Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Elisan ostotarjous Anvian osakkeista herättänyt runsaasti kiinnostusta – tarjousta jatketaan 24.3.2016 saakka | Elisas köpeanbud på aktierna i Anvia har väckt stort intresse – erbjudandet fortsätter till 24.3.2016

Elisa Oyj

Elisan ostotarjous Anvian osakkeista herättänyt runsaasti kiinnostusta – tarjousta jatketaan 24.3.2016 saakka | Elisas köpeanbud på aktierna i Anvia har väckt stort intresse – erbjudandet fortsätter till 24.3.2016

Tiedote.
Julkaistu: 16.03.2016 klo 08:32
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisa Oyj, lehdistötiedote 16.3.2016

Kiinnostus Elisan kaikille Anvian osakkeenomistajille tekemää ostotarjousta kohtaan on jatkunut yhä suurempana. Siksi Elisa jatkaa ostotarjousta vielä 24.3.2016 saakka hintaan 2 000 euroa osakkeelta.

– Anvian suurimpana omistajana olemme vahvasti sitoutuneet Pohjanmaalle ja alueen tietoliikennepalveluiden kehittämiseen. Kasvattamallamme omistustamme Anviassa voimme entistä paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin. Koska ostotarjous on herättänyt yhä suurempaa kiinnostusta, jatkamme sitä vielä 24.3.2016 klo 18.00 saakka, kertoo talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen Elisalta.   

Elisa tukee Anvian toiminnan kehittämistä yhtiön toimialueella. Anvian telecom-liiketoimintaa koskeva järjestely DNA:n pääomistajan Finda Oy:n kanssa suuntaa yhtiön panostukset muualle Suomeen ja lisää merkittävästi riskiä Anvian omistajien omistaja-arvoon.

– Yhtiön julkisuuteen antamat tiedot eivät ole antaneet riittävän selvää kuvaa strategisesti merkittävästä järjestelystä ja sen vaikutuksista omistajille. Siksi olemme pyytäneet, että yhtiön hallitus esittää perustelut järjestelystä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa annettava selvitys on kaikkien osakkeenomistajien etu, Kinnunen kertoo.

Anvian hallitukselta pyydetään kaikille osakkeenomistajille kattavaa selvitystä järjestelystä ja sen ehdoista. Lisäksi yhtiökokouksessa on pyydetty käsittelemään Anvian hallintoneuvoston kokoonpanoa niin, että yhtiölle saadaan riidaton ja toimintakykyinen hallintoneuvosto.

Lisätietoja ostotarjouksesta ja Elisasta Anvian omistajana www.elisa.fi/anvia sekä palvelunumeroissa 010 2178 207 (suomeksi) ja 010 2178 208 (ruotsiksi) (8,8 snt/min)

Lisätietoja tiedotusvälineille: Elisa Oyj, Viestintä, puh. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2015 oli 1,57 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. www.elisa.fi

 

Elisa Abp, pressmeddelande 16.3.2016

Elisas köpeanbud på aktierna i Anvia har väckt stort intresse – erbjudandet fortsätter till 24.3.2016

Intresset för Elisas köpeanbud till samtliga aktieägare i Anvia har vuxit allt större. Därför förlänger Elisa köpeanbudet till 24.3.2016 till priset 2 000 euro per aktie.

– Som Anvias största ägare engagerar vi oss starkt i Österbotten och i utvecklingen av kommunikationstjänsterna i regionen. Genom att utöka vår ägarandel i Anvia kan vi bättre svara på kundernas behov. Eftersom intresset för köpeanbudet har ökat allt mer, förlänger vi anbudet till 24.3.2016 kl. 18.00, berättar Jari Kinnunen, ekonomi- och finansdirektör på Elisa.   

Elisa stödjer utvecklingen av Anvias verksamhet på bolagets verksamhetsområde. Anvias arrangemang med DNA:s huvudägare Finda Oy i fråga om telekommunikationsverksamheten riktar bolagets satsningar till andra delar av Finland och äventyrar betydligt Anvia-ägarnas ägarvärde.

– Den information som bolaget har gett ut i offentligheten har inte gett en tillräckligt tydlig bild av det strategiskt viktiga arrangemanget och dess konsekvenser för ägarna. Därför har vi begärt att bolagsstyrelsen framlägger motiveringarna till arrangemanget på bolagsstämman. Redogörelsen som ges på bolagsstämman är till alla aktieägares fördel, säger Kinnunen.

Anvias styrelse ska ge aktieägarna en heltäckande redogörelse för arrangemanget och dess villkor. Dessutom ska bolagsstämman behandla sammansättningen av Anvias förvaltningsråd så att bolaget får ett förvaltningsråd som kan arbeta utan stridigheter.

Ytterligare information om köpeanbudet och om Elisa som ägare i Anvia finns på www.elisa.fi/anvia eller servicenumren 010 2178 207 (på finska) och 010 2178 208 (på svenska) (8,8 c/min).

Information till medierna: Elisa Abp, Kommunikation, tfn 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är offentligt noterat på Nasdaq Helsingfors-listan (för stora bolag) och har över 200 000 aktieägare. År 2015 omsatte Elisa 1,57 miljarder euro och hade 4 100 anställda. www.elisa.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs