Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Regeringens handlingsprogram mot internationellt skattekringgående överlämnades till riksdagen

Valtiovarainministeriö

Regeringens handlingsprogram mot internationellt skattekringgående överlämnades till riksdagen

Pressmeddelande.
Publicerad: 08.05.2014 kl. 13:23
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Åtgärderna mot aggressiv skatteplanering, skattekringgående och skatteparadis har blivit centrala teman inom internationell politik. Finland står enligt regeringsprogrammet i täten när det gäller att bekämpa internationellt skattekringgående, och regeringen har nu utarbetat ett handlingsprogram som riktats mot internationellt skattekringgående.

Internationellt samarbete och utvecklandet av den nationella lagstiftningen är väsentliga inom denna verksamhet. Finland tillämpar redan nationell skattelagstiftning som syftar till att bekämpa internationell skattesmitning. Som exempel kan nämnas bestämmelserna om överföringsprissättning och Skatteförvaltningens överföringsprissättningsprojekt samt bestämmelsen om begränsning av företagens ränteavdragsrätt som förverkligats under regeringsperioden. Informationsutväxlingsavtalen som Finland ingått och som möjliggör internationellt utbyte av beskattningsuppgifter är också viktiga.

Regeringens handlingsprogram mot internationellt skattekringgående inkluderar centrala åtgärder med vilkas hjälp man kan ingripa i ovan nämnd kringgående av skatter och skattesmitande.

Åtgärderna har grupperats i fem tyngdpunktsområden: 1) säkerställandet av skatteunderlaget samt skadlig skattekonkurrens, 2) skattetillsyn och utväxling av beskattningsuppgifter, 3) informationens offentlighet, 4) offentliga upphandlingar samt 5) skattefrågorna inom utvecklingssamarbetet.

Programmet förutsätter förutom beskattningen även åtgärder inom arbets- och näringsministeriets samt utrikesministeriets förvaltningsområden.

Handlingsprogrammet har behandlats vid regeringens finanspolitiska utskott och överlämnats till riksdagen den 8 maj 2014.

Bakgrunden utgörs av det intensifierade internationella samarbetet

Europeiska kommissionen har poängterat automatisk informationsväxling och rättvis skattekonkurrens. Effektiviseringen av bekämpningen av skattekringgående har lyfts fram vid Världsbankens och internationella valutafondens årsmöte.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD gav år 2013 ut en handlingsplan gällande förvittring av skatteunderlag och hemtagning av vinster (Base Erosion and Profit Shifting-projektet, dvs. BEPS). G20-länderna understöder BEPS-planen kraftigt och deltar i egenskap av samarbetsparter till OECD-länderna i BEPS-projektet.

OECD har även utvecklat en gemensam global rapporteringsstandard för automatiskt utbyte av beskattningsuppgifter. Över 60 länder eller administrativa områden, inklusive Finland, har redan förbundit sig till att ta standarden i bruk.

Regeringens handlingsprogram mot internationellt skattekringgående (på finska): http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20140508Hallit/name.jsp

Ville Kopra, specialmedarbetare, tfn 02955 30034

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs