Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Talous ja yhteiskuntateoria II: modernin maailman taloudessa keskiöön nousi kuluttaja

Gaudeamus

Talous ja yhteiskuntateoria II: modernin maailman taloudessa keskiöön nousi kuluttaja

Tiedote.
Julkaistu: 22.03.2016 klo 09:30
Julkaisija: Gaudeamus

Talous ja yhteiskuntateoria -teossarja esittelee taloudellisen ajattelun teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Se antaa perustiedot taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä.

Sarjan toinen osa Modernin maailman talous ja sen kritiikki käsittelee aikaa 1800-luvun lopulta eteenpäin, jolloin kapitalistinen markkinatalous ulotti kiihtyvällä vauhdilla lonkeronsa maapallon etäisimpiin kolkkiin. Samoihin aikoihin taloutta alettiin tutkia erillään muusta yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Hallitsevaan asemaan taloustieteellisessä ajattelussa kohosi uusklassinen taloustiede, joka nojautuu käsitykseen rationaalisia valintoja tekevästä kuluttajasta. Tähän näkemykseen myös yhteiskuntateoria joutui ja joutuu edelleen ottamaan kantaa.

Talouden ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan teoksessa muun muassa sosiologian ja taloustieteen klassikoiden kautta. Lisäksi kirjassa pureudutaan kuluttamisen, yhteiskunnallisen järjestyksen sekä taloudellisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Länsimaisen kulutusyhteiskunnan vastapainoksi esitellään postkolonialistista tutkimusta sekä antropologien esimerkkejä kulttuureista, joissa sosiaalisista suhteista irrallista taloudellista toimintaa ei voida edes kuvitella.

Nyky-Suomessa kuluttajakansalaiseksi synnytään

”(…) niin sanottu uusklassinen taloustiede ei (…) kiinnitä huomiota yhteiskuntaluokkiin. Sen sijaan se ymmärtää niin kapitalistin, maanomistajan kuin työläisenkin markkinoilla tavaraansa myyväksi kauppiaaksi, joka tavaransa myytyään muuttuu kuluttajaksi ja ostaa puolestaan itse markkinoilla tarjolla olevista tavaroista ne, joita katsoo tarvitsevansa.” Risto Heiskala ja Akseli Virtanen

”Taloustieteen kasvuteoriat ovat oikeastaan yhtä vanhoja kuin koko tieteenala. Ensimmäiset niistä ovat peräisin 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun talousajattelijoilta Adam Smithiltä ja Thomas Malthusilta. Smith näki kasvun ja elintason nousun mahdollisuudet optimistisesti ja korosti pääoman, suurtuotannon ja vapaakaupan merkitystä. Malthus puolestaan (…) uskoi, että väestönkasvun paine tyrehdyttäisi elintason ja hyvinvoinnin nousun ja että ihmiskunta päätyisi ennen pitkää jonkinlaiselle elämisen minimitasolle.” Seppo Honkapohja

”Nyky-Suomessa kuluttajakansalaiseksi synnytään ja kulutusyhteiskuntaan kuulutaan lähes väistämättä. (…) Kuluttaja-asenne ja yksilön mahdollisuus päättää omasta elämästään ulottuvat myös sellaisille elämänalueille, joissa yksilön valinnanvapautta ei ole aikaisemmin arvostettu. Näin on kyseenalaistunut kaikkinainen järjestelmäkeskeisyys, joka ilmenee yhä esimerkiksi asunto-, hyvinvointi- ja työmarkkinapolitiikassa.” Mika Pantzar

”Kulutusyhteiskunnalla on yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ollut huono maine. (…) ’Luokkayhteiskunnan’ vastakohtana ’kulutusyhteiskunta’ esittää kuluttajat yhdenmukaisena mutta epämääräisenä joukkona ihmisiä, joilla on samanlaiset intressit. Se vihjaa, että tällaisessa yhteiskunnassa yleinen hyvinvointi ja kulutus määrittelevät elämän sisältöä ja yksilön identiteettiä mutta sivuuttaa sen, että kulutusmahdollisuudet jakautuvat epätasaisesti.” Pekka Sulkunen

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.)
Talous ja yhteiskuntateoria II
Modernin maailman talous ja sen kritiikki
ISBN 978-952-495-167-8
Gaudeamus 2016

Lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen verkkosivuilta. 

Kirjan toimittajat
Risto Heiskala VTT, professori, johtaja, Tutkijakollegium, Tampereen yliopisto
Akseli Virtanen, KTT, dosentti, vieraileva tutkija, Bruce Initiative on Rethinking Capitalism, University of California, Santa Cruz

Arvostelukappaleet ja lisätiedot:
outi.kitti@gaudeamus.fi

 

Liitetiedostot

Gaudeamus on Helsingin yliopiston omistama tieto- ja tiedekirjakustantamo. Erikoisalojamme ovat yhteiskunta, filosofia, historia, ympäristö, talous ja kasvatus.

www.gaudeamus.fi

Gaudeamus | Tiedon puolella

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs