Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP JULKISTAA HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA OKMETIC OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP JULKISTAA HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA OKMETIC OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

Tiedote.
Julkaistu: 01.04.2016 klo 12:07
Julkaisija: Tiedote

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP JULKISTAA HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA OKMETIC OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

Okmetic Oyj (“Okmetic”) ja National Silicon Industry Group (“NSIG”) ovat 1.4.2016 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan NSIG tekee joko suoraan tai NSIG:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön kautta (yhdessä ”Tarjouksentekijä”) vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (”Ostotarjous”).

Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Lisäksi Yhdistymissopimuksessa on sovittu, että Okmeticin hallitus ehdottaa enintään 0,65 euron osinkoa osaketta kohti Okmeticin 7.4.2016 pidettävän yhtiökokouksen päätettäväksi. 0,65 euron osakekohtainen osinko maksetaan Okmeticin osakkeenomistajille arviolta 18.4.2016 eikä se vähennä osakkeista tarjottavaa vastiketta.

Tarjottava vastike 9,20 euroa yhdessä ehdotetun 0,65 euron osakekohtaisen osingon kanssa, yhteensä 9,85 euroa, on noin 29,6 prosenttia korkeampi kuin Okmeticin osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 31.3.2016 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, noin 39,4 prosenttia korkeampi kuin Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 3 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeiden keskikurssi Nasdaq Helsingissä ja noin 38,9 prosenttia korkeampi kuin Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeiden keskikurssi Nasdaq Helsingissä. Yksinomaan osakkeista tarjottavan vastikkeen 9,20 euroa perusteella vastaava preemio on noin 21,1 prosenttia verrattuna Okmeticin osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin 30,2 prosenttia verrattuna Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 3 kuukauden ja noin 29,7 prosenttia verrattuna Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä.

Tarjottava vastike Okmeticin 2013 optio-ohjelman mukaisesti johdolle annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,22 euroa käteisenä jokaisesta 2013 A -optiosta ja 3,97 euroa käteisenä jokaisesta 2013 B -optiosta, kummassakin tapauksessa kuitenkin korotettuna Okmeticin hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätetyllä ja maksetulla enintään 0,65 euron osakekohtaisella osingolla.

Tietyt Okmeticin suurimmat osakkeenomistajat Accendo Capital SICAV SIF, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Oy Ingman Finance Ab, Mandatum Life Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, sekä Okmeticin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä noin 29,9 prosenttia Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä, sekä 92,9 prosenttia liikkeeseen lasketuista optio-oikeuksista, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen.

Okmeticin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkistaa lopullisen arvopaperimarkkinalain mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen tarjousasiakirjan julkaisemista.

Ostotarjousta koskevan arviointinsa tueksi Okmeticin hallitus on pyytänyt Okmeticin taloudelliselta neuvonantajalta UBS Limitediltä Ostotarjousta koskevan fairness opinion -lausunnon.

OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA SYYT

NSIG on Kiinassa sijaitseva teollisuuden holdingyhtiö, joka keskittyy puolijohdelaitteiden ja -materiaalien investointeihin ja kehittämiseen. NSIG:n omistaa viisi osakkeenomistajaa: National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd., Shanghai Guosheng (Group) Limited, Shanghai SummitView Integrated Circuit Equity Investment Partnership, Shanghai SIMIC Co., Ltd. ja Shanghai Jiading Industrial Development Zone (Group) Co., Ltd. NSIG:n tavoitteena on muodostaa merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (etenkin piipohjaisissa tuotteissa ja niihin liittyvissä ekosysteemeissä) tekemällä sekä kotimaisia sijoituksia Kiinassa että toteuttamalla yrityskauppoja muualla maailmassa.

Okmetic erikoistuu tuotekehitykseen, materiaalien tuotantoon ja kaupankäyntiin elektroniikka-alalla sekä Suomessa että ulkomailla sekä konsultointiin, edellä mainittuihin liittyviin palvelu- ja suunnittelutoimintoihin sekä toimialalla käytettäviin materiaaleihin. Okmetic on yksi johtavista piikiekkovalmistajista ja -toimittajista maailmanlaajuisesti. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla.

Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla Suomessa. Okmeticilla on tällä hetkellä tehdas Vantaalla sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Kuten on tiedotettu 1.4.2016, Okmetic on 31.3.2016 myynyt Allenissa, Yhdysvalloissa sijaitsevan tehtaansa, joka keskittyi piikiekkojen epitaksiaalipinnoitukseen.

NSIG:n tarkoituksena on tukea vahvasti Okmeticin kasvua ja Vantaan tehtaan tulevaa toimintaa. NSIG:n tarkoituksena on säilyttää Okmeticin nykyinen johto ja työntekijät heidän nykyisillä työsuhde-ehdoillaan varmistaakseen, että Okmetic tulee jatkamaan nykyistä kehityskulkuaan myös Ostotarjouksen jälkeen.

NSIG uskoo, että yrityskauppa vahvistaa edelleen Okmeticin jakeluympäristöä maailmanlaajuisesti ja erityisesti nopeasti kasvavilla Kiinan puolijohdemarkkinoilla. Okmeticin ainutlaatuiset tekniset valmiudet yhdistettynä NSIG:n paikallisten markkinoiden tuntemiseen ja rahoituksen saatavuuteen tehostavat huomattavasti Okmeticin kehitystä. Lisäksi NSIG uskoo, että Okmeticin johtoryhmän todettu asiantuntemus ja kokemus sekä yhtiön erinomainen taloudellinen suoriutuminen vaikealla alalla tulevat jatkossa olemaan yhtiön merkittäviä kasvuajureita ja menestystekijöitä.

"Olemme ilahtuneita mahdollisuudesta investoida Okmeticiin, suomalaiseen erikoispiikiekkojen valmistajaan", kommentoi Dr. Xi Wang, NSIG:n hallituksen puheenjohtaja.

Dr. Wang jatkaa: "Okmetic on hieno yhtiö, joka tuottaa korkean lisäarvon piikiekkoja antureiden, erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticilla on vahvat perinteet teknologisten innovaatioiden jatkuvassa tuottamisessa palvelemaan asiakkaiden tarpeita. NSIG aikoo tukea Okmeticia investoimalla entisestään yhtiön tutkimus- ja kehitystyöhön ja teknologian parantamiseen Suomessa, kehittämällä liiketoimintaa kansainvälisesti ja vahvistamalla Okmeticin asemaa Kiinan markkinoilla. Toivotamme innolla Okmeticin johdon ja henkilökunnan tervetulleeksi NSIG:n perheeseen vakaana aikomuksenamme rakentaa Okmeticin vahvaa menestystarinaa alan johtavana toimijana."

"Okmetic on kokenut viime vuosien aikana menestyksekkään muodonmuutoksen ja kyennyt jakamaan erinomaisen tuoton osakkeenomistajille aikoina, jolloin alalla on ollut paljon hintapaineita. Arvioituaan huolellisesti Ostotarjouksen ehtoja Okmeticin hallitus on todennut, että Yhdistymissopimuksen solmiminen on Okmeticin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden edun mukaista. Meidän arviomme mukaan Ostotarjous on edullisempi osakkeenomistajillemme ja optio-oikeuksien haltijoille kuin Okmeticin jatkaminen itsenäisenä yhtiönä, tai vaihtoehtoisesti verrattuna muihin mahdollisiin strategisiin vaihtoehtoihin", sanoo Jan Lång, Okmeticin hallituksen puheenjohtaja.

"Olemme luottavaisia, että NSIG:n asema puolijohdealalla tulee tarjoamaan Okmeticin kasvulle vahvistettuja resursseja ja siten tukee Okmeticin asemaa yhtenä keskeisistä toimijoista piikiekkoalalla. Okmeticilla on poikkeuksellinen tietotaito ja korkealuokkainen tekninen asiantuntemus, jotka jatkavat Okmeticin tulevaa kehitystä", Lång lopettaa.

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Okmeticin hallituksen 7.4.2016 pidettävälle Okmeticin yhtiökokoukselle ehdottama 0,65 euron osakekohtainen osinko, joka maksetaan ennen Ostotarjouksen toteuttamista, ei vähennä tarjottavaa vastiketta.

Tarjottava vastike Okmeticin 2013 optio-ohjelman mukaisesti johdolle annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,22 euroa käteisenä jokaisesta 2013 A -optiosta ja 3,97 euroa käteisenä jokaisesta 2013 B -optiosta kummassakin tapauksessa korotettuna Okmeticin hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätetyllä ja maksetulla enintään 0,65 euron osakekohtaisella osingolla.

Ostotarjouksen hyväksymisajan odotetaan alkavan 22.4.2016 mennessä ja tarjouksen odotetaan olevan voimassa viidestä (5) kuuteen (6) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa aika ajoin Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien toteuttamisedellytyksien täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä:

  1. tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten liikkeeseen laskettujen osakkeiden osalta, jotka edustavat (yhdessä Tarjouksentekijän tai muiden osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 2 kohdassa viitattujen osapuolten hallussa mahdollisesti olevien ulkona olevien osakkeiden kanssa) vähintään yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä (selvyyden vuoksi lukuun ottamatta yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevia osakkeita), täysin laimennettuna liikkeeseen lasketuilla optio-oikeuksilla (pois lukien optio-oikeudet, joiden osalta tarjous on pätevästi hyväksytty tai jotka ovat yhtiön tai muiden osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 2 kohdassa viitattujen osapuolten hallussa);
  2. 1.4.2016 jälkeen Okmeticissa ei ole tapahtunut Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty Yhdistymissopimuksessa) edellyttäen, että olennainen haitallinen muutos on yhä olemassa Ostotarjouksen muiden toteuttamisedellytysten täyttymispäivämääränä;
  3. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti; ja
  4. Okmeticin hallitus on antanut suosituksensa osakkeiden ja optio-oikeuksien haltijoille hyväksyä Ostotarjous ja suositusta ei ole peruutettu tai muutettu Tarjouksentekijälle haitallisella tavalla.

Tarjouksentekijä on päätynyt siihen, että Ostotarjouksen toteuttaminen ei tule edellyttämään minkään kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tämän Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen Tarjouksentekijä tekee niin nopeasti kuin se on mahdollista prosessuaaliset ilmoitukset Kiinan kansalliselle kehitys- ja uudistuskomissiolle (National Development and Reform Commission) tai sen paikalliselle toimipisteelle, Kiinan kauppaministeriölle (Ministry of Commerce) tai sen paikalliselle toimipisteelle sekä Ulkomaanvaluuttavirastolle (State Administration of Foreign Exchange). Ostotarjouksen toteuttaminen ei kuitenkaan ole ehdollinen minkään viranomaislupien saamiselle.

Tarjouksentekijä on varmistanut Ostotarjouksen rahoituksen NSIG:n taseessa olevilla käteisvaroilla sekä sen osakkeenomistajan sitovalla oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa 22.4.2016 mennessä.

Tarjouksentekijä ja Okmetic ovat sitoutuneet noudattamaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Ostotarjouskoodia.

Tämän tiedotteen päivämääränä Okmeticin osakepääoma on 11.821.250,00 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 17.287.500 kappaletta. NSIG ei omista tämän tiedotteen julkaisuhetkellä yhtään Okmeticin osaketta tai optio-oikeutta.

YHDISTYMISSOPIMUS

Okmeticin ja NSIG:n välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot Tarjouksentekijän tekemälle Ostotarjoukselle.

Okmetic on sitoutunut Yhdistymissopimuksessa tavanomaiseen rajoitettuun neuvottelukieltoon, jonka mukaan Okmetic on sitoutunut olemaan kehottamatta tekemään tai tietoisesti rohkaisemaan kilpailevia tarjouksia Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tai ehdotuksia tällaisiin tarjouksiin tai Okmeticin koko omaisuuden tai sen olennaisen osan ostamiseen tai muuhun vaikutukseltaan olennaisesti vastaavaan yritysjärjestelyyn tai helpottamaan tai edistämään tällaisia ehdotuksia, ellei hallitus tule siihen tulokseen, että tällaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta hallitus pystyy täyttämään huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutensa Okmeticia, osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kohtaan soveltuvien lakien ja Ostotarjouskoodin mukaisesti. Okmetic on sitoutunut ilmoittamaan Tarjouksentekijälle kilpailevista ehdotuksista ja antamaan Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella Okmeticin hallituksen kanssa kilpailevista ehdotuksista esiin tulleista asioista.

Yhdistymissopimuksessa Okmeticin hallitus on sitoutunut julkaisemaan virallisen suosituksen Okmeticin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille hyväksyä Ostotarjous. Okmeticin hallitus voi peruuttaa suosituksensa tai muuttaa sitä, jos hallitus vilpittömin mielin ja konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa tulee siihen tulokseen, että suosituksen peruuttamatta tai muuttamatta jättäminen olisi vastoin hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta. Mahdollisen kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen tilanteessa hallitus voi peruuttaa tai muuttaa Ostotarjousta koskevaa suositustaan vain, jos hallitus vilpittömin mielin ja konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa tulee siihen tulokseen, että kilpaileva tarjous on kokonaisuutena tarkasteltuna Ostotarjousta parempi, minkä johdosta (i) Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi osakkeiden ja optio-oikeuksien haltijoiden parhaan edun mukaista, ja (ii) suosituksen peruuttamatta tai muuttamatta jättäminen olisi hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteen vastaista. Hallitus voi peruuttaa tai muuttaa Ostotarjousta koskevaa suositustaan yllä kuvatun mukaisesti ainoastaan, jos sitä ennen ja edellytyksenä tällaiselle peruuttamiselle tai muutokselle hallitus on noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka antavat Tarjouksentekijälle mahdollisuuden arvioida kilpailevaa tarjousta ja korottaa Ostotarjousta. Mikäli Tarjouksentekijä korottaa Ostotarjousta siten, että se on osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille vähintään yhtä edullinen kuin kilpaileva tarjous tai ehdotus, hallitus on sitoutunut vahvistamaan suosituksensa korotetulle Ostotarjoukselle.

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi molempien osapuolten osalta tiettyjä vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Okmeticin sitoumus jatkaa toimintaansa normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista sekä osapuolten sitoumus toimia yhteistyössä Ostotarjouksen toteuttamiseksi niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista.

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa (i) osapuolten yhteisellä suostumuksella, (ii) Okmeticin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti Yhdistymissopimukseen sisältyvää sitoumustaan, velvoitettaan tai vakuutustaan eikä korjaa asiaa sopimusta noudattanutta Osapuolta kohtuullisesti tyydyttävällä tavalla tietyssä sovitussa ajassa, (iii) Tarjouksentekijän toimesta Olennaisen Haitallisen Muutoksen tapahtumisen jälkeen (kuten määritelty Yhdistymissopimuksessa) Okmeticissa, edellyttäen, että Olennainen Haitallinen Muutos on edelleen olemassa päivämääränä, jolloin Ostotarjouksen muut toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, (iv) Tarjouksentekijän toimesta, jos Okmeticin hallitus on peruuttanut suosituksensa tai muuttanut sitä Tarjouksentekijälle haitallisella tavalla, ja Okmeticin toimesta, jos hallitus on peruuttanut suosituksensa tai muuttanut sitä Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti, (v) joko Okmeticin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos Ostotarjous ei ole toteutunut 30.6.2016 tai sitä ennen, tai (vi) joko Okmeticin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos tuomioistuin tai viranomainen antaa Ostotarjouksen toteuttamisen estävän lainvoimaisen päätöksen tai tuomion.

Tarjouksentekijä voi siirtää Yhdistymissopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa suoraan tai epäsuorasti kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle, jota käytetään Ostotarjouksen toteuttamisessa, ja tällaisen siirron myötä Tarjouksentekijän katsotaan automaattisesti antaneen omavelkaisen takauksen tällaisen tytäryhtiön sopimusvelvoitteiden täyttämiselle Ostotarjouksen yhteydessä (mukaan lukien tarjousvastikkeen maksaminen ja muut Ostotarjoukseen liittyvät luontoissuoritukset) ja pysyy vastuussa kaikista sen ja siirronsaajan Yhdistymissopimuksen mukaisista velvoitteista ja vastuista.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Okmeticin osakkeet ja optio-oikeudet. Mikäli Ostotarjouksessa tarjottavien osakkeiden määrän perusteella Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn Okmeticin jäljelle jääneistä osakkeista ja sen jälkeen saattaa Okmeticin hakemaan sen osakkeiden poistamista Helsingin pörssilistalta niin nopeasti kuin se on mahdollista ja hyväksyttävää soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

NEUVONANTAJAT

Moelis & Company toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Ostotarjouksen yhteydessä Tarjouksentekijän oikeudellisena neuvonantajana Suomessa, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Yhdysvalloissa ja Grandall Law Firm (Shanghai) Kiinassa. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii Ostotarjouksen järjestäjänä.

UBS Investment Bank toimii Ostotarjouksen yhteydessä Okmeticin taloudellisena neuvonantajana ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Ostotarjouksen yhteydessä Okmeticin oikeudellisena neuvonantajana Suomessa ja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Yhdysvalloissa.

National Silicon Industry Group

Hallitus

 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja antavat:

NSIG
Toimitusjohtaja Leo Ren
puh. +86-13708986765, sähköposti: leoren@sh-nsig.com

Okmetic

Hallituksen puheenjohtaja Jan Lång
puh. 050 5087223, sähköposti: janove.lang@outlook.com

Toimitusjohtaja Kai Seikku
puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

TIETOJA NSIG:ISTÄ

NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:in rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa.

Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:in tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla.

TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ

Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on laaja myyntiedustus, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: HLSE:OKM1V).

Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internetosoitteesta www.okmetic.com.

HUOMAUTUS

TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA, KUN TARJOUSASIAKIRJA ON SAATAVILLA.

OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN.

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA, KUN SE ON SAATAVILLA, JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA EIKÄ VIRANOMAINEN OLE HYVÄKSYNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 KOHDAN MUKAISESTI. VASTAAVASTI KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA EI TULE JAKAA, EIKÄ NIITÄ SAA SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN YLEISÖLLE. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA TULEE TEHDÄ ISOSSA-BRITANNIASSA VAIN SIJOITUSALAN AMMATTILAISILLE (JOTKA KUULUVAT ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKET ACT) (FINANCIAL PROMOTION), VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN ("MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN) TAI MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLASSA SOVELTAMISALAAN KUULUVILLE HENKILÖILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE NE VOIDAAN LAILLISESTI TIEDOTTAA MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI.

UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs