Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Palveluiden kysyntä kasvaa: Elisa palkkaa kymmeniä uusia työntekijöitä Pohjanmaan alueelle - Efterfrågan på tjänster ökar: Elisa anställer tiotals nya medarbetare i Österbotten

Elisa Oyj

Palveluiden kysyntä kasvaa: Elisa palkkaa kymmeniä uusia työntekijöitä Pohjanmaan alueelle - Efterfrågan på tjänster ökar: Elisa anställer tiotals nya medarbetare i Österbotten

Tiedote.
Julkaistu: 07.01.2016 klo 10:00
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisa Oyj, alueellinen lehdistötiedote 7.1.2016

Elisa tytäryhtiöineen palkkaa kevään aikana useita kymmeniä uusia osaajia Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan toimipisteisiin. Alueen vahvuutena on vilkas elinkeinoelämä sekä osaavan ja kielitaitoisen henkilöstön saatavuus. Pohjanmaan rekrytoineilla vahvistetaan mm. Elisan valtakunnallista ruotsinkielistä asiakaspalvelua ja myyntiä, sekä nopeasti kasvavaa Internet of Things (IoT) osaamista.

Elisa tytäryhtiöineen on vahvasti läsnä Pohjanmaan alueella myös merkittävänä työllistäjänä, yhtiöiden palveluksessa on jo lähes 300 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvaa kevään aikana uusien rekrytointien myötä ensivaiheessa noin 350 ammattilaiseen.

Elisan alueellisessa toimintamallissa tiettyjen osa-alueiden osaamisista on keskitetty alueille, joissa on niihin liittyvää, ammattitaitoista henkilöstöä saatavilla.  Esimerkiksi kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä on Jyväskylässä ja videoneuvottelutekniikan osaamista Oulussa. Suuret asiakaspalvelukeskukset toimivat Kokkolassa ja Joensuussa.

- Pohjanmaa on meille tärkeä alue, jossa haluamme vahvistaa läsnäoloamme ja lisätä toimintojamme. Alueen ehdottomana vahvuutena näemme ruotsinkielisen asiakaspalvelun ja myynnin, sekä IoT-osaamisen ja -hankkeet. Olemme tehneet pitkään oppilaitosyhteistyötä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa, ja aloitimme IoT-yhteistyön Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa, kertoo Elisan Pohjanmaan aluejohtaja Harri Kivimäki.

Avoimia paikkoja tulee eniten Elisan telemarkkinointialan tuotteisiin ja palveluihin keskittyvän tytäryhtiön Enian palvelukseen, jonka Vaasan ja Seinäjoen toimipisteisiin palkataan useita kymmeniä uusia henkilöitä. Lisäksi Elisalle haetaan IoT-osaamisalueelle Senior Solution -arkkitehteja ja kehityspäälliköitä, sekä Yritysasiakkaat -yksikköön digitalisaatioon erikoistuneita myyntikonsultteja. Kokkolassa vahvistetaan ruotsinkielistä asiakaspalvelua. Syksyllä järjestetyn Asiakaspalvelu NYT! –uratapahtuman myötä 10 uutta henkilöä aloittaa jo tammikuun lopussa. Alkuvuodesta käynnistetään uudet rekrytoinnit tulevalle kesälle.

- Vahvistamalla telemarkkinointiyksikköämme ja asiakaspalveluamme voimme panostaa enemmän valtakunnalliseen ruotsinkieliseen palveluumme ja edistämme näin myös erityisesti nuorten työllistymistä ja urakehitystä. Yritysmyynnin lisäresursoinnilla vastaamme alueen yritysten ja julkishallinnon kasvaviin digitalisaatiotarpeisiin sekä kehitämme edelleen paikallista oppilaitosyhteistyötä. Olemme myös jatkuvasti valmiina kasvattamaan alueellisia resurssejamme tarpeen mukaan, Kivimäki jatkaa.

Lisätietoja avoimista tehtävistä www.elisa.fi/rekrytointi sekä www.enia.fi/rekrytointi

Lisätietoja: Elisa Oyj, Pohjanmaan aluejohtaja Harri Kivimäki, puh. 0500 661 841, etunimi.sukunimi@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,54 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. www.elisa.fi

Enia Oy on 100 prosenttisesti Elisan omistama telemarkkinointiyritys.  Olemme osa Elisan henkilöasiakas-myyntiyksikköä ja vastaamme yhdessä muiden myyntikanavien kanssa Elisan ja Saunalahden palveluiden myynnistä kuluttaja-asiakkaille. Kohderyhmiämme ovat niin uudet kuin nykyisetkin asiakkaat, joiden olemassa olevia palveluita päivitämme vielä entistäkin parempiin. Noudatamme toiminnassamme Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton Reilun pelin sääntöjä. www.enia.fi

---

Elisa Abp, regionalt pressmeddelande 7.1.2016

Efterfrågan på tjänster ökar: Elisa anställer tiotals nya medarbetare i Österbotten

Elisa inklusive dess dotterbolag kommer under våren att anställa flera tiotals nya kompetenta medarbetare på verksamhetsställena i Vasa, Seinäjoki och Karleby. Regionens styrkor är det livaktiga näringslivet och tillgången på kompetent och språkkunnig arbetskraft. Genom rekryteringarna i Österbotten stärks bland annat Elisas riksomfattande svenskspråkiga kundservice och försäljning samt den snabbt växande kompetensen inom Internet of Things (IoT).

Elisa med dotterbolag har även en stark närvaro i Österbotten som en viktig arbetsgivare: bolagen har sammanlagt närmare 300 anställda. Antalet anställda kommer att öka under våren genom nyrekryteringar, i det första skedet till cirka 350 personer.

Enligt Elisas regionala verksamhetsmodell koncentreras kunskapen inom vissa delområden till regioner där det finns kompetent arbetskraft att tillgå.  Elisa har till exempel ett kompetenscentrum för cybersäkerhet i Jyväskylä och kompetens inom videokonferensteknik i Uleåborg. I Karleby och Joensuu finns stora kundservicecenter.

- Österbotten är en viktig region för oss där vi vill stärka vår närvaro och utöka vår verksamhet. Vi ser svenskspråkig kundservice och försäljning samt IoT-kompetens och -projekt som regionens absoluta styrka. Vi har länge samarbetat med Centria yrkeshögskola och har även inlett IoT-samarbete med Seinäjoki yrkeshögskola, säger Harri Kivimäki, Elisas regiondirektör i Österbotten.

Det kommer att erbjudas flest nya arbetstillfällen på Enia, Elisas dotterbolag som specialiserar sig på produkter och tjänster inom telemarknadsföring. Flera tiotals personer kommer att anställas på dotterbolagets verksamhetsställen i Vasa och Seinäjoki. Dessutom söker Elisa Senior Solution-arkitekter och utvecklingschefer inom kompetensområdet IoT samt säljkonsulter specialiserade på digitalisering till enheten Företagskunder. I Karleby stärks den svenska kundservicen. Genom karriärevenemanget Kundtjänst NU! som anordnades i höstas kommer 10 nya anställda att börja jobba redan i slutet av januari. I början av året inleds nya rekryteringar inför sommaren.

- Genom att stärka vår telemarknadsföringsenhet och kundservice kan vi satsa mer på vår riksomfattande svenskspråkiga service och därigenom även främja sysselsättningen och karriärutvecklingen särskilt för unga. Genom att öka resurserna inom försäljning till företag kan vi tillgodose företagens och den offentliga förvaltningens växande behov av digitalisering i regionen samt vidareutveckla det lokala samarbetet med läroanstalter. Vi är också ständigt beredda att öka våra regionala resurser efter behov, säger Kivimäki.

Utförligare information om de lediga tjänsterna finns på www.elisa.fi/rekrytointi och www.enia.fi/rekrytointi

Mer information: Harri Kivimäki, regiondirektör för Elisa Abp Österbotten, tfn 0500 661 841, fornamn.efternamn@elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är offentligt noterat på Nasdaq Helsingfors-listan (för stora bolag) och har över 200 000 aktieägare. År 2014 omsatte Elisa 1,54 miljarder euro och hade 4 100 anställda. www.elisa.fi

Enia Oy är Elisas helägda dotterbolag som specialiserar sig på telemarknadsföring.  Vi är en del av Elisas enhet för försäljning till privatkunder och vi svarar tillsammans med andra försäljningskanaler för försäljningen av Elisas och Saunalahtis tjänster till konsumenter. Till våra målgrupper hör såväl nya som nuvarande kunder, och vi uppdaterar och förbättrar kontinuerligt våra tjänster för dessa. I vår verksamhet följer vi Suomen Asiakkuusmarkkinointiliittos regler för rent spel. www.enia.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs