Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Quvan Big Data –tuotelanseeraus: Quva Flow(tm)

Quva Oy

Quvan Big Data –tuotelanseeraus: Quva Flow(tm)

Tiedote.
Julkaistu: 27.01.2016 klo 08:30
Julkaisija: Quva Oy

(Press release in English at the end)

Quva Oy on julkaissut uuden SaaS-mallilla (Sofware as a Service) toimivan teollisuuden big datan integrointi- ja analytiikkapalvelun, Quva FlowTM:n. Palvelu on kehitetty vastaamaan yritysten kasvaviin tarpeisiin saada kattavaa, ajantasaista ja merkityksellistä tietoa päätöksenteon tueksi jokapäiväisesti. Olemassa oleviin ratkaisuihin verrattuna Quva FlowTM tarjoaa mahdollisuuden prosessien automaattiseen ja jatkuvaan parantamiseen sekä toiminnan ennakointiin suoraan prosessien tuottamasta datasta.

Palvelun kohderyhmää ovat erityisesti prosessiteollisuuden, konepajojen ja terveydenhuollon yritykset ja organisaatiot, jotka pyrkivät systemaattisesti kehittämään omaa toimintaansa. Tyypillisesti yritykset kohtaavat toiminnassaan päivittäin haasteita esimerkiksi tuotannon, laadun ja kunnossapidon suhteen, joiden yhteisenä nimittäjänä on puutteellinen tiedon jalostaminen organisaatiosta jo kertyvästä datasta.

Quva FlowTM koostuu kolmesta elementistä, jotka yhdessä muuttavat organisaatioon jo kertyvän datan merkitykselliseksi tiedoksi työntekijöiden ja johdon päätöksenteon tueksi. Datan intergraatiokerros kerää eri lähteistä olevan datan yhteen ja yhtenäistää sen; moderneja big data-analytiikka menetelmiä käyttävä analytiikkamoottori jalostaa datan tiedoksi; ja visualisointikerros esittää tiedon helposti lähestyttävässä muodossa relevanteille henkilöille.

Quva FlowTM –palvelun avulla yrityksen johto ja henkilöstö saavat reaaliaikaisen raportoinnin ja näkymän yrityksen toimintaa, ennusteita ja hälytyksiä tulevista tapahtumista, sekä kattavan historianäkymän automatisoidun juurisyyanalytiikan tukemana. Lue lisää osoitteesta http://www.quva.fi/

Lisätietoja:

Emil Ackerman
Toimitusjohtaja
Quva Oy
+358 45 2086 816
emil.ackerman@quva.fi

Quva’s Big Data Product Launch: Quva FlowTM

Quva Oy has launched a new industrial big data integration and analytics service Quva FlowTM (Software as a Service). The service was developed to answer the growing needs of companies to receive comprehensible, up-to-date information in a meaningful form to support decision-making in daily operations. Compared to existing solutions Quva FlowTM enables proactive operations supported by automatic and continuous improvement through utilization of data from processes.

Target customer segments include companies from process manufacturing, machine manufacturing, and health care organizations, which aim at systematically improving their operations. Typically companies face daily challenges related to e.g. production, quality, and maintenance. Oftentimes these issues arise from incomplete information received from company operations through means of traditional tools and analysis.

Quva FlowTM is composed of three elements, which together transform the data already collected from company operations into meaningful information to support decisions made by employees and management. Data integration level collects data from multiple sources and unifies them; analytics engine using modern big data analytics methods refines data into knowledge; lastly, visualization layer presents information in an easily approachable form for relevant people.

With Quva FlowTM –service, company management and staff receive real-time reporting and view into company operations, predictions and alarms related to upcoming events and issues, and comprehensible history view assisted by automatized root cause analysis. Read more at: http://www.quva.fi/en

Contact:

Emil Ackerman
Managing Director
Quva Oy
+358 45 2086 816
emil.ackerman@quva.fi

Quva FlowTM for process industries:

Quva Flow for process industries

Quva Oy on tamperelainen vuonna 2010 perustettu teollisen datan integrointiin ja analysointiin keskittynyt yritys. Yrityksen ratkaisut jalostavat asiakkaille jo kertyvän datan merkitykselliseksi tiedoksi päivittäisen päätöksenteon tueksi sekä toiminnan kehittämiseen. Quvan asiakkaita ovat mm. useat kansainväliset pörssiyritykset kuten SSAB, Outokumpu ja Outotec

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs