Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Risikko: Näringspolitikens tyngdpunkt måste flyttas till kommunerna

Valtiovarainministeriö

Risikko: Näringspolitikens tyngdpunkt måste flyttas till kommunerna

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.01.2015 kl. 17:05
Utgivare: Valtiovarainministeriö

För att stärka företagandet och sysselsättningen i framtiden krävs enligt trafik- och kommunminister Paula Risikko en mera positiv attityd till företagsamhet samt att näringspolitikens fokus flyttas till lokal nivå. Minister Risikko talade om att stärka näringspolitiken och företagandet vid invigningen av Seinäjokis nya näringsbolag Into Oy 19.1.2015.

Minister Risikko tog i sitt tal upp sin allvarliga oro över attityderna till företagande. Risikko betonade att man i kommunerna måste sätta full fart för att skapa nya företag samt för att bibehålla befintliga företag och få dem att växa.

- Jag utmanar alla kommunala beslutsfattare att delta i tillväxtarbetet. Låt oss prioritera främjandet av företagande bland kommunernas målsättningar och låt oss slipa attityderna överallt i Finland så att de stödjer företagandet. Attityd och status är de viktigaste utgångspunkterna för en lyckad näringspolitik, sade Risikko.

Minister Risikko framhävde i sitt tal att Finlands förmåga att klara sig i den allt starkare konkurrensen i den internationella ekonomin beror i ökad utsträckning på förmågan att snabbt reagera på nya strömningar i ekonomin. Som en följd av globaliseringen tilltar den internationella arbetsfördelningen och specialiseringen ständigt. Enligt Risikko sätter detta fokus på lokala innovationer och smidigare arbetssätt.

- På den internationella marknaden klarar sig i framtiden de företag som har hög kompetens och reaktionsförmåga. Näringspolitiken måste följa med i detta, det krävs allt mera näringspolitik som känner till lokala förhållanden och som reagerar snabbt, sade Risikko.

Risikko lyfte också fram de utmaningar som ändringarna i Finlands näringsstruktur innebär för framtidens näringspolitik. Ministern betonade att den största delen av de nya arbetstillfällena under de senaste åren har skapats i små och medelstora företag och att denna trend ökar. Ändringen av företags- och arbetsstrukturen mot allt större dominans av små och medelstora företag betyder också ett allt starkare lokalt grepp från den offentliga makten.

- De små och medelstora företagen behöver kommunerna som starkare partners än idag för att möjliggöra tillväxt. Överhuvudtaget måste förvaltningen ändra sin attityd från att vara kontrollerande till att vara tillväxtfrämjande, sade Risikko.

Den nya kommunallagen främjar utveckling av företagande och tjänstemarknad

I kommunstrategin som kom med den nya kommunallagen har utvecklingen av näringsverksamhet och tjänstemarknader en central roll. Risikko betonade att kommunerna bör ställa upp ett ambitiöst mål för företagsverksamhetens och sysselsättningens tillväxt inom den egna regionen.

- I den nya kommunallagen betonas kommunens roll för utvecklingen av regionens företagsverksamhet och tjänstemarknad. Detta innebär att de kommunala beslutsfattarna och tjänstemännen i fortsättningen måste i ännu högre grad sörja för förutsättningarna för regionens företagsverksamhet och därigenom förbättra sysselsättningen, påminde Risikko.

I sitt tal betonade Risikko också att under de kommande åren förändras Finlands ekonomi mot allt större tjänstedominans. Enligt ministern bör man i upphandlingar av offentliga tjänster uppmuntra företagen i regionen att delta i utvecklingen av tjänsterna och till nya tjänsteinnovationer.

-Offentliga upphandlingar bör göras så att företag av alla storlekar kan delta med sina nya idéer i utvecklingen av offentliga tjänster. I upphandlingarna bör man också betona nya tjänsteinnovationer. Nya innovationer som tas i bruk i offentliga tjänster kan skapa nya exportprodukter och därigenom ny, efterlängtad kraft i ekonomin, sade Risikko.

Ytterligare information: Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 040 705 7134

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs