Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Yritysten kansainvälistyminen sai vauhtia Oske-projektista

Miktech Oy

Yritysten kansainvälistyminen sai vauhtia Oske-projektista

Tiedote.
Julkaistu: 01.02.2011 klo 15:25
Julkaisija: Miktech Oy

Pk-yritysten kansainvälistyminen oli yksi vuoden 2010 pääteemoista Miktech Oy:n hallinnoiman Mikkelin seudun Osaamiskeskuksen toiminnassa. Vuoden loppuun kestäneessä Oske-projektissa toteutettiin yrityksistä tulleiden ehdotusten pohjalta joukko erilaisia toimenpiteitä kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen sekä markkinatiedon ja kumppanuuksien hankintaan.

Pieksämäkeläinen Glowway Oy sai projektista konkreettisen avun kansainvälistymispyrkimyksiinsä ja allekirjoitti yhteistyösopimukset espanjalaisen ja portugalilaisen kumppanin kanssa. Yhteistyö käynnistyy tämän vuoden aikana projektissa toteutetun Finpron Koeajon tuloksena.

-Olimme jo jonkin aikaa etsineet apuja yrityksen kansainvälistymiseen. Miktechissä saimme hyvän vastaanoton ja pääsimme mukaan projektiin, jossa saatiin käytettyä Fipron Koeajo-palvelua, kertoo toimitusjohtaja Jorma Parkkari jälkivalaisevia opastinlaattoja valmistavasta Glowway Oy:sta.
FinPro Portugalin vientikeskuksen päällikön Samuli Seilosen kanssa käytiin läpi lähtötilanne ja tavoitteet. Konsultin tehtäväksi tuli tehdä markkinointitutkimus, jossa kartoitettiin valittujen kohdemaiden Espanjan ja Portugalin markkinat, alan toimijat ja erilaiset jakelutievaihtoehdot.
-Road show’n aikana tavattiin alan toimijoita, esiteltiin omaa tuotetta ja kerättiin palautetta. Sen jälkeen on analysoitu tilanne ja suunniteltu jatkotoimenpiteitä, Parkkari selvittää.

Jorma Parkkari on ollut tyytyväinen projektin tuloksiin. Konsultti löysi oikeat toimijat ja ihmiset, ja kiinnostus Glowwayn tuotetta kohtaan on herännyt. Alkuvuodelle on sovittu lisää tapaamisia.
Portugalissa yhteistyökumppaniksi löytyi arkkitehtitoimisto, joka on toteuttanut mittavia julkisiin tiloihin kohdistuneita projekteja.
-Espanjassa kumppaneiksi on valikoitunut  yksi maan suurimpia turvallisuusalan yrityksiä. Tammikuun lopulla tehtävän vierailun yhteydessä tavataan myös metron, ratahallinnon sekä yhden maailman vaikutusvaltaisimpiin kuuluvan näkövammaliiton edustajia.

-Tuotteemme on maailmallakin aivan uusi, mutta idealtaan selkeä ja soveltuu moneen käyttötarkoitukseen. Jälkivalaiseva opastinlaatta varaa valoa, joka kriisitilanteessa hehkuu pimeässä ja näyttää siten poistumistien.
-Esimerkiksi mahdollisen metropalon syttyessä poispääsy opastinlaattojen avulla helpottuu, sillä maanalaisissa tiloissa savu laskee ylhäältä alaspäin,  joten poistumisteiden merkinnät näkyvät parhaiten lattiapinnasta. Innovaation ominaisuudet ja käyttötapa ovat saaneet paloviranomaisilta todella myönteisen vastaanoton.
Niin ikään espanjalaisia ovat kiinnostaneet näkövammaisille suunnatut opastinlaatat, joissa poistumistiet eivät pelkästään näy, vaan myös tuntuvat.

-Meille osallistuminen Finpron Koeajo-palveluun oli käänteentekevää kansainvälistymistä ajatellen. Konsepti on matkan varrella selkeytynyt ja olemme löytäneet meille sopivat, vahvat toimijat. Nyt mennään eteenpäin tällä konseptilla ja maa kerrallaan. Pikavoittoja ei ole luvassa, mutta hyvin pohjustettu työ tuo varmasti tulosta, Parkkari uskoo.
Suomessa Glowwayn opastinlaatat ovat jo käytössä Kontulan, Myllypuron sekä Vuosaaren metroasemilla, ja toiveissa on saada tuotteita käyttöön myös saneerattaville ja täysin uusille metroasemille. Opastinlaatat on päätetty asentaa myös tänä vuonna valmistuvaan Helsingin Musiikkitaloon. Rakenteilla olevaan, Helsinkiä kiertävän kehärataan on suunniteltu Glowwayn opastinlaattoja poistumisteitä valaisemaan.
-Kotimaiset referenssit helpottavat tietenkin maailmalle menoa, Parkkari mainitsee.

Kansainvälistymisprojektiin osallistuivat myös mikkeliläiset Environics Oy ja MHG Systems Oy.

Environics Oy:n teknologiaosaston johtaja Osmo Anttalainen ideoi konseptin, jossa koottiin opiskelijavoimin tarinoita yrityksen henkilökunnalta. Kerätyt tarinat jalostettiin edelleen anekdooteiksi, seikkailutarinoiksi ja henkilökuviksi ja käännettiin englanniksi. Näin ne toimivat sekä markkinointi- että perehdyttämismateriaalina. Tarinakonsepti herätti siinä määrin kiinnostusta, että se uutisoitiin Ylen Aamu-TV:ssä joulun alla. Environics Oy valmistaa erilaisten haitta-aineiden ja säteilyn ilmaisin- ja monitorointijärjestelmiä ja toimii jo laajasti globaaleilla markkinoilla.

MHG Systems Oy pyrkii lisäämään bioenergia-alan yrityksille tarkoitettujen toiminnanohjausjärjestelmiensä vientiä.
-Projektissa saimme hyödynnettyä Mikkelin ammattikorkeakoulun ulkomaisia opiskelijoita, kertoo toimitusjohtaja Seppo Huurinainen. Heidän avullaan saimme aikaan kiinan- ja venäjänkielistä materiaalia esitteisiin, kotisivuille ja videoille. Opiskelijat olivat myös tärkeässä roolissa kiinalaisten ja venäläisten delegaatioiden vierailuilla. Näiden tuloksena saatiin käyntiin yhteisten projektien valmistelu.

-Teimme projektissa yhteistyötä myös Aalto-yliopiston kanssa, kertoo kehitysjohtaja Juha Kauppinen Miktech Oy:stä. International Business –kandidaattiohjelman opiskelijat kokosivat raportin, johon valikoitiin pk-yrityksille käyttökelpoisimpia julkisia kansainvälistymisen tietolähteitä. Tämän tarkoituksena on helpottaa yritysten omatoimista tiedonhankintaa. Tietolähderaportti sekä tarinakonsepti ovat osallistujien ohella kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Oske-projektiin kuului myös kansainvälistymiseen liittyviä seminaareja.
-Kaiken kaikkiaan projekti tuotti hyviä ja konkreettisia tuloksia. Saimme myös muistutuksen, että opiskelijat, sekä kotimaiset että ulkomaiset ovat innokkaita tarttumaan todellisesta tarpeesta lähteviin haasteisiin. Yritykset voisivat entistä enemmän hyödyntää heidän osaamistaan. Projektin aikana Environics ja Glowway tunnistivat yhteistyön mahdollisuuksia ja keskustelut yritysten välillä jatkuvat.


Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Juha Kauppinen, Miktech Oy, puh. 0440 361616, juha.kauppinen@miktech.fi
www.miktech.fi, www.oske.net

Miktech Oy edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs