Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Tehylle sakkoja laittomista työtaistelutoimenpiteistä

KT Kuntatyönantajat

Tehylle sakkoja laittomista työtaistelutoimenpiteistä

Tiedote.
Julkaistu: 31.05.2013 klo 09:48
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Työtuomioistuin on tuominnut Tehyn Oulun Yliopistollisen keskussairaalan (OYKS) ammattiosasto 707:n maksamaan hyvityssakkoa laittomasta työtaistelutoimenpiteestä ja Tehyn vastaavasti maksamaan valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoa. Tuomio annettiin 27.5.2013.

Tuomioissaan työtuomioistuin katsoo, että Tehy ja sen paikallinen ammattiosasto ovat rikkoneet valvonta- ja työrauhavelvollisuutensa työntekijöiden ryhdyttyä laittomaan työtaisteluun työrauhavelvollisuuden ollessa voimassa.

Paikallinen ammattiosasto asetti uusien tehtävien tekemiselle ehdoksi, että työnantajan on arvioitava tehtävien vaativuus uudelleen ja korotettava tehtäväkohtaista palkkaa. Kyseessä oli MET-pilotointi (medical emergency team), jossa yhdistettiin nykyinen virka-aikainen konsultaatiohoitajatoiminta ja ympärivuorokautinen elvytyshälytystoiminta.

Työtuomioistuin katsoi ratkaisuissaan, että työstä kieltäytymisellä ja sillä uhkaamisella pyrittiin vaikuttamaan työnantajan työjärjestelyihin ja painostamaan työnantajaa palkkauksen korottamiseen.

Ammattiosaston ja Tehyn vastuu sekä hyvityssakot

Työstä kieltäytyminen perustui paikallisen ammattiosaston päätökseen. Paikallisen ammattiosaston on näin ollen katsottu tuomiossa rikkoneen työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvoitteensa. Tehyn katsottiin niin ikään rikkoneen työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa, koska ammattiosasto ei Tehyn valvonnasta huolimatta perunut työstä kieltäytymistä. Työtuomioistuin katsoi, ettei Tehyn toimenpiteitä voida pitää riittävinä liitolle kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi.

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn ja paikallisen ammattiosaston maksamaan KT Kuntatyönantajille yhteensä 5000 euroa hyvityssakkoa työehtosopimuslain nojalla. Tämän lisäksi Tehyn ja paikallisen ammattiosaston korvattavaksi tulivat yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuimen tuomiot vahvistavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Työntekijöillä ei ole oikeutta kieltäytyä työnantajan määräämistä uusista tehtävistä painostaakseen työnantajaa palkkojen korotukseen. Merkittävää on se, että kieltäytymisellä uhkaaminen voidaan tulkita työehtosopimuslain vastaiseksi laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi.

Lisätietoja:        

työmarkkinalakimies Riitta Arko, puh. 09 771 2112 tai 050 583 7711
Linkki tuomioon: http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/62258.htm

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 437 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs