Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » FPA deltar i den gemensamma kundservicen på avtalsbasis

Valtiovarainministeriö

FPA deltar i den gemensamma kundservicen på avtalsbasis

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.03.2014 kl. 16:45
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling (HALKE) fastslog den 12 mars 2014 riktlinjerna för FPA:s deltagande i den gemensamma kundservicen. HALKE förordar den fortsatta beredningen av den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice enligt en modell där FPA deltar i den gemensamma kundservicen på avtalsbasis. HALKE betonar samtidigt att deltagandet bör vara både regionalt och innehållsmässigt täckande.

FPA och kommunen som upprätthåller den gemensamma kundservicen ingår ett avtal om tillhandahållandet av FPA:s tjänster vid kundservicestället. Denna slags modell har visat sig lämplig för tillhandahållande av FPA:s tjänster, eftersom FPA redan deltar i stor omfattning och med ett stort serviceurval i den nuvarande samservicen med över 150 avtal. 

Lagstadgad deltagande utreddes

HALKE:s linjedragning motsvarar modellen som föreslogs i Kundservice2014-projektets slutrapport. 

Alternativet, enligt vilket FPA:s tjänster skulle ha tillhandahållits vid samtliga gemensamma kundserviceställen med stöd av lag utreddes också. Det fanns inga rättsliga hinder för detta alternativ. FPA:s självständiga ställning som ett ämbetsverk underställt riksdagen borde ändå ha tagits i beaktande i lagstiftningen.

Tjänster nära boendeplatsen

Många myndigheter har planerat nedläggningar av sina verksamhetsställen på grund av den ökande digitala ärendehanteringen. Statliga myndigheter har lagt ner, eller ämnar lägga ner ca 150 serviceställen före 2019.

Målet med den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen är att bevara kundservicen nära kundernas boendeplatser. Staten tillhandahåller alltid åtminstone polisens tillståndsförvaltnings-, arbets- och näringsbyråernas, Skatteförvaltningens och magistraternas tjänster vid de gemensamma serviceställena. Dessutom tillhandahålls kommunernas och FPA:s tjänster.  

FPA:s andel av samtliga kundbesök på statliga organisationers serviceställen är ungefär en fjärdedel. FPA:s kunder utnyttjar ofta även kommunens samt arbetskrafts- och näringsbyråernas tjänster. I framtiden blir alla dessa tjänster tillgängliga under ett och samma besök vid den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen.  

Ytterligare information:

Tarja Hyvönen, regeringsråd, tfn 02955 30147

Ilkka Turunen, regeringsråd, tfn 02955 30097

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs