Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Työryhmä ehdottaa uutta lakia ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työryhmä ehdottaa uutta lakia ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Julkaistu: 19.03.2010 klo 13:29
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Ulkomaalaisomistusta koskevan lainsäädännön ajanmukaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita selvittänyt työryhmä on luovuttanut mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että nykyinen laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta korvaan uudella lailla.

Ulkomaalaisomistusta koskevan lainsäädännön ajanmukaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita selvittänyt työryhmä on luovuttanut mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että nykyinen laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta korvaan uudella lailla.

 

Avoin suhtautuminen kansainvälisiin investointeihin ja maailmankaupan vapauttamiseen on eräs Suomen taloudellisen menestyksen perustekijöistä tulevaisuudessakin. Uusi laki parantaisi valtioneuvoston viimekätisiä mahdollisuuksia puuttua suunniteltuun yritysostoon kun erittäin tärkeä kansallisen etu niin vaatii. Työryhmä katsoo, että sen ehdotus on sopusoinnussa Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

 

Työryhmä ehdottaa, että yritysostojen valvonta keskitetään työ- ja elinkeinoministeriöön. Nykyisin puolustusteollisuutta koskevia yritysostoja valvoo puolustusministeriö. TEM:llä olisi oikeus esittää valtioneuvostolle, että se kieltäisi suunnitellun yritysoston, jos laissa tarkoitettu erittäin tärkeä kansallinen etu vaarantuisi. Vain puolustusvälineteollisuutta koskevat yritysostot olisi ilmoitettava aina etukäteen ministeriölle. Muut yritysostot olisivat ilmoituksenvaraisia silloin, kun ulkomainen omistaja saa omistukseensa vähintään yhden kymmenesosan osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan muussa seurannan kohteena olevassa yhteisössä tai liikkeessä.

 

Ministeriön olisi käsiteltävä ilmoitukset enintään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut riittävät tiedot yritysostosta.

 

Puolustusvälineteollisuuden osalta valvonta koskisi kaikkia ulkomaisia omistajia. Muilta osin valvonta koskisi vain ulkomaisia omistajia, joilla on kotipaikka Euroopan Unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan vapaakauppaliitto EFTAan kuuluvien valtioiden ulkopuolella.

 

Työryhmän mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Työryhmässä on ollut edustus TEM:stä, valtioneuvoston kansliasta, ulkoasiainministeriöstä, puolustusministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Elinkeinoelämän Keskusliitosta sekä Keskuskauppakamarista. Työryhmän mietintö on yksimielinen.

 

Nykyinen laki tuli voimaan vuonna 1993.

 

Työryhmän esitys

 

Lisätiedot:

ylijohtaja Raimo Luoma, TEM, p. 0106063621

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs