Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Osingot kasvavat ja investoinnit pienenevät sukupolvenvaihdoksen jälkeen

VATT

Osingot kasvavat ja investoinnit pienenevät sukupolvenvaihdoksen jälkeen

Tiedote.
Julkaistu: 25.10.2013 klo 08:00
Julkaisija: VATT

Yrityksen osingonjako kasvaa sukupolvenvaihdoksen jälkeen keskimäärin viidenneksellä. Investoinnit puolestaan laskevat näissä yrityksissä jopa kolmanneksella. Sukupolvenvaihdoksen veroseuraamukset aiheuttavat lisäkustannuksia uudelle yrittäjälle. Tulokset käyvät ilmi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksesta sukupolven vaihdoksen vaikutuksista yrityksen toimintaan.

Omistajuuden sukupolvenvaihdos on yritykselle kokonaisvaltainen muutos, joka vaatii aikaa ja rahaa. Yksi kanava, jota pitkin se voi vaikuttaa yrityksen tulevaan kehitykseen, on verotus. Sukupolvenvaihdoksen veroseuraamukset, kuten perintö- ja lahjavero tai myyntivoittovero, aiheuttavat lisäkustannuksia verrattuna yritykseen, joka ei tee sukupolvenvaihdosta. Esimerkiksi Ruotsissa perintö- ja lahjaveroa kritisoitiinkin ennen sen poistamista erityisesti juuri tämän vuoksi.

Sukupolvenvaihdoksiin liittyviä veroseuraamuksia rahoitetaan tyypillisesti osingoilla ja ne ovatkin lisääntyneet. Samalla näiden yritysten investoinnit ovat pienentyneet. Investointien tärkeyttä on monesti korostettu siksi, että ne voivat vaikuttaa yrityksen tulevaan kehitykseen, erityisesti pitkällä aikavälillä.

Tutkimuksessa havaitaan myös, että verohuojennusten käyttö on sukupolvenvaihdostilanteissa yleistä. Lähes puolet sukupolvenvaihdoksen tehneistä yrityksistä on hyödyntänyt yritysvarallisuuden 40 prosentin huojennussääntöä ja joka neljäs myynnin verovapautta. Verohuojennusten käyttämisen lisäksi yritysten havaitaan reagoivan verokannustimiin myös muutoin: Valtaosalla yrityksistä verotus vaikutti joko sukupolvenvaihdoksen ajoitukseen tai toteuttamistapaan.

Sukupolvenvaihdos voi vaikuttaa epäsuotuisasti yrityksen kehitykseen. Osa tästä voi olla seurausta veroseuraamuksista, osa muista vaihdokseen liittyvistä tekijöistä. Perintöveron keventäminen helpottaisi yritysten sukupolvenvaihdoksia, mutta se myös pienentäisi verotuloja ja lisäisi siten julkisen talouden alijäämää. Tämä verotulomenetys jouduttaisiin kompensoimaan korottamalla muita veroja tai leikkaamalla julkisia menoja. Myös näillä vaihtoehdoilla on käyttäytymisvaikutuksia, joista voi seurata tehokkuusmenetyksiä. Onkin tärkeää, että pohdittaessa perintöveron keventämistä, käytettävissä olisi tietoa sekä perintöveron että sitä korvaavien verojen vaikutuksista taloudessa.

Lisätietoja
Olli Ropponen, erikoistutkija, olli.ropponen@vatt.fi, 0295 519 443

Julkaisu
Sukupolvenvaihdoksen vaikutus perheyritysten toimintaan, VATT Tutkimuksia 174
http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatJulkaisut/julkaisu/Publication_6093_id/965

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs