Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Elisa lisää omistustaan Anviassa ja laajentaa 4G LTE -verkkoaan alueella, Elisa ökar sitt innehav i Anvia och bygger ut sitt 4G LTE-nät i området

Elisa Oyj

Elisa lisää omistustaan Anviassa ja laajentaa 4G LTE -verkkoaan alueella, Elisa ökar sitt innehav i Anvia och bygger ut sitt 4G LTE-nät i området

Tiedote.
Julkaistu: 28.08.2014 klo 14:03
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisa Oyj, alueellinen lehdistötiedote 28.8.2014

Elisa Oyj on lisännyt omistustaan Anviassa noin 16 prosenttiin ulkona olevista osakkeista. Suurimpana yksittäisenä omistajana Elisa panostaa entistä vahvemmin omissa investoinneissaan alueelle ja tukee Anvian panostuksia kiinteän verkon toimivuuteen ja kehittämiseen Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen alueella. Asiakkaille tämä tarkoittaa esimerkiksi Elisan nopeiden 4G LTE -yhteyksien laajentumista jo tämän vuoden aikana.

Ilkka-yhtymä, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Itikka Osuuskunta, Atria ja Katternö Group ovat myyneet omistuksensa Anviasta Elisalle. Omistajuuden kasvattamisen myötä Elisa vahvistaa edelleen paikallista läsnäoloaan Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen alueella. Osana nyt tehtyä kauppaa Elisa on myyjien kanssa sopinut, että muille omistajille tarjotaan syyskuussa rajattu myyntimahdollisuus samaan 2000 euron osakekohtaiseen myyntihintaan Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin konttoreissa.

- Olemme olleet jo pitkään omistajana Anviassa, jonka näemme hyvänä ja kehittyvänä yhtiönä. Tuemme omistajana yhtiön hallintoelimiä ja toimivaa johtoa, ja pidämme paikallisia investointeja sekä jatkuvaa palvelukehitystä tärkeänä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi jatkossakin, kertoo Elisan talous ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen.

Elisa on Suomessa markkinajohtaja ja suurin operaattori-investoija valtakunnallisilla, yli 200 miljoonan euron vuosittaisilla investoinneilla. Elisa tuo nyt nopeutetulla aikataululla Anvian toimialueelle nopeat 4G LTE -yhteydet. Vuoden 2014 aikana alueelle rakennetaan satoja uusia 4G-tukiasemaa nykyisen kaupunkipeiton lisäksi.

- Alueen kuluttaja- ja yritysasiakkaille se tarkoittaa Elisan 4G LTE -peiton kasvua nykyisestä noin 37 prosentista 80 prosenttiin jo kuluvan vuoden loppuun mennessä, Kinnunen jatkaa.

Lisätietoja: Elisa Oyj, Viestintä, puh. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

 

Elisa Abp, regionalt pressmeddelande 28/8 2014

Elisa Abp har ökat sitt innehav i Anvia till circa 16 procent av aktierna som finns på marknaden. I egenskap av största enskilda ägare kommer Elisa att investera ännu mer på området och stödja Anvias satsningar på ett fungerande nät för fast telefoni och utvecklingen av nätet i området Vasa, Karleby och Seinäjoki. För kunderna innebär detta bland annat att Elisa bygger ut sina snabba 4G LTE-förbindelser i området redan under detta år.

Ilkka-Yhtymä, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Itikka Osuuskunta, Atria och Katternö Group har sålt sina innehav i Anvia till Elisa. Genom det ökade innehavet stärker Elisa sin lokala närvaro i regionen kring Vasa, Karleby och Seinäjoki. Inom ramen för det aktuella avtalet har Elisa kommit överens med säljarna om att andra ägarna i september erbjuds en begränsad möjlighet att sälja sitt innehav till samma pris, det vill säga 2000 euro per aktie, på Etelä-Pohjanmaan Osuuspankkis kontor.

– Vi har redan länge varit delägare i Anvia och vi anser att det är ett bra bolag som utvecklas. I egenskap av delägare stöder vi bolagets styrande organ och den operativa ledningen. Enligt vår uppfattning är det viktigt med lokala investeringar och fortgående utveckling av servicen för att bolaget ska bibehålla konkurrensförmågan, säger Jari Kinnunen, ekonomi- och finansdirektör på Elisa.

Elisa är marknadsledande i Finland och den operatör som investerar mest över hela landet genom sina investeringar på över 200 miljoner euro om året. Nu påskyndar Elisa introduktionen av snabba 4G LTE-förbindelser på Anvias område. Under 2014 kommer hundratals nya 4G-basstationer att byggas utöver den befintliga täckningen i städerna.

– För konsument- och företagskunderna betyder det att Elisas 4G LTE-täckning ökar från nuvarande cirka 37 procent till 80 procent före utgången året, fortsätter Kinnunen.

Mer information: Elisa Abp, Kommunikation, tfn +358 50 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien ja kiinteiden laajakaistaliittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa palvelujen käytön kansainvälisesti. Elisa on julkisesti noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,55 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 200. www.elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar och fasta bredbandsförbindelser. Genom samarbete med Vodafone och Telenor kan tjänsterna användas internationellt. Elisa är offentligt noterat på NASDAQ OMX Helsingfors-listan (för stora bolag) och har över 200 000 aktieägare. År 2013 omsatte Elisa 1,55 miljarder euro och hade 4 200 anställda. www.elisa.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs