Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Toisen asteen koulutuksen valtionosuus myönnetään jatkossakin koulutuksen järjestäjille

Valtiovarainministeriö

Toisen asteen koulutuksen valtionosuus myönnetään jatkossakin koulutuksen järjestäjille

Tiedote.
Julkaistu: 27.06.2013 klo 15:47
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) käsitteli valtionosuusuudistukseen liittyvää toisen asteen koulutuksen rahoitusta kokouksessaan 27.6.2013. Jo aiemmin toukokuussa 2013 HALKE linjasi Valtionosuusuudistus 2015 -hankkeen muut pääperiaatteet jatkotyön pohjaksi.  

Selvitysmies Arno Miettinen on selvittänyt yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toisen asteen koulutuksen rahoitusvaihtoehtoja. Selvityksen pohjalta ministerityöryhmä päätti torstaina 27.6., että toisen asteen koulutuksen rahoitus myönnetään edelleen hallitusohjelman mukaisesti koulutuksen järjestäjille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistämässä toisen asteen rahoituksen uudistamisen hallitusohjelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti.

Toukokuussa 2013 HALKE linjasi, että kuntien valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla kriteerien päällekkäisyyksiä. Nykyjärjestelmässä kriteereitä on lähes 50 ja osa niistä on päällekkäisiä. Järjestelmän kannustavuutta lisätään siirtämällä painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Nykyisessä järjestelmässä olevat määräytymisperusteiden porrastukset poistetaan, mikä osaltaan vähentää kuntaliitosten esteitä. Nykyinen taajamarakennekriteeri korvataan työpaikkaomavaraisuuskriteerillä. Vieraskielisten määräytymisperuste laajennetaan koskemaan koko väestöä.

Kustannustenjaon tarkistuskäytäntö säilytetään osana järjestelmää. Tavoitteena on siirtyä kustannustenjaon tarkistuksessa nykyistä tiheämpään tarkistusajanjaksoon. Nykyisin tarkistus tehdään neljän vuoden välein.

Kuntien valtionosuudet perustuvat jatkossakin merkittävästi kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen.

Nykyisin valtionosuuksissa käytetyt kriteerit ovat sisällöltään vanhentuneita ja epätarkoituksenmukaisia. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) viimeistelevät parhaillaan uusia indikaattoreita, joiden pohjalta laadittujen kuntakohtaisten laskelmien on määrä valmistua alkusyksystä 2013.

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta. Uudistamisen tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja rahoitus koko maassa sekä yksinkertaistaa ja selkeyttää valtionosuusjärjestelmää. Selvitysmies tekee lopulliset esityksensä valtionosuusperusteiden uudistamistarpeista vuoden 2013 loppuun mennessä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 2015. Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi varaudutaan siirtymäaikaan.

Lisätietoja:
Ministeri Virkkusen valtiosihteeri Sari Raassina 0295 503 353 ja 050 5232808
selvitysmies Arno Miettinen, puh. 029 55 30440 ja 050 4133298 ja
ylijohtaja Päivi Laajala, puh. 295 530 026 ja 040 482 7046

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs