Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto:Tupakoimattomuus tai tupakoinnin lopettaminen vähentää leikkauskomplikaatioita

Suomen ASH ry

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto:Tupakoimattomuus tai tupakoinnin lopettaminen vähentää leikkauskomplikaatioita

Tiedote.
Julkaistu: 24.10.2013 klo 17:00
Julkaisija: Suomen ASH ry

Tupakoivilla on noin kuusinkertainen riski leikkaushaavan tulehduksiin. Tupakoivat saavat leikkauksien yhteydessä myös keuhkokomplikaatioita useammin kuin tupakoimattomat. Luuhun kohdistuvissa leikkauksissa ja luunmurtumissa paranemisaika tupakoivilla on pidempi ja luutumattomuus yleisempää. Esimerkiksi sääriluun murtumissa tupakointi lisää työkyvyttömyysaikaa keskimäärin runsaalla kuukaudella. Ortopedian osastonylilääkäri Antti Kyrö kertoi tupakoinnin vaikutuksista Lääkärit tupakkaa vastaan-verkoston (DAT) kokouksessa torstaina. Antti Kyrö toimii Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä.

Tupakointi hidastaa luutumista

Tutkimustulosten mukaan luutuminen hidastui säärimurtumissa 40 prosentilla tupakoivista ja vain vajaalla kahdeksalla prosentilla tupakoimattomista. Tupakoivien työkyvyttömyys kesti keskimäärin yli viisi viikkoa kauemmin
(21,5 vs 16,1). Avosäärimurtumissa luutumisaika oli tupakoivilla keskimäärin 32 viikkoa, tupakoimattomilla neljä viikkoa vähemmän. Lisäksi tupakoivilla murtumat jäivät useammin luutumatta. Suomalaisilla säärimurtumapotilailla keskimääräinen luutumisaika tupakoivilla oli noin 24 viikkoa, tupakoimattomilla neljä ja puoli viikkoa vähemmän. Tämä siitä huolimatta, että tupakoivilla oli enemmän pienen vammaenergian aiheuttamia murtumia ja he olivat nuorempia, jolloin paranemisedellytykset näiden ominaisuuksien suhteen olivat edullisemmat kuin tupakoimattomilla.

Tupakointi selkäsairauksien ja selkäleikkausten komplikaatioiden riskitekijä   

Tupakoivien suhteellisen riskin selkäkipuihin on todettu olevan enimmillään jopa 10-kertainen, pienimmillään 1,5-kertainen tupakoimattomiin. Riski päätyä välilevyn leikkaukseen on tupakoivilla miehillä merkitsevästi korkeampi kuin tupakoimattomilla miehillä. Tupakoimattomuus ennustaa selkärankakanavan ahtaumien leikkauksissa hyvää toiminnallista tulosta. Kaksi vuotta selkäleikkauksen jälkeen tupakoivat ovat tyytymättömämpiä ja tarvitsevat enemmän kipulääkkeitä kuin tupakoimattomat. Tupakoivat eivät hyödy selkäydinkanavan ahtaumien leikkaushoidosta verrattuna ei-leikkaukselliseen hoitoon.

Tupakointi ja tekonivelet

Tekonivelleikkausten yhteydessä tupakoiville tulee merkitsevästi enemmän haavatulehduksia, keuhkokuumeita ja aivoverisuonten tukoksia kuin tupakoimattomille. Myös kuolleisuus ensimmäisen vuoden aikana leikkauksesta on tupakoivilla korkeampi.

Tupakointi ja muut ortopediset ja käsikirurgiset potilaat

Tupakointi lisää olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän riskiä. Käden koukistajajänteiden korjauksen jälkeen tupakoivilla on keskimäärin huonompi liikelaajuus sormissa kuin tupakoimattomilla.

Ruotsissa ja Tanskassa hyviä kokemuksia tupakasta vieroituksesta ennen leikkausta

Tupakoinnin lopettamiseen on olemassa hyviä hoitoja. Perusta on tupakoinnin puheeksi ottaminen jokaisen tupakoivan potilaan kanssa. Nikotiinikorvaushoito ja reseptilääkkeet auttavat voimakkaasti riippuvaisiakin lopettamaan.

Tanskassa aloitettiin tupakasta vieroitusohjelma 60 potilaalla 6-8 viikkoa ennen lonkan tai polven tekonivelleikkausta. Ohjelmaan kuului neuvontaa ja nikotiinikorvaushoitoa. Toiset 60 potilasta olivat verrokkeja. Tupakkavieroitusta vaille jääneistä tuli komplikaatioita 52 prosentille, vieroitusryhmässä olleista vain 18 prosentille. Yleisimmät komplikaatiot liittyivät haavan paranemiseen (31 % vs. 5 %), sydän- ja verisuonikomplikaatioita oli verrokeilla 10 %, vieroitusryhmässä ei lainkaan. Uusintaleikkaukseen joutui verrokeista 15 %, vieroitusryhmäläisistä 4 %. Vuoden kuluttua vieroitukseen osallistuneista tupakoimatta oli 22 %, vertailuryhmästä vain 3 %.

Ruotsissa leikkaushoitoa vaativista raajamurtumapotilaista 105 potilasta arvottiin vieroitusryhmään tai verrokkeihin. Murtuman sairaalahoidon aikana sairaanhoitaja kartoitti nikotiiniriippuvuuden ja suunnitteli potilaan kanssa vieroitusta sekä tarjosi nikotiinikorvaushoitoa. Hoitaja keskusteli kerran viikossa kuuden viikon ajan puhelimitse potilaan kanssa ja kannusti lopettamaan tupakoinnin. Verrokit saivat ylimalkaisen ohjeen lopettaa tupakointi. Pelkän kehotuksen saaneista 38 prosentille tuli vähintään yksi komplikaatio, vieroitushoitoa saaneista 20 prosentille.

Tupakoinnin lopettamisella merkittävä vaikutus kustannuksiin

Lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen tulevien potilaitten tupakoinnin lopettamisohjelma on todettu taloudellisesti kannattavaksi. Tupakoinnin lopettaneilla on vähemmän komplikaatioita, hoitoajat ovat lyhyemmät ja leikkauksen jälkeisiä ylimääräisiä poliklinikkakäyntejä on vähemmän. Laskennallisesti vieroitushoidolla saavutetun hyödyn ja vieroitushoidon kustannusten erotus on 117 euroa tupakoivaa potilasta kohden.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä paneudutaan tupakasta vieroitukseen

Kaikille tupakoiville leikkaukseen tuleville ortopedisille potilaille ja tupakoiville vammapotilaille voidaan perustellusti suositella tupakoinnin lopettamista. Potilaalle kannattaa kertoa tupakoinnin lopettamisen vaikutus juuri hänen tilanteessaan. Kannattaa pyrkiä vahvistamaan potilaan omaa yritystä luopua tupakoinnista. Vaikka sairaalassa on tehostettu tupakasta vieroitusta, se ei edelleenkään toteudu kaikkien tupakoivien potilaiden kohdalla.

Tupakoiville potilaille annetaan kirjallinen teksti tupakoinnin lopettamisen eduista ja yhteystiedot tupakkavieroitusryhmistä sekä ohjataan kyseisiin ryhmiin omaan terveyskeskukseen.

Tupakoivilla kantaluun murtumapotilailla ja akillesjännerepeämäpotilailla tiedetään olevan leikkaushoidossa huomattavasti kohonnut komplikaatioriski. Tämän vuoksi erityisesti näillä potilailla tupakointi otetaan huomioon päätettäessä hoidetaanko vamma leikkauksella vai ei-leikkauksellisesti kipsi- ja lastahoidolla.

Tupakoivilla potilailla nikamien luudutusleikkausta tehtäessä luutumattomuuden riski on korkea. Ennen tällaista leikkausta tupakoivat potilaat pyritään vieroittamaan tupakoinnista.

Lääkärit tupakkaa vastaan (DAT) – verkostoon kuuluu yli 300 eri erikoisalojen lääkäriä ja hammaslääkäriä. Verkoston tarkoituksena on aktivoida kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia kiinnittämään huomiota potilaan tupakointiin, antamaan tupakoinnin lopettamiskehotuksia sekä tukemaan potilasta vieroituksessa. DAT korostaa ihmisten oikeutta puhtaaseen, savuttomaan ilmaan.

Lisätietoja:

Antti Kyrö, antti.kyro@fimnet.fi, puh. 03-81911 / keskuksen kautta haku

 

Lisätietoja Lääkärit tupakkaa vastaan – verkostosta:

Aira Lahtinen, sihteeri, aira.lahtinen@koti.fimnet.fi, puh. 040 578 3668

www.suomeash.fi/fi/dat

 

Liitetiedostot

Suomen ASH on vuonna 1989 tupakkapolitiikan kehittämiseen perustettu kansanterveysjärjestö. Toimintamme painottuu tupakkatuotteiden käytön loppumiseen ja aloittamisen ehkäisyyn, tavoitteenamme on Savuton Suomi 2040. Olemme mukana ehkäisevän päihdetyön verkostossa ja hallinnoimme Savuton Suomi 2040 -hanketta. Teemme yhteistyötä Lääkärit tupakkaa-vastaan verkoston kanssa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs