 klo 09:33
Julkaisija: Viestintätoimisto Kumppania

Kansaneläkelaitoksen maksamien sairaanhoitokorvausten tavoite on ollut luoda vaihtoehtoja kansalaisille ja täydentää osaltaan julkista terveydenhuoltojärjestelmää sekä pienentää asiakkaan kustannuksia, jotka aiheutuvat yksityisten terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä. Sairausvakuutuskorvaukset eivät ole tukia yrityksille, vaan ne ovat vakuutuskorvauksia potilaille, jotta he voivat hankkia joustavasti tarvitsemansa hoidon vaihtoehtoisesti yksityiseltä palvelujen tarjoajalta

Jos hoitojen sairaanhoitokorvausjärjestelmä (sava) keksittäisiin nyt, sen keksijälle voitaisiin esittää ideapalkintoa: vuosikymmenen sosiaalinen innovaatio. Sava-korvausjärjestelmä olisi nimittäin ratkaisu lähes kaikkiin nykyisen terveyspalvelujärjestelmän kehittämistavoitteisiin.

Sava-korvaukset kannustavat ennaltaehkäisevään hoitoon ja vastuun ottamiseen omasta terveydestä. Samalla ne auttavat julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisessa ja lisäävät valinnanvapautta. Valinnanvapaus puolestaan luo edellytyksiä palvelutuotannon monipuolistumiseen ja palveluntuottajien välisen kilpailun lisääntymiseen. Tuottajien välinen kilpailu tehostaa toimintaa ja parantaa siten tuottavuutta.

Hämmästyttävää on, että innovatiivinen sava-korvausjärjestelmä halutaan romuttaa. Hallitus esittää, että hoidoista maksettavia korvauksia leikataan 78 miljoonalla eurolla vuoden 2016 alusta. Säästöistä kohdistetaan suun terveydenhuoltoon 40 miljoonaa euroa ja lääkäripalkkioihin sekä tutkimuksiin ja hoitoihin 38 miljoonaa euroa.

Hallituksen esittämät massiiviset leikkaukset johtavat koko sava-korvausjärjestelmän alasajoon.  Tällöin kansalaisia kannustetaan siirtymään julkisen terveydenhuollon piiriin, jossa hoitojonot ovat nyt jo pitkiä. Näin julkisen sektorin hoitojonot kasvavat entisestään, tarpeellisten palveluiden saatavuus viivästyy ja sairaudet pahenevat sekä aiheuttavat entistä suurempia hoitokustannuksia - yhteiskunnalle ja yksilölle.

Ne, joilla on varaa ottaa vapaaehtoinen sairausvakuutuskorvaus voivat valita vapaammin ja saavat hoitoa oikea-aikaisesti. Kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Leikkaukset lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta palveluiden saatavuuden osalta. Esitetyt leikkaukset eivät tue terveyspolitiikan, kansanterveystyön eivätkä sote-uudistuksen kunniakkaiden tavoitteiden saavuttamista – päinvastoin.

Olemme esittäneet, että STM ja Kela toteuttaisivat 2000-luvulla tehtyjen sairaanhoitovakuutuskorvausten leikkausten osalta kattavan vaikuttavuusarvioinnin. Vaikuttavuusarviointi tulisi tehdä ulkopuolisen tahon kanssa. Vain siten saadaan selvitettyä leikkausten vaikutukset kansalaisten sekä julkisen talouden näkökulmasta. Sote-uudistuksen keskiössä tulee olla kansalaisen paras. 

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja Lääkäripalveluyritykset ry (LPY)

 

 

 

LPY on lääkäripalveluja tuottavien yritysten elinkeinopolittiinen edunvalvontajärjestö. Jäsenistöön kuuluu edustava joukko yksityisiä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala-, laboratorio- ja kuvantamispalvelutoimintaa harjoittavia yrityksiä. www.lpy.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs