Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » POP Pankin kansalaissuhdanne-ennuste: Suomen talous ei kasva vielä tänäkään vuonna

POP Pankin kansalaissuhdanne-ennuste: Suomen talous ei kasva vielä tänäkään vuonna

Kutsu.
Julkaistu: 11.06.2015 klo 10:00
Julkaisija: OSG Viestintä Oy

Tiedote 11.6.2015, julkaistavissa klo 10

POP Pankki arvioi, että Suomen bruttokansantuote jatkaa edelleen laskuaan ja supistuu tänä vuonna 0,1 prosenttia. Talouden kasvua haittaa erityisesti yritysten investointien vähäisyys. Ensi vuodelle POP Pankki ennakoi kuitenkin jo lievää 0,8 prosentin kasvua.

Alkuvuosi ei tuonut muutosta Suomen talouden synkkään tilanteeseen. Kansainvälisen kysynnän kasvu ei näy merkittävästi Suomen vientiteollisuudessa. Vienti kasvaa tänä vuonna vain 0,8 prosenttia ja ensi vuonna yhden prosentin.

-Kasvua voitaisiin edesauttaa parantamalla hintakilpailukykyämme, mutta ennen kaikkea meidän tulisi luoda uusia yrityksiä ja enemmän korkean lisäarvon vientituotteita. Emme valitettavasti juurikaan hyödy dollarin suhteen heikosta eurosta, koska merkittävä osa viennistämme suuntautuu joko euroalueelle, Ruotsiin tai Venäjälle, johtaja Timo Hulkko POP Pankista kertoo.

Investoinnit laskevat Suomessa POP Pankin arvion mukaan tänä vuonna 3,9 prosenttia. Ensi vuonna paremmat talous- ja erityisesti vientinäkymät siivittävät investoinnit jo 2,6 prosentin kasvuun. 

-Talous ei uudistu ilman investointeja. Investointien määrään voidaan vaikuttaa kysynnän lisäksi myös purkamalla sääntelyä ja muuttamalla verotusjärjestelmiä investointeihin kannustaviksi. Lisäksi yritysjohdon kannustimilla on vaikutusta, sillä liian lyhytaikaisesta kasvusta palkitsevat järjestelmät eivät kannusta johtajia investoimaan pitkän aikavälin tuottavuuteen, Hulkko muistuttaa.

Työttömyys kasvaa edelleen

POP Pankin arvion mukaan työttömyysaste nousee tänä vuonna 9,5 prosenttiin. Ensi vuonna työttömyys asettunee noin 9,6 prosenttiin. 

Teollisuuden työllisyys jatkaa edelleen voimakasta laskuaan, vaikka vauhti on jo hieman hiipunut. Heikoin tilanne on koneiden ja laitteiden tuotannossa ja tukku- ja vähittäiskaupassa. Sen sijaan julkisen sektorin työllisyys on hienoisessa kasvussa, erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluissa. Työllisyysnäkymät näyttävät positiivisilta myös viestinnässä ja muilla liike-elämän palveluita tuottavilla aloilla.

-Tuottavuus on laskenut Suomessa erittäin voimakkaasti talouskriisin aikana, koska bruttokansantuote on supistunut huomattavasti enemmän kuin työllisyys. Erityisesti korkean tuottavuuden toimialan työllistämiskyky on heikentynyt voimakkaasti. Yrityksillä on siis liian paljon työvoimaa tuotantoonsa nähden. Talouden kääntyessä kasvuun on oletettavaa, että työllisyys kasvaakin totuttua hitaammin, Hulkko arvioi.

Kuluttajahinnat nousevat jälleen

Kuluttajahinnat laskivat vuoden alussa, mutta kääntyvät taas nousuun loppuvuonna. Vuoden keskimääräinen inflaatio on 0,2 prosenttia. Vuonna 2016 kuluttajahinnat nousevat 1,2 prosenttia.  Veronkorotusten vaikutus on tänä ja ensi vuonna noin puoli prosenttiyksikköä.

-Nyt nähty maltillinen hintojen lasku ei johda haitalliseen deflaatiokierteeseen, sillä palkkojen pysyessä ennallaan kotitaloudet eivät lykkää kulutuspäätöksiään tai koe nousevan reaalikoron tekevän lainan hoidosta liian raskasta, Hulkko arvioi.

Halpa öljy on kääntänyt bensan hinnan laskuun. POP Pankki ennustaa bensan hinnaksi tänä vuonna keskimäärin 1,49 euroa litralta. Ensi vuonna hinta nousee 1,55 euroon litralta, koska polttoaineverotus kiristyy tänä ja ensi vuonna.

-Asuntovelallisten tilannetta tukevat edelleen edulliset korkokustannukset. Arvioimme, että 12 kuukauden Euribor on tänä ja ensi vuonna keskimäärin 0,2 prosenttia, Hulkko sanoo.

Asuntojen hinnat kääntyivät laskuun viime vuonna, ja maltillisen laskun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna. Asuntojen voimakas kysyntä näkyy edelleen vuokrien merkittävänä nousuna. Myös asumismenot kasvavat huomattavasti kotitalouksien tulokehitystä nopeammin.

Ostovoima kehittyy maltillisesti

Loppuvuodesta odotettava hintojen nousu heikentää jälleen ostovoiman kehitystä. Ostovoiman vaisun kehityksen seurauksena yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna vain 0,2 prosenttia ja ensi vuonna 0,4 prosenttia. 

Nimellistulojen kasvu jatkuu vaatimattomana. Sopimuskorotukset tuovat tänä vuonna vain 0,5 prosentin palkankorotukset, ja ensi vuoden niiden ennustetaan olevan samaa luokkaa. Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna yhden prosentin, ja pysyy ennallaan ensi vuonna.

Työeläkkeiden indeksikorotus leikattiin tälle vuodelle 0,4 prosenttiin. Taitettu indeksi antaa myös ensi vuoden työeläkkeiden korotukseksi 0,4 prosenttia. Työeläkeläisten reaalinen tulotaso pysyy tänä vuonna ennallaan ja laskee ensi vuonna 0,5 prosenttia.

Yrittäjien tulokehitys on tänä ja ensi vuonna huomattavasti parempi kuin muiden kotitalouksien. Yrittäjien ostovoima kasvaa tänä vuonna 3,3 prosenttia, ja ensi vuonna 3,7 prosenttia. Kulukuri ja maltilliset palkkakustannukset parantavat yritysten tulosta. Sen sijaan maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna. Yrittäjätuloa pienentää monien kotieläintuotteiden tuottajahintojen lasku. Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen seurauksena myös tuet laskevat.

Asuntolainan lyhennysvapaasta voi olla hyötyä ja haittaa

Alkuvuonna muutamien pankkien markkinoima, ilmainen, enimmillään vuoden kestävä asuntolainan lyhennysvapaa on kiinnostanut monia kotitalouksia. Kampanjan tavoitteena on jättää kotitalouksille enemmän rahaa yksityiseen kulutukseen ja sitä kautta helpottaa Suomen talousahdinkoa.

-Lyhennysvapaa ei itse asiassa ole kotitalouksille täysin ilmainen sillä se pidentää laina-aikaa loppupäästä, jolloin korot ovat todennäköisesti huomattavasti korkeammat kuin nyt, Hulkko sanoo. 

Lyhennysvapaa voi kuitenkin tarjota kotitalouksille tarpeellista joustoa tiukkaan taloustilanteeseen, mutta sen käyttötarkoitukset on syytä miettiä tarkkaan.  Lyhennysvapaa voi auttaa talouden tasapainottamisessa, jos on kohdannut yllättävän vastoinkäymisen, kuten työttömyyden tai lomautuksen tai jos vapautuvalla rahalla lyhentää korkeampikorkoisia lainoja, kuten kulutusluottoja. Sitä voi harkita myös, jos vapautuvalle rahalle keksii sijoituskohteen, jonka riskisopeutettu tuotto on suurempi kuin asuntolainan korko. Mikäli lainan lyhennyksestä vapautuvat rahat käyttää kuitenkin vain arkipäiväiseen kulutukseen, voi järjestely johtaa heikossa taloustilanteessa olevat kotitaloudet vielä tiukempaan ahdinkoon. 

Lyhennysvapaiden käyttö saattaa vapauttaa noin 400 miljoonaa euroa muuhun kulutukseen. Jos tämä rahasumma ohjautuisi täysimääräisenä yksityiseen kulutukseen, kasvaisi yksityinen kulutus vajaa 0,4 prosenttia, millä olisi pieni positiivinen vaikutus bkt:n kasvuun.

-On kuitenkin todennäköistä, että merkittävä osa vapautuneista rahoista ohjautuu muiden lainojen lyhennyksiin tai sijoituksiin. Näin ollen kansantaloudelliset vaikutukset jäävät laskennallista lukua pienemmiksi. Kaikki pyrkimykset talouden kehittämiseksi ja yrittämistä tukevan ilmapiirin luomiseksi ovat kuitenkin tervetulleita, Hulkko summaa.

 

Lisätietoja POP Pankkiliitosta:

johtaja Timo Hulkko, puh. 0500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi

toimitusjohtaja Heikki Suutala, puh. 0500 661 431, heikki.suutala@poppankki.fi 

 

 

Liitetiedostot

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oy ja POP Pankkiliitto osk. POP Pankit ovat päättäneet muodostaa talletuspankkien yhteenliittymän, jonka keskusyhteisönä toimii POP Pankkiliitto. Keskusyhteisön toimilupahakemus Finanssivalvonnalle on valmisteilla ja POP Pankkien yhteenliittymän toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 lopulla. Yhteenliittymän jäsenpankkien tase on yhteensä 3,9 miljardia euroa, vakavaraisuus 20 % ja vuoden 2014 liikevoitto 22 miljoonaa euroa.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs