Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Hyvinvointiyrittäjyyden tulevaisuus vaikuttaa Etelä-Savossa vakaalta

Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)

Hyvinvointiyrittäjyyden tulevaisuus vaikuttaa Etelä-Savossa vakaalta

Tiedote.
Julkaistu: 04.08.2014 klo 10:36
Julkaisija: Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) selvityksen perusteella alueen sosiaali- ja terveysalan yrittäjien tulevaisuus näyttää vakaalta ja kasvuun suuntautuvalta. Osa yrittäjistä on kuitenkin huolissaan esimerkiksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Lisäksi toiminnan kehittämiseen toivotaan enemmän tukea. Tiedot selviävät juuri julkaistusta raportista Hyvinvointiyrittäjyyden näköaloja Etelä-Savossa.

Etelä-Savossa hyvinvointialan yritykset tarjoavat muun muassa kodinhoitoapua, fysioterapiaa, lastensuojelun palveluja sekä palvelua ikäihmisille ja vammaisille. Mamk selvitti loppuvuodesta 2013 alueen hyvinvointiyrittäjyyttä kyselyllä. Kyselyssä oli neljä aihepiiriä

•    rekrytointi ja työvoiman saatavuus
•    koulutus- ja kehittämistarpeet
•    yrityspalveluiden toimivuus
•    tulevaisuuden suunnitelma ja toimialan haasteet

Kyselyyn vastasi 95 yrittäjää, pääasiassa lastensuojelun palveluyrityksistä, ikäihmisten ja vammaisten palveluita tarjoavista yrityksistä sekä fysioterapiaa tarjoavista yrityksistä. Kyselyn pohjalta on nyt julkaistu raportti Hyvinvointiyrittäjyyden näköaloja Etelä-Savossa.

Viidennes yrittäjistä arvioi palkkaavansa lisää työntekijöitä

Hyvinvointialan yrittäjien tulevaisuus näyttää vakaalta ja kasvuun suuntautuvalta. Liiketoiminnan kasvattamista suunnitteli 42 prosenttia yrittäjistä. Vastaajista 48 prosenttia arvioi yrityksen toiminnan jatkuvan ennallaan. Vastaajista 20 prosenttia arvioi myös palkkaavansa uusia työntekijöitä. Kuluvana vuonna yrittäjät kaipaavat uusia työntekijöitä esimerkiksi fysioterapiapalveluihin ja lähi- ja sairaanhoitajan tehtäviin.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus huolestuttaa

Neljänneksellä vastanneista oli ollut vaikeuksia uuden työvoiman rekrytoinnissa. Työvoiman saatavuuden turvaamiseen yrittäjät ehdottivat muun muassa TE-toimiston työnvälityksen tehostamista, hoitoalan koulutuksen lisäämistä, koulutukseen tulevien henkilöiden soveltuvuuden ja motivaation tehokkaampaa seulontaa, yrittäjien verohelpotuksia ja pysyvää sijaisten sijaispankkia. Yritykset olivat myös valmiita palkkaamaan koulutuksen saaneita maahanmuuttajia.

Työvoiman saatavuuden lisäksi yrittäjät kertoivat huolenaiheiksi muun muassa oman ja henkilöstön työssä jaksamisen, ammattitaidon ylläpitämisen ja kilpailun jatkuvan kiristymisen mm. isompien ketjujen vallatessa alaa.  

Neuvontapalveluihin toivotaan enemmän sosiaali- ja terveysalan asiantuntemusta

Sosiaali- ja terveysalan yrityksen perustaminen vaatii erityistä osaamista ja ammattitaitoa. Yrittämisen taitojen lisäksi on tunnettava alan toimintaympäristö, lainsäädäntö, kuntien toiminta ja julkinen hankintamenettely. Lisäksi on seurattava asiakkaiden tarpeiden kehitystä ja alan markkinoita.

Yrittäjät toivovat toiminnan kehittämisen tueksi yhdyshenkilöä, joka tuntisi sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet. Lisäksi yrityspalveluihin kaivattiin ylipäätään alan parempaa tuntemusta. Kyselyn perusteella yrittäjät käyttävät ohjausta, neuvontaa ja koulutusta tällä hetkellä melko vähän. Käytetyimmät palvelut olivat kyselyn perusteella TE-toimiston ohjaus- ja neuvontapalvelut ja muu yrittäjäkoulutus.

Raportti on luettavissa sähköisesti

Hyvinvointiyrittäjyyden näköaloja Etelä-Savossa raportti on luettavissa osoitteesta
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-417-6. Mikkelin ammattikorkeakoulu suunnitteli vuonna 2013 toteutetun kyselyn yhteistyössä Etelä-Savon Yrittäjien, Misetin, Itä-Suomen yliopiston, Etelä-Savon ELY – keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton Kumppanuuspöytä -hankkeen kanssa.


Lisätietoja

Marja-Liisa Laitinen, projektipäällikkö, Hyvinvointialan soveltavan tutkimuksen rakenteiden vahvistaminen – kehittämishanke, p. 040 826 6073, marja-liisa.laitinen@mamk.fi


Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) tarjoaa opetusta seitsemällä eri koulutusalalla, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja alueen yrityksille ja ihmisille. Mamk on elinikäisen oppimisen korkeakoulu ja erikoisosaaja digitaalisen tiedon hallinnassa. Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla opiskelijoita on yhteensä 4500 ja henkilökuntaa 400. Mamk muodostaa yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs