Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Vuoden 2015 talousarvioesitys VM:n hallinnonalalla

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2015 talousarvioesitys VM:n hallinnonalalla

Tiedote.
Julkaistu: 15.09.2014 klo 12:38
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön hallinnonalalle määrärahoiksi esitetään vuodelle 2015 yhteensä 16 949 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 63 miljoonaa euroa vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Hallinnonalan määrärahoista kunnille maksettavien avustusten osuus on 50 prosenttia, valtion maksamien eläkkeiden ja korvausten 28 prosenttia ja EU-maksujen 12 prosenttia.

Kuntatalouden tila on huolestuttava

Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouden tila ei kohene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Kuntatalouden kestävyyden turvaaminen edellyttää sekä rakennepoliittisen ohjelman täysimittaista toimeenpanoa että kuntien omia toimia talouden sopeuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuusjärjestelmää ehdotetaan uudistettavaksi vuoden 2015 alusta lukien. Uudistuksessa järjestelmää yksinkertaistetaan ja järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on edelleen taata peruspalvelujen järjestäminen koko maassa ja tasata olosuhteista johtuvia eroja palvelujen järjestämisessä.

Valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuonna 2015 nettomääräisesti noin 218 miljoonalla eurolla. Talousarvioesitykseen sisältyy kuntien tehtäviä ja valtionapuja sekä lisääviä että vähentäviä toimenpiteitä. Osana valtiontalouden sopeutustoimia peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään edelleen. Vähennys on 188 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2014 tasoon. Se toteutetaan alentamalla valtionosuusprosenttia yhteensä 0,73 prosenttiyksiköllä. Tämän ja muiden valtionosuusprosentin muutosten jälkeen kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,42 vuonna 2015. Vastaavasti kunnan rahoitusosuus peruspalveluihin on 74,58 prosenttia.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 441 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 171 miljoonaa euroa vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten aiemmissa kehyspäätöksissä tehdyt valtionosuuden leikkaukset ja ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvä vähennys. Valtionosuutta korottavat muun muassa hallitusohjelman mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimenpiteet 47 miljoonalla eurolla, laskentaperusteiden (mukaan lukien asukasluku) muutos 60 miljoonalla eurolla, indeksikorotus 43 miljoonalla eurolla sekä kuntien verotulomenetysten kompensaatio 83 miljoonalla eurolla.

Eläkemenot jatkavat kasvuaan

Valtion eläkelain mukaisiin eläkkeisiin ja korvauksiin ehdotetaan 4 693miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 129 miljoonaa euroa vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kasvu johtuu indeksitarkistuksista ja eläkkeiden määrän kasvusta.

Hallintopoliittisilla toimilla edistetään tuottavuuden kasvua

Julkisen hallinnon tuottavuutta edistäviin tietohallintohankkeisiin, tutkimusten ja palveluiden hankkimiseen sekä keskeisiin tietojärjestelmähankkeisiin varaudutaan rahoittamaan keskitetysti. Seitsemälle hankkeelle on siirretty yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat eri hallinnonalojen tuottavuutta nostavia ja sähköiseen asiointiin siirtymistä edistäviä tietohallintohankkeita tai tietojärjestelmien kehittämishankkeita. Myöhemmin vuoden 2015 aikana jää kohdennettavaksi tuottavuutta lisääviin hankkeisiin 12 miljoonaa euroa, josta tietohallinto- ja tietojärjestelmähankkeisiin arvioidaan kohdistuvan 7 miljoonaa euroa ja muihin tuottavuushankkeisiin 5 miljoonaa euroa.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on merkittävä kokonaisuus. Sen luominen mahdollistaa tietojärjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden vahvistamisen ja tietoteknologisten ratkaisujen kautta toiminnan tehostumisen, mikä kattaa koko julkisen hallinnon ja soveltuvin osin yritys- ja kolmannen sektorin. Kansallisen tietoalan ohjaukseen ja kehittämiseen esitetään 32,0 miljoonaa euroa.  Määrärahoilla kehitettävät tietoalan ratkaisut ovat uusia kansallisia keskeisiä infrastruktuuripalveluita, jotka ovat yhteiskunnan kehittyneen digitalisoinnin edellytyksiä.

Rahoitusvakaus

Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvä esitys uudesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisulainsäädännöstä sekä uudesta perustettavasta kriisinratkaisuviranomaisesta.

EU ja kansainväliset järjestöt

Suomen maksuosuuksiin Euroopan unionille ehdotetaan 2 015 milj. euroa, joka on vuoden 2014 varsinaisen talousarvion tasoa.

Lisätietoja:

valtiovarainministerin erityisavustaja Joonas Rahkola, puh. 295530518 
talouspäällikkö Jukka Nummikoski puh. 02955 30106

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs