Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Lapsen ja vanhempien pelkojen lievittäminen päiväkirurgiassa on tärkeää!

Hoitotyön Tutkimussäätiö

Lapsen ja vanhempien pelkojen lievittäminen päiväkirurgiassa on tärkeää!

Tiedote.
Julkaistu: 11.01.2016 klo 15:00
Julkaisija: Hoitotyön Tutkimussäätiö

Suomessa yli puolet (53 %) lasten kirurgisista toimenpiteistä tehdään jo nykyisin päiväkirurgiassa, kansallisena tavoitteena on lisätä näiden toimenpiteiden määrää entisestään. Päiväkirurginen toimenpide voi aiheuttaa lapselle pelkoja, jopa ahdistuneisuutta. Ahdistus voi puolestaan alentaa lapsen kipukynnystä ja pidentää toipumista. Tämä voi aiheuttaa pitkäaikaisia psykologisia ja käyttäytymisessä ilmeneviä muutoksia. Toimenpiteen jälkeen lapsen ahdistuneisuus voi ilmetä käyttäytymismuutoksina, unihäiriöinä, eroahdistuksena vanhemmista, syömisvaikeuksina ja lääkäripelkona. Myös vanhempien omat pelot koskien lapsen toimenpidettä, voivat lisätä lapsen pelkoja ja ahdistuneisuutta. 

Päiväkirurgissa toimenpiteissä sen valmistaminen ja jälkihoito ovat vanhempien tehtävänä. Vanhemmat haluavat osallistua lapsensa hoitoon toimenpideyksikössä, jolloin heillä on mahdollisuus auttaa lasta oudoissa tilanteissa. Samalla vanhempien oma ahdistus lievenee ja he saavat tietoa lapsen hoidosta kotona, kertoo osastonhoitaja Mailis Mäkelä.

Vanhemman ja lapsen ahdistuksen tunnistaminen ja lievittäminen ovat tarpeellisia, koska toimenpiteisiin liittyvät kokemukset saattavat heijastua lapsen seuraaviin hoitokertoihinja vanhempien pelko ja ahdistus voi heijastua lapseen toteaa tutkija Anne Korhonen. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä on myös positiivisia seuraamuksia lapselle, kun hän kokee toimenpiteen helpottaneen sairauttaan ja parantunut unen laatu kivun tai vaivan helpottuessa tuo myönteisiä kokemuksia lapsen ja perheen elämään, Mäkelä jatkaa.  

Päivitetty hoitosuositus, Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä,

kokoaa uusimpaan tutkimusnäyttöön perustuen tehokkaiksi osoitettuja menetelmiä lasten ja vanhempien tukemiseen päiväkirurgiassa. Suosituksen julkaisee Hoitotyön Tutkimussäätiö.

Päivitetty suositus julkaistaan 13.1.2016: http://hotus.fi/hotus-fi/suositukset

 

Lisätietoja:

Tutkija Anne Korhonen, Hoitotyön Tutkimussäätiö, puh: 044 529 0047, anne.korhonen@hotus.fi ja osastonhoitaja Mailis Mäkelä, OYS, lastenkirurgian ja -gastroenterologian yksikkö, puh: 08 315 5177, mailis.makela@ppshp.fi

               

Hoitotyön tutkimussäätiön tehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa. Tavoitteena on hoidon vaikuttavuuden lisääminen ja väestön terveyden edistäminen. Säätiö tekee yhteistyötä kansallisten terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten tieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa. hotus.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs