Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Yhteiskunnalliset yritykset monipuolistamaan julkisten palvelujen tuotantoa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteiskunnalliset yritykset monipuolistamaan julkisten palvelujen tuotantoa

Julkaistu: 05.05.2010 klo 09:06
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkisen talouden kestävyyden kannalta keskeistä on, miten palvelujen tuottavuutta parannetaan ja niiden tuotantotapoja uudistetaan. Yhteiskunnalliset yritykset voivat merkittävästi monipuolistaa palveluiden tuotantoa. Niiden avulla voidaan parantaa palveluiden laatua ja säästää kustannuksissa. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa ”Yhteiskunnallinen yritys – ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset”, joka julkistettiin 5.5.2010 Säätytalolla pidetyssä seminaarissa. Raportin on tilannut ministeriön strateginen hyvinvointihanke.

Julkisen talouden kestävyyden kannalta keskeistä on, miten palvelujen tuottavuutta parannetaan ja niiden tuotantotapoja uudistetaan. Yhteiskunnalliset yritykset voivat merkittävästi monipuolistaa palveluiden tuotantoa. Niiden avulla voidaan parantaa palveluiden laatua ja säästää kustannuksissa. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa ”Yhteiskunnallinen yritys – ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset”, joka julkistettiin 5.5.2010 Säätytalolla pidetyssä seminaarissa. Raportin on tilannut ministeriön strateginen hyvinvointihanke.

Raportissa esitellään Ison-Britannian kokemuksia yhteiskunnallisista yrityksistä. Raportin tarkoituksena on avata keskustelu toimintamallin hyödyntämisestä myös Suomessa.

– Suomessa väestö ikääntyy suhteellisesti nopeammin kuin missään muussa EU-maassa. Samaan aikaan kuntien menoista puolet kohdistuu sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämiseen. Palvelutarpeet lisääntyvät, mutta niiden rahoituksen edellyttämä huoltosuhde heikkenee. Uskon, että palvelumarkkinoilla toimivat yhteiskunnalliset yritykset voisivat olla merkittävä tekijä palvelujen uudistamisessa, raportin laatinut johtaja Jonathan Bland Social Business Internationalista sanoo.

Isossa-Britanniassa yhteiskunnallinen yritys on määritelty liiketoimintamalliksi, jonka tavoitteena on yhteiskunnallisesti merkittävän tuotteen tai palvelun tuottaminen. Yritys sijoittaa voittonsa tavoitteidensa saavuttamiseen joko itse yrityksessä tai sen lähiyhteisössä. Osakkeenomistajien tai omistajan voiton maksimointi ei ole yhteiskunnallisen yrityksen päätarkoitus. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli poikkeaa siis täysin suomalaisen lainsäädännön mukaisesta sosiaalisesta yrityksestä, jonka tarkoitus on pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistäminen.

Isossa-Britanniassa on yli 62 000 yhteiskunnallista yritystä, joissa työskentelee yli 800 000 ihmistä. Yritykset ovat syntyneet järjestömaailmasta ja julkisen sektorin työntekijöiden perustamina. Parhaimmissa tapauksissa yrityksissä on saatu aikaan jopa 30 prosentin kustannussäästöjä, vaikka henkilöstö on siirtynyt niiden palvelukseen entisine palkka- ja eläke-etuineen. Kyseinen liiketoimintamalli tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen innovointiin. Työntekijöiden ja muiden sidosryhmien sitouttamisen kautta se voi toimia innostavana muutosajurina, joka nostaa toiminnan lähtökohdaksi palvelunkäyttäjien tarpeet.

Suomessa yhteiskunnallisten yritysten sektori voisi muodostua esimerkiksi pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka näkevät toimivansa markkinoilla yhteiskunnallisten päämäärien hyväksi. Yhteiskunnallisia yrityksiä voisi muodostua myös osuuskunnista, järjestöistä sekä kuntien ja kaupunkien kehitysaloitteista. Raportin mukaan Suomessa täytyy ratkaista muun muassa, miten yhteiskunnallisia yrityksiä rahoitettaisiin ja millaista neuvontaa niille tarjottaisiin. Raportissa ehdotetaan vaiheistettua pilottiohjelmaa yhteiskunnallisten yritysten jalkauttamiseen Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa raportin pohjalta toimenpiteiden valmistelua yhteiskunnallisten yritysten toimintamallin kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi Suomessa. Työ tehdään kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön, Suomen Kuntaliiton, elinkeinoelämän toimijoiden, yrittäjäjärjestöjen ja järjestökentän kanssa.

Bland on ollut keskeisessä roolissa yhteiskunnallisen yrityssektorin kehittämisessä Isossa-Britanniassa.

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, TEM, puh. 040 826 8767
hankesuunnittelija Maarit Skogberg, TEM, puh. 010 604 7053
toimitusjohtaja Anne Bland, Social Business International, puh. 02 523 9015 tai 040 852 5656, anne.bland(at)socialbusinessint.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs